Seminarier

feb04

Logistik & Fastigheter

Webbsänt över hela landet

Så blir den nya logistikkartan

Välkommen till ett webbsänt seminarium om marknad, investeringsläge och etableringar för logistik och industri!

Pandemin har satt ny fart på många av de trender som varit på gång de senaste åren. Med nya konsumtionsmönster, ny teknik och nya digitala lösningar förändras nu kundernas beteenden i rask takt – och därmed också behoven av fastigheter för logistik och industri.

Under seminariet kommer vi bl.a. tala om hur pandemin påverkar näthandeln och logistiksektorn och vad detta innebär för behoven av nya lösningar. Vi får också träffa några näthandlare som berättar hur de planerar för att klara sin framtida expansion.

Flera experter kommer också ge sin syn på hur logistikkartan nu håller på att ritas om och vad detta innebär när det gäller nya etableringsmönster och vilka lägen som blir mest intressanta framöver.

Självklart har vi också med några av landets främsta investerare inom logistikfastigheter som ger sin syn på marknads- och investeringsläget. Vi får också den senaste statistiken över prisutveckling och vilka som köper och säljer.

Bland talarna på seminariet finns Jörgen Eriksson, VD för Catena Fastigheter, Eva Landén, VD Corem, Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter och Matthias Kettelhoit, head of Logicenters NREP. Dessutom talar Amazon-experten Anna Nordlander om nätjättens etablering i Sverige och vad detta kan innebära för handeln i stort och naturligtvis logistiksektorn.

Logistikforskaren Per Olof Arnäs går igen0m hur logistikkartan nu snabbt förändras och Thomas Tangerås på Institutet för Näringslivsforskning ger sin syn på hur kapacitetsbristerna i elnätet kan påverka möjligheten framöver att etablera nya logistikanläggningar.

Hör också Nicholas Pettersson, VD för Axfoods logistik- och inköpsbolag Dagab berätta om hur pandemin påverkat dem och deras satsningar på nya moderna logistikanläggningar.

Välkommen till årets stora mötesplats för logistikaktörer och fastighetsbransch!

Sändningen leds av Ellinor Persson, välkänd och erfaren programledare och moderator vid fastighetsseminarier. Vid sin sida har hon en mycket kunnig expertkommentator – Anders Johansson, associate director på Colliers, med stor erfarenhet av logistikfastigheter.

Logistik & Fastigheter är i år helt webbsänt pga smittoläget. Det blir istället 2,5 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:40, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är helt smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet!

Säkra Din plats nu till specialpris: 500:- rabatt fram till den 17 januari!
Missa inte vårens stora seminarium om den snabba utvecklingen på logistikmarknaden!

Anmäl dig nu!

Specialpris fram till 17 januari:
Boka Din plats senast den 17 januari 2021 och Du får 500:- rabatt på ordinarie seminariepris! Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:
Jörgen Eriksson, VD Catena Fastigheter
Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter
Eva Landén, VD Corem
Nicholas Pettersson, VD Dagab (Axfoods logistik- och inköpsbolag)
Per Olof Arnäs, Strategic Logistics Expert Einride
Matthias Kettelhoit, head of NREP Logicenters
Anders Johansson, associate director Colliers och dagens expertkommentator
Thomas Tangerås, docent och forskare på elmarknader på Institutet för Näringslivsforskning
Anna Nordlander, VD Acnor och Amazon-expert
David Almqvist, head of transaction Croisette Real Estate Partner
Ellinor Persson, programledare och moderator (känd från bl.a. SVT)

Några av dagens programpunkter:
-Så kommer logistikkartan förändras
-Näthandlarna om boomen och framtiden
-Pandemin sätter fart på nya logistikbehov
-Amazons etablering – hur tänker de, hur kommer handeln påverkas?
-Hoten mot nya etableringar
-Investeringsläget: Priser och transaktioner på rekordmarknaden
-Etableringstrender – hur ser efterfrågan ut?
-Logistik som motor i regional utveckling
-Investerarpanelen: Rätt tid och rätt läge för logistik?

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Visa faktaruta

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
Ellinor Persson, programledare (känd från bl.a. SVT)
Anders Johansson, associate director Colliers och dagens expertkommentator

13.05 Så kommer logistikkartan förändras
En ledande expert ger bilden av dagens logistikmarknad och hur strömmarna nu snabbt förändras. Vad kommer förändrade konsumtionsvanor, digitalisering och pandemi med mera att kräva av moderna logistikfastigheter och vilka är de nya heta lägena?
Per Olof Arnäs, Strategic Logistics Expert Einride

13.30 Näthandlarna om boomen och framtiden
Möt några av landets främsta e-handelsföretag och hör hur de hanterar den kraftiga uppgången av efterfrågan under pandemin och vilka utmaningar detta ger på logistikområdet. Vilka nya konsumtionsmönster tror de kommer bli bestående?
Talare meddelas inom kort

13.40 Pandemin sätter fart på nya logistikbehov
På många håll i samhället har smittspridningen tvingat fram jättekliv i den digitala utvecklingen. Hur ser det ut på logistikområdet och för logistikfastigheterna? Vilka är de tydligaste effekterna och hur påverkar detta efterfrågan? Vilken utveckling kan vi förvänta oss det kommande året och vilka mönster och effekter kommer bli bestående?
Nicholas Pettersson, VD Dagab (Axfoods logistik- och inköpsbolag)
Matthias Kettelhoit, head of NREP Logicenters

13.55 Amazons etablering – hur tänker de, hur kommer handeln påverkas?
Efter många års spekulationer är nu jätten på plats i Sverige. Ännu vet vi ganska lite om deras konkreta planer, men vad kan vi vänta oss givet tidigare erfarenheter? Och hur kommer övrig handel och logistiksektorn att påverkas? Hör en av Sveriges främsta Amazon-experter och få inblickar i åtta års verksamhet på den globala handelsplatsen.
Anna Nordlander, VD Acnor och expert på Amazon

14.15 Hoten mot nya etableringar
Vilka är de största svårigheterna vid skapande av nya logistiklösningar och etablering av nya logistikanläggningar? Hur allvarlig är t ex kapacitetsbristen i elnäten och hur ser hållbarhetsutmaningarna framöver? Vilka nya krav och restriktioner kring klimat och miljö kan påverka branschen?
Thomas Tangerås, docent och forskare elmarknader på Institutet för Näringslivsforskning

14.30 Paus

14.40 Investeringsläget: Priser och transaktioner på rekordmarknaden
Den senaste åren har bjudit på många stora transaktioner med logistikfastigheter och intresset verkar fortsätta. Hur utvecklas egentligen priserna och vilka är det som köper? Hur ser trenden ut framöver?
Anders Johansson, associate director Colliers och dagens expertkommentator

15.00 Etableringstrender – hur ser efterfrågan ut?
Det byggs och etableras nya lager- och logistiklokaler för fullt runt om i landet. Hör hur stark efterfrågan är och vad kunder helst vill hyra och vilka typer av fastigheter som det behövs etableras mest av framöver.
David Almqvist, head of transaction Croisette Real Estate Partner
Eva Landén, VD Corem

15.15 Logistik som motor i regional utveckling
Vilka möjligheter och spinoffs ger långsiktiga satsningar på att attrahera investerare och aktörer inom logistik för städer och regioner? Vilka är fallgroparna och vilka är de bästa tipsen för att lyckas?
Talare meddelas inom kort

15.25 Investerarpanelen: Rätt tid och rätt läge för logistik?
Logistikfastigheter har i takt med samhällsförändringarna blivit glödheta, en utveckling som accelererat under pandemin. Vad är det som driver utvecklingen och vilka typer av investeringar är mest intressanta? Hur ser investerarna på möjligheterna framöver?
Jörgen Eriksson, VD Catena Fastigheter
Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter

15.40 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Logistik & Fastigheter är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är pandemins effekter och den snabba utvecklingen inom logistik i Sverige – på kort och lång sikt.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.  Jag anmäler även följande personer från samma företag:


  Specialpris! Boka Din plats senast den 17 januari 2021 och Du får 500:- rabatt på ordinarie seminariepris! Seminarieavgiften är 2.950:-/person för prenumeranter på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 3.550:-/person för övriga.

  Grupprabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.

  Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

  När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.