Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 04

Logistik & Fastigheter

Webbsänt över hela landet

Så blir den nya logistikkartan

Välkommen till ett webbsänt seminarium om marknad, investeringsläge och etableringar för logistik och industri!

Pandemin har satt ny fart på många av de trender som varit på gång de senaste åren. Med nya konsumtionsmönster, ny teknik och nya digitala lösningar förändras nu kundernas beteenden i rask takt – och därmed också behoven av fastigheter för logistik och industri.

Under seminariet kommer vi bl.a. tala om hur pandemin påverkar näthandeln och logistiksektorn och vad detta innebär för behoven av nya lösningar. Vi får också träffa några näthandlare som berättar hur de planerar för att klara sin framtida expansion.

Flera experter kommer också ge sin syn på hur logistikkartan nu håller på att ritas om och vad detta innebär när det gäller nya etableringsmönster och vilka lägen som blir mest intressanta framöver.

Självklart har vi också med några av landets främsta investerare inom logistikfastigheter som ger sin syn på marknads- och investeringsläget. Vi får också den senaste statistiken över prisutveckling och vilka som köper och säljer.

Bland talarna på seminariet finns Jörgen Eriksson, VD för Catena Fastigheter, Eva Landén, VD Corem, Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter och Matthias Kettelhoit, head of Logicenters NREP. Dessutom talar Amazon-experten Anna Nordlander om nätjättens etablering i Sverige och vad detta kan innebära för handeln i stort och naturligtvis logistiksektorn.

Logistikforskaren Per Olof Arnäs går igen0m hur logistikkartan nu snabbt förändras och Thomas Tangerås på Institutet för Näringslivsforskning ger sin syn på hur kapacitetsbristerna i elnätet kan påverka möjligheten framöver att etablera nya logistikanläggningar. Arkitekturkännaren Mark Isitt från ”Grand Designs” i TV4 ställer sig frågan om det är möjligt att skapa vackra logistikanläggningar.

Hör också Nicholas Pettersson, VD för Axfoods logistik- och inköpsbolag Dagab berätta om hur pandemin påverkat dem och deras satsningar på nya moderna logistikanläggningar. Jimmy Jansson, kommyunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, berättar om stadens lyckade satsning på att bli ett av landets främsta logistiknav och vad detta innebär för stadsutvecklingen.

Välkommen till årets stora mötesplats för logistikaktörer och fastighetsbransch!

Sändningen leds av Ellinor Persson, välkänd och erfaren programledare och moderator vid fastighetsseminarier. Vid sin sida har hon en mycket kunnig expertkommentator – Anders Johansson, associate director på Colliers, med stor erfarenhet av logistikfastigheter.

Logistik & Fastigheter är i år helt webbsänt pga smittoläget. Det blir istället 2,5 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:40, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är helt smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet!

Missa inte vårens stora seminarium om den snabba utvecklingen på logistikmarknaden!

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
Ellinor Persson, programledare (känd från bl.a. SVT)
Anders Johansson, associate director Colliers och dagens expertkommentator

13.05 Så kommer logistikkartan förändras
En ledande expert ger bilden av dagens logistikmarknad och hur strömmarna nu snabbt förändras. Vad kommer förändrade konsumtionsvanor, digitalisering och pandemi med mera att kräva av moderna logistikfastigheter och vilka är de nya heta lägena?
Per Olof Arnäs, Strategic Logistics Expert Steerlink Partners

13.25 Pandemin sätter fart på nya logistikbehov
På många håll i samhället har smittspridningen tvingat fram jättekliv i den digitala utvecklingen. Hur ser det ut på logistikområdet och för logistikfastigheterna? Vilka är de tydligaste effekterna och hur påverkar detta efterfrågan? Vilken utveckling kan vi förvänta oss det kommande året och vilka mönster och effekter kommer bli bestående?
Nicholas Pettersson, VD Dagab (Axfoods logistik- och inköpsbolag)
Matthias Kettelhoit, head of NREP Logicenters

13.45 Logistik som motor i stadsutvecklingen
Vilka möjligheter och spinoffs ger långsiktiga satsningar på att attrahera investerare och aktörer inom logistik för städer och regioner? Vilka är fallgroparna och vilka är de bästa tipsen för att lyckas?
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordf (S) Eskilstuna

13.55 Amazons etablering – hur tänker de, hur kommer handeln påverkas?
Efter många års spekulationer är nu jätten på plats i Sverige. Ännu vet vi ganska lite om deras konkreta planer, men vad kan vi vänta oss givet tidigare erfarenheter? Och hur kommer övrig handel och logistiksektorn att påverkas? Hör en av Sveriges främsta Amazon-experter och få inblickar i åtta års verksamhet på den globala handelsplatsen.
Anna Nordlander, VD Acnor och expert på Amazon

14.15 Hoten mot nya etableringar
Vilka är de största svårigheterna vid skapande av nya logistiklösningar och etablering av nya logistikanläggningar? Hur allvarlig är t ex kapacitetsbristen i elnäten och hur ser hållbarhetsutmaningarna framöver? Vilka nya krav och restriktioner kring klimat och miljö kan påverka branschen?
Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen
Thomas Tangerås, docent och forskare elmarknader på Institutet för Näringslivsforskning

14.30 Paus

14.40 Etableringstrender – hur ser efterfrågan ut?
Det byggs och etableras nya lager- och logistiklokaler för fullt runt om i landet. Hör hur stark efterfrågan är och vad kunder helst vill hyra och vilka typer av fastigheter som det behövs etableras mest av framöver.
David Almqvist, head of transaction Croisette Real Estate Partner
Eva Landén, VD Corem

14.55 Arkitektur och design: Går det att bygga vackra logistiklådor?
Det byggs nya logistikanläggningar som aldrig förr runt om i landet. Ofta är det fyrkantiga, ganska könlösa lådor. Men måste det se ut så här? Går det att bygga logistik som lyfter stadsmiljön och som samspelar med omgivningen? Vilka goda exempel finns att inspireras av?
• Mark Isitt, arkitekturkritiker känd från bl.a. ”Grand designs” i TV4

15.05 Investeringsläget: Priser och transaktioner på rekordmarknaden
Den senaste åren har bjudit på många stora transaktioner med logistikfastigheter och intresset verkar fortsätta. Hur utvecklas egentligen priserna och vilka är det som köper? Hur ser trenden ut framöver?
Anders Johansson, associate director Colliers och dagens expertkommentator

15.25 Investerarpanelen: Rätt tid och rätt läge för logistik?
Logistikfastigheter har i takt med samhällsförändringarna blivit glödheta, en utveckling som accelererat under pandemin. Vad är det som driver utvecklingen och vilka typer av investeringar är mest intressanta? Hur ser investerarna på möjligheterna framöver?
Jörgen Eriksson, VD Catena Fastigheter
Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter

15.40 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Logistik & Fastigheter är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är pandemins effekter och den snabba utvecklingen inom logistik i Sverige – på kort och lång sikt.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.
Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter
Jörgen Eriksson, VD Catena Fastigheter
Eva Landén, VD Corem
Matthias Kettelhoit, head of NREP Logicenters
Anna Nordlander, VD Acnor och expert på Amazon

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se