Detta seminarium har redan ägt rum.

okt 18

Logistik & Fastigheter 2018

Elite Stadshotellet, Eskilstuna

Tillväxt och trender för framtidens logistik

Heldag om marknad, investeringsläge och etableringar för industri, lager och logistik runt om i landet.
Det sker en snabb utveckling inom industri, lager och logistik just nu. Stark ekonomi, e-handelns framväxt och smarta och mer hållbara lösningar driver på för nya etableringar och moderna logistikfastigheter.

Vi går på djupet kring detta under en spännande heldag i ett av landets främsta logistiknav, Eskilstuna. Hör om trender, marknadsutsikter, investeringsläge och framtidens logistikfastigheter.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår: A: Marknad och investeringsläge eller B: Framtidens logistikfastigheter.

Välkommen till landets nya mötesplats för industri, logistikaktörer och fastighetsbransch!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Gunnar Wrede, ekonomijournalist (DI, TV4 m.m.) och dagens moderator

09.10 Från gammal industristad till miljösmart logistikhub
Eskilstunas historia är full av stolta framtidssatsningar – landets första lokomotiv togs fram här och under många år var smedernas yrkeskunnande grunden för nya industrier. Idag är kanske läget den främsta tillgången med närhet till städerna runt Mälardalen och tillgång till utmärkt infrastruktur. Hör hur staden satsar framåt och varför logistik är ett prioriterat område för framtiden.
Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna

09.30 Digitalisering och delningsekonomi – hur förändras näringslivet?
Med ny teknik och nya sätt att skapa affärer stöper nu digitaliseringen om samhälle och näringsliv i snabb takt. Hör om vad som driver utvecklingen och hur spelreglerna för företag och industrier ändras. Vilka områden och branscher står på tur att omvälvas och vad krävs för att överleva i de nya tiderna?
• Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio

10.10 Kaffe

10.40 Näthandelns snabba framväxt ritar om kartan
Försäljningen i den traditionella handeln har visat god tillväxt under många år. Under första halvåret förra året inträffade så en dramatisk förändring – e-handeln stod för nästan all tillväxt. Och det mesta tyder på att detta bara är början. Hör om hur nätet håller på att revolutionera vårt sätt att konsumera och vart utvecklingen är på väg.
Talare meddelas inom kort

11.05 Hur påverkar e-handelsrevolutionen lägen och fastigheter?
Förra året tog e-handeln fart på allvar i Sverige och stod då för hela tillväxten inom detaljhandeln. Men kunderna är kräsna och kräver snabba leveranser och smidiga returer över hela världen. Hur påverkar nätboomen de etablerade strukturerna på logistikmarknaden? Vilka lägen och typer av fastigheter gynnas respektive hotas mest?
• Allan Lavén, vVD Bockasjö Projektutveckling
• 
Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel
Anton Malmberg, vVD och medgrundare KitchenTime

11.30 I huvudet på logistikchefen: Trender och utmaningar
Vilka är de viktigaste trenderna på den svenska logistikmarknaden just nu och vilka är de främsta utmaningarna för landets logistikchefer? Hör om hur de borde tänka kring nysatsningar, val av etableringsort och fastighetsprojekt och ta del av tankar från en erfaren ledare och konsult.
• Pär Sandström, logistikkonsult PSandström Logistics

12.00 Lunch

13.00 – 14.30 Välj mellan två temaspår:

Temaspår A: Marknad och investeringsläge

Temaspår B: Framtidens logistikfastigheter

Se detaljerade program längre ned. 

14.30 Kaffe

15.10 Trump, tullar och trender i världshandeln – hur påverkas vi?
Just nu sker stora, omvälvande förändringar i världshandeln och den internationella politiken. Med Donald Trump som president har USA slagit in på en tuffare linje och attackerar gamla handelsavtal och allianser och inför strafftullar på flera håll. Samtidigt närmar vi oss Brexit och ett förändrat EU och ny teknik och isfria vatten förändrar de globala fraktmöjligheterna. Vilka förändringar och trender är viktigast att hålla koll på och hur kan allt detta påverka transporter och logistik hemma i Sverige?
Magnus Runnbeck, Senior Analyst Business Sweden

15.35 Så blir morgondagens anläggningar
Vilka krav kommer e-handlare och andra krävande logistikkunder ställa på nya anläggningar i framtiden? Vilka möjligheter öppnas med digitalisering och ny teknik? Och vad innebär detta idag för etableringar och nyproduktion för den som vill ligga i framkant?
Henrik Ahnström, marknadsområdeschef logistik Skanska Fastigheter
Christian Fredrixon, chef strategi & investeringar ICA Fastigheter

15.55 Investerarpanelen: Rätt tid för industri- och logistikfastigheter?
En tung panel av experter och investerare ger sin syn på hur marknaden för lager, logistik- och industrifastigheter ser ut just nu och ger sina bästa tips för framtiden. Hur ser risker och möjligheter ut och är det rätt läge att investera i det här segmentet? Hur ska man tänka och vilka delar av marknaden ser mest intressanta ut framöver?
David Almqvist, partner Croisette
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Håkan Engstam, vVD Corem
Per Tängerstad, partner CapMan Real Estate

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack och stort branschmingel

 

13.00 – 14.30 Temaspår A: Marknad och investeringsläge

13.00 Etablering: Här byggs de nya anläggningarna
God konjunktur och e-handelns snabba tillväxt har skapat ett stort sug efter nya logistikanläggningar de senaste åren. Hur ser situationen ut idag, hur mycket byggs och hur ser egentligen efterfrågan ut? Vilka typer av fastigheter, kommuner och lägen är hetast och finns det risk att det byggs för mycket?
Peter Wiman, analyschef Savills

13.30 Etablering: Satsa på rätt kommun och rätt läge
Kravspecar och önskelistor är långa när det kommer till att välja stad och bästa läge för etablering av nya industri- och distributionsanläggningar. Vad är viktigast att tänka på och hur kan alerta kommuner se till att ligga i framkant? Vilka faktorer kommer bli viktigare vid etableringar i framtiden?
Linda Borgenstam, VD DB Schenker Consulting
Anders Bothén, VD Logistic Contractor
Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef Landskrona stad
Peter Nilsson, VD Speed Group

13.55 Investeringsläget: Priser och avkastning för industri och lager
Hur heta är industri- och logistikfastigheter idag i Europa och här hemma? Hör om hyresutveckling och vakanser och vart priser och avkastning är på väg. Vem är det som köper, vilka säljer och hur stark är transaktionsmarknaden?
• Lena Grimslätt, National Director Capital Markets JLL

14.30 Kaffe

 

13.00 – 14.30 Temaspår B: Framtidens logistikfastigheter

13.00 Digitalisering: Stora möjligheter för hyresgästerna
Landets näst största fastighetsbolag, Castellum, satsar stort på att gå i spetsen för en digitalisering av branschen. Ett nytt digitalt innovationslabb har skapats för att leda arbetet med att utveckla morgondagens fastigheter med människan i centrum. Ett antal pilotprojekt är på gång och en Chief Digital Officer (CDO) har rekryterats. Hör om planerna, utmaningarna och möjligheterna och vad detta kan innebära för morgondagens kontor, lager- och logistikfastigheter.
Malin Engelbrecht, projektchef strategiska initiativ Castellum

13.35 Design och hållbarhet för framtiden
Det ställs helt andra krav på utseende, design och arkitektur på dagens industri- och logistiklokaler än för bara några år sedan. Hållbarhetsfrågorna blir också allt viktigare vilket gör att exempelvis läge och energianvändning växer i betydelse. Hör om krav och trender idag och vart utvecklingen är på väg framöver.
Oscar Jansson, arkitekt Thomas Eriksson Arkitekter
Matilda Pettersson, affärsutvecklare Kilenkrysset

14.00 Projekt: Logicenters nya storsatsning och möjligheterna framåt
Arbetet är igång med att skapa en ny, modern anläggning för DHL i Eskilstuna Logistikpark. Satsningen är en i raden av Logicenters projekt runt om i landet. Hör om tankarna och möjligheterna med den nya anläggningen och hur framtidens logistiksatsningar kan komma att se ut.
• Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters

14.30 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens höjdpunkter:
-Makroutsikter och globala trender kring logistik
-Digitalisering och delningsekonomi – hur förändras näringslivet?
-Hur påverkar e-handelsrevolutionen lägen och fastigheter?
-Trump, tullar och trender i världshandeln – hur påverkas vi?
-Så blir morgondagens anläggningar
-Investerarpanelen: Rätt läge för industri- och logistikfastigheter?
-Trender och flöden på svenska logistikmarknaden
-Etablering: Vad krävs för rätt läge i rätt kommun?
-Investeringsläget: Priser och avkastning för logistikfastigheter
-Design och hållbarhet för framtiden

Några av dagens talare:
Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
Håkan Engstam, vVD Corem
Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel
Allan Lavén, vVD Bockasjö Projektutveckling
Lena Grimslätt, National Director JLL
Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna
Malin Engelbrecht, projektchef strategiska initiativ Castellum
Magnus Runnbeck, Senior Analyst Business Sweden
Henrik Ahnström, marknadsområdeschef Logistik Skanska Fastigheter
Christian Fredrixon, chef strategi & investeringar ICA Fastigheter
Peter Nilsson, VD Speed Group
Linda Borgenstam, VD DB Schenker Consulting
Anders Bothén, VD Logistic Contractor
Peter Wiman, analyschef Savills
Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef Landskrona stad
Anton Malmberg, vVD och medgrundare KitchenTime
Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters
David Almqvist, partner Croisette
Per Tängerstad, partner CapMan Real Estate
Christian Sandström, docent och forskare Chalmers
Pär Sandström, logistikkonsult PSandström Logistics
Oscar Jansson, arkitekt Thomas Eriksson Arkitekter

 

Medverka som samarbetspartner:
Nu finns det möjlighet att medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta:
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se, 070-753 76 82

 

Huvudpartner:

Samarbetspartners: