Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 23

Kontorsdagen 2021

Webbsänt över hela landet

Så blir kontoren efter pandemin

Välkommen till ett webbsänt seminarium om vad som ska hända med kontoren efter pandemin!

Corona-viruset har skakat om kontorsmarknaden rejält. Många arbetsplatser gapar tomma, människor arbetar hemifrån och massor av möten sker digitalt.

Vad kommer hända när pandemin börjar klinga av? Hur kommer människor att arbeta då och hur kommer kontoren att användas? Kommer många företag behöva färre kontorsplatser och mindre ytor? Eller blir det fokus på smartare användning och en mer effektiv utformning av kontoren?

Möt Per Schlingmann, som tillsammans med ekonomen Kjell A Nordström skrivit en bok kring dessa frågor: ”Corona Express – En liten bok om världen efter pandemin”. Dessutom berättar Erik Herngren på Kairos Future om deras tuffa prognoser för kontorsmarknaden framöver.

Vi tittar också på effekterna på lite sikt. Vad sker med efterfrågan på kontorslokaler och vad händer med vakanser och hyresnivåer? Och vilka typer av kontor drabbas hårdast och vad händer med nyproduktionen? 

Bland talarna finns Rutger Arnhult, VD Klövern, Klaus Hansen Vikström, vVD på Fabege, och Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr. Erik Gärdén från Nordanö går på djupet kring hur investerarna ser på kontorsfastigheter just nu, och hur stort intresset egentligen är.

Hör hur hyresgästerna resonerar – hur planerar de att arbeta när pandemin är över och hur mycket ytor kommer de då behöva? Vilka nya lösningar vill de pröva? Med i sändningen har vi bl.a. Monika Wannholm, som leder arbetet med Grant Thorntons nya huvudkontor och hur de ska arbeta där, och Karin Ståhl, VD för GoToWork.

Vi får också konkreta tips och idéer kring hur kontoren kan göras mer attraktiva och effektiva för att locka tillbaka användarna. Hör om digitalisering, inredning och design och om det kanske blir aktuellt med satellitkontor eller arbetsplatser i bostadsområdena.

Sändningen leds av Jan Wifstrand, ansedd som en av landets främsta moderatorer och tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan. Vid sin sida har han en mycket kunnig expertkommentator – Rebecka Norberg, vVD och partner på Tango.

Kontorsdagen är i år helt webbsänd pga smittoläget och gränsen på 50 personer för publika möten. Det blir istället 2,5 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – 15:40, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är helt smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet! Läs mer om webbsändningen längre ned i detta mejl.

Missa inte vårens stora seminarium om läget för kontoren och våra nya arbetsvanor!

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens programledare, tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan
• Rebecka Norberg, senior partner och vVD Tango och dagens expertkommentator

13.05 Corona Express: Så blir våra nya liv efter pandemin
Corona har förändrat mångas liv rejält, inte minst hur och varifrån vi arbetar. Vad blir det nya normala efter pandemin, eller kanske snarare det nya onormala? Människor kommer söka någonting annat, skriver författarna till en ny bok om livet efter pandemin. Det är en helt ny logik som företag måste anpassa sig efter.
• Per Schlingmann, entreprenör och författare som skrivit boken ”Corona Express – En liten bok om världen efter pandemin” tillsammans med ekonomen Kjell A Nordström

13.30 Tuffa prognoser: Helt nya tider väntar kontoren
Människor kommer att arbeta mycket mer hemifrån framöver. Och den extrema vurmen för städernas centrum och citylägen är över. Det kan bli stora effekter för kontoren – vi kommer inte tillbaka till arbetslivet så som det såg ut tidigare.
Erik Herngren, partner Kairos Future

13.50 Kris eller möjlighet – hur tänker fastighetsägarna?
Hur ser fastighetsägare med mycket kontor på läget nu och framöver – hur tänker de göra kontoren relevanta igen? Hoppas de på ”business as usual” eller kommer de att satsa på att skapa nya lösningar som ska attrahera kontorsarbetarna? Hur ser de på hyresnivåer och värden?
• Rutger Arnhult, VD Klövern
• Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr

14.10 Så planerar hyresgästerna för framtiden
Hur tänker och planerar ledande hyresgäster för behoven av kontor under pandemin och när krisen är över? Hur viktigt kommer distansarbete och digitala arbetssätt att bli och hur kommer de agera när det gäller behovet av lokalytor? Och vilka krav kommer de ställer på utformningen av kontoren?
Monika Wannholm, kontorschef Grant Thornton Stockholm
• Karin Ståhl, VD GoToWork

14.25 Paus

14.35 Så kan kontoren locka tillbaka människorna
Hör hur en fastighetsägare förbereder sig för att uppgradera lokaler och erbjudanden så att kontoren åter ska bli lockande efter pandemin. Vilka nya tänk och upplägg kommer vi få se post-Corona?
Frida Wijkström, chef Cecil Coworking Hufvudstaden

14.50 Transaktionsläget: Investerarnas aptit på kontor
Hur har pandemin påverkat svenska och internationella investerares intresse för att köpa kontorsfastigheter? Hur stark är efterfrågan och prisutveckling och har nya arbetsvanor påverkat vilka kontorslägen som är heta?
Erik Gärdén, partner Nordanö

15.10 Nya lösningar: Satellitkontor och kontor i bostadsområdena
Nya tider brukar kräva nya lösningar. Kommer företagen tänka annorlunda efter pandemin och sprida sina arbetsplatser på fler ställen och närmare bostadsområdena? Blir city mindre relevant då och kan helt nya lägen bli aktuella?
Klaus Hansen Vikström, vVD Fabege
Thomas Jonasson, uthyrnings- och marknadschef Profi Fastigheter

15.20 Design & arkitektur: Så gör du ditt kontor attraktivt
När smittoläget blir bättre återstår för fastighetsägare och arbetsgivare att åter göra kontoren till attraktiva arbetsplatser. Vad krävs för att lyckas och vilken inspiration kan hämtas från exempelvis handeln, som haft liknande kriser och utmanats av digitalisering? Hur kan morgondagens kontor post-Corona utformas för att få en tydligare identitet och bli mer effektiva och underlätta livet för de som ska arbeta där?
Vanna Gunnarsson, arkitekt/partner ElinderSten Arkitekter
Sini Nenonen, inredningsarkitekt Reform – en del av Reflex Arkitekter

15.40 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Kontorsdagen 2021 är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är vad som kommer hända med kontoren efter pandemin. Hur kommer vi att arbeta, hur ska ytorna användas på bästa sätt och hur kan de anställda lockas tillbaka till arbetsplatsen? Vilka är riskerna för högre vakanser och stagnerande kontorshyror?

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga. Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Rutger Arnhult, VD Klövern
Rebecka Norberg, senior partner och vVD Tango
Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr
Frida Wijkström, chef Cecil Coworking Hufvudstaden
Per Schlingmann, entreprenör och författare

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se