Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 25

Kontorsdagen 2020

Webbsänt över hela landet

Så klarar kontoren krisen

Välkommen till ett webbsänt seminarium om läget för kontoren – under och efter pandemin!

Corona-viruset skakar just nu om kontorsmarknaden rejält. Väldigt många arbetar hemifrån, möten sköts digitalt och kontorslandskapen gapar tomma. Flexibilitet, avstånd och avskilda rum känns plötsligt viktigare än att få in många anställda på liten yta.

Under sändningen går vi på djupet kring effekterna på kort och lång sikt: Hur påverkas efterfrågan på kontorslokaler och vad händer med vakanser och hyresnivåer? Och vilka typer av kontor drabbas hårdast och vad händer med nyproduktionen?

Självklart får vi också höra hur lokalerna kan pandemianpassas på bästa sätt och hur nya koncept som coworking påverkas av det nya läget.

Och vad händer efter pandemin, vilka krav kommer vi ställa på morgondagens kontor? Vad händer med inredning och design, digitalisering och varifrån kommer vi egentligen att arbeta? Och kommer kontoren allt mer att hänga samman med bostäder och hotell?

Hör hur några av landets vassaste kontorshyresgäster ser på läget – och vad några av de främsta investerarna tycker. Är detta en vändning nedåt för den starka kontorsmarknaden eller en tillfällig svacka?

Bland talarna under dagen finns Johanna Skogestig, VD Vasakronan, Stefan Dahlbo, VD Fabege, Anneli Jansson, VD Humlegården Fastigheter, Daniel Siberg, vVD och operativ chef Microsoft Sverige, Andreas Lindelöf, regionchef NCC Property Development, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och AnnaCarin Grandin, VD Coor Service Management.

Sändningen leds av Jan Wifstrand, ansedd som en av landets främsta moderatorer och tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan. Vid sin sida har han en mycket kunnig expertkommentator – Rebecka Norberg, vVD och partner på Tango.

Kontorsdagen är i år helt webbsänd pga smittoläget och gränsen på 50 personer för publika möten. Det blir istället 2,5 timmar fartfylld och effektiv direktsändning med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Läs mer om webbformatet under programmet nedan.

Programmet sänds 13:00 – ca 15:30, men kan också ses i efterhand. Det webbsända formatet är helt smittsäkert, tidseffektivt och prisvärt. Som deltagare har Du dessutom alltid tillgång till vår generösa avbokningsgaranti fram till midnatt före seminariet!

Missa inte höstens stora seminarium om läget för kontoren och morgondagens arbetsplatser.

Preliminärt program 13:00 – ca 15:40

13.00 Inledning
Dagens moderator och expertkommentator berättar om seminariet och sändningens höjdpunkter. Hör hur du som deltagare kan delta med dina åsikter under programmets gång.
• Jan Wifstrand, VD Rapidus och tidigare bl.a. chefredaktör för DN och Sydsvenskan
Rebecka Norberg, partner och vVD Tango och dagens expertkommentator

13.05 Livet med pandemin framöver
Corona har förändrat mångas liv rejält, inte minst hur och varifrån vi arbetar. Frågan är hur länge pandemin kommer att pågå och vilka beteenden som kan komma att bli bestående. Och vilka förändringar kommer att krävas för folkhälsan?
Mats Wahlgren, professor i smittskydd Karolinska Institutet

13.20 Ekonomin, arbetslösheten och kontorsmarknaden
Hur utvecklas ekonomin när pandemin nu åter ser ut att ta fart? Vad händer med arbetslösheten och finns det risk att återhämtningen dröjer? Och vilka effekter ska vi räkna med för kontorsmarknaden?
• Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden

13.45 Så tänker hyresgästerna om behoven av kontor
Hur tänker och planerar ledande hyresgäster för behoven av kontor under pandemin och när krisen är över? Hur viktigt kommer distansarbete och digitala arbetssätt att bli och hur kommer de agera när det gäller behovet av lokalytor? Och vilka krav kommer de ställer på utformningen av kontoren?
• AnnaCarin Grandin, VD Coor Service Management
• Daniel Siberg, vVD och operativ chef, Microsoft Sverige
• Karin Ståhl, VD GoToWork

14.00 Design & arkitektur: Nya krav på arbetsplatserna
Plötsligt har hemmet blivit den nya arbetsplatsen för många och mötena har blivit digitala. Vilka nya krav ställer Corona på kontorsdesignen? Och hur bör morgondagens kontor utformas för att klara framtida pandemier?
• Jonas Falk, arkitekt och partner Strategisk Arkitektur
Jenny Öberg, inredningsarkitekt och partner Reflex Arkitekter / Reform

14.20 Paus

14.30 Så klarar coworking krisen
Coworking var under stark tillväxt innan pandemin slog till. Konceptet innebär bland annat att anställda från olika företag arbetar flexibelt och nära varandra och delar gemensamma ytor. Hur står sig upplägget under krisen och har det rent av öppnats nya affärsmöjligheter?
• Madeleine Rudefors, Arenachef Vasakronan
• Yvonne Sörensen Björud, VD United Spaces

14.45 Så påverkas marknaden – hyror, vakanser och värden
Hur slår krisen mot kontorsmarknaden – vad händer med hyror, vakanser och värden? Och hur påverkas transaktionsvolymer och prisnivåer av oron?
• Ulrika Lindmark, chef värdering och strategisk analys Newsec

15.05 Nyproduktion: Vad händer med efterfrågan?
På många håll är det glest i de stora kontorshusen just nu. Samtidigt byggs nya kontor och fastighetsutvecklarna har stora planer. Vilka förändringar i nyproduktionen tvingar pandemin fram och finns det risk att efterfrågan vänder nedåt?
• Fredrik Bergenstråhle, VD Skanska Fastigheter Stockholm
• Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development

15.20 Investerarpanelen: Risker och möjligheter för kontoren
Hör hur några av landets främsta ägare och investerare av kontorsfastigheter ser på marknadsläget just nu. Hur klarar sig centrala kontor och kan satellitkontor bli en vanliga lösning? Vilka är de främsta riskerna och hur hanterar de dessa? Ser de också möjligheter och hur tror de kontoren förändras efter pandemin?
Stefan Dahlbo, VD Fabege
• Anneli Jansson, VD Humlegården
Johanna Skogestig, VD Vasakronan

15.35 (ca) Seminariet avslutas
Sändningen och presentationerna går därefter att ta del av i efterhand.

 

Webbsänt seminarium – så här funkar det:

Kontorsdagen 2020 är ett webbsänt specialseminarium.
Temat är pandemins effekter på kontorsmarknaden på kort och lång sikt.

Direktsänt och möjlighet att skicka frågor
Du följer seminariet via din dator, det finns således ingen smittorisk, och programmets längd blir ca 2,5 timmar.
Seminariet är direktsänt och formatet är ungefär som en längre version av SVT:s Agenda, med en blandning av intervjuer, presentationer och paneldiskussioner. Det blir rappare och mer varierat än under en normal seminariedag för att passa webbformatet.
Inför och under sändningen finns möjlighet till interaktivitet – det går att vara med och lämna åsikter i realtid om olika aspekter. Det kommer också gå att skicka in frågor i förväg till de olika programpunkterna, så att vi kan anpassa innehållet till deltagarnas önskemål.

Detaljerat program
Inför seminariet kommer du få ett detaljerat program och deltagarförteckning och samma dag som seminariet får du en personlig inloggning till sändningen. Vi kommer givetvis ha en kunnig support redo så att du inte behöver bekymra dig om det tekniska.
Det kommer finnas möjlighet att ta del av sändningen i efterhand och ta del av de presentationer som visats.

Avbokningsgaranti
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Frågor eller synpunkter
Har Du frågor så kontakta oss gärna: seminarier@fastighetsvarlden.se.

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Specialpris för grupper:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni betalar endast 2.360:-/person för prenumeranter respektive 2.840:-/person för övriga.
Ordinarie seminarieavgift är 2.950:-/person för prenumeranter, 3.550:- för övriga.

Avbokningsgaranti:
Din anmälan är fullt avbokningsbar, utan kostnad, fram till midnatt dagen före aktuellt seminarium.

Några av dagens talare:

Johanna Skogestig, VD Vasakronan
Daniel Siberg, vVD och operativ chef Microsoft Sverige
Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden
Stefan Dahlbo, VD Fabege
Anneli Jansson, VD Humlegården

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under det webbsända seminariet med Er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

För anmälan/kontakt:
seminarier@fastighetsvarlden.se

Samarbetspartners: