Seminarier

feb11

Handel, Hotell & Fastigheter

Malmö Börshus

Framtidens koncept och nya lösningar

Hur kan fysiska butiker och köpcentrum rusta sig och utvecklas i den tuffa konkurrensen från näthandel och sämre konjunkturutsikter? Och hur ska hotellen klara attraktivitet och lönsamhet med alla nyetableringar och digitala mellanhänder som växer fram?

Vi går på djupet kring läget för fysisk handel idag och vilka nya trender och koncept som kan utveckla handeln. Vi får höra om nya, spännande satsningar och hur butiker och hotell rustar för morgondagens konsumenter. 

Välkommen till en heldag om den den fysiska handelns nya framtid och morgondagens hotellmarknad – med fokus på läget här i Öresundsregionen!

Dessutom får vi möta fastighetsägare som vågar investera och som ser möjligheter i det nya marknadsläget. Vi tar givetvis pulsen på några av de mest spännande projekten inom handel och hotell i vår region och vi får höra hur många nya hotell och hur mycket mer handel som marknaden kan tåla.

På scen finns några av de vassaste aktörerna och experterna inom handel, hotellmarknad och fastigheter: Olof Andersson, VD för Trianon som investerar inom bl.a. handel, Peter Syrén, VD för Midroc som satsar på hotell, Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter, Anna K Johansson, senior projektledare på TAM Retail som berättar hur butiksytorna ska fyllas framöver, Björn Arnek, chefsekonom och hotellexpert Annordia, och många, många fler!

Missa inte: Lyssna på hur Synsam går mot strömmen och lyckas kombinera digitalisering med fler besök i de fysiska butikerna – Michael Grimborg, Chief Marketing Officer på Synsam och ”Årets marknadschef 2018”, berättar om den spännande resan. Katarina Graffman, forskare och konsumentantropolog, går på djupet kring hur morgondagens konsumenter fungerar i den nya selfievärlden.

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår: A: Handel & Fastigheter eller B: Hotell & Fastigheter.

Välkommen till en spännande dag om handel och hotell – Säkra Din plats nu!

Anmäl dig nu!

Några av talarna under dagen:

Olof Andersson, VD Trianon
Katarina Graffman, Doktor i kulturantropologi och erfaren konsumentantropolog
Peter Syrén, VD Midroc Properties
Annki Cedervall, Affärsområdeschef Retail planning & Architecture Ramboll
Michael Grimborg, Chief Marketing Officer Synsam
Björn Arnek, Chefsekonom Annordia
Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator
Johanna Holmberg, VD NCM Development

-Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
-Mikael Kruse, marknadschef MQ
-Bojan Ticic, Head of Retail Capital Markets CBRE
-Eric Sjöstedt, affärsområdeschef handel Malmö Vasakronan
-Josefin Larsson, uppdragsledare Wingårdhs Arkitektkontor
-Anna K Johansson, senior projektledare TAM Retail
-Jan Gösbeck, marknads- och affärsutvecklingschef Fasticon Kompetens
-Sanna Kahlström, delägare Collab Concepts
-Thomas Ivarsson, hotelldirektör Scandic Triangeln
-Maria Ekström, affärschef Malmö kommersiellt Midroc Properties
-Joakim Lyth, kontorschef Wingårdhs Arkitektkontor Malmö
-Viktor Wall, projektledare Återbruket Mobilia
-Alireza Mobasheri, enhetschef Skåne Stadsmission
-Sebastian Seeman, community manager United Spaces Studio Malmö
-Marie Wollbeck, kreativ chef BAS

Några av dagens ämnen:
-Vi är vad vi köper – så fungerar morgondagens konsumenter
-Morgondagens butik: Nya tjänster och nya upplevelser
-Mat, handel och hotell som motor i stadsutvecklingen
-Hur många nya hotellrum tål regionen?
-Stukturomvandling i handeln: Vad fyller vi butiksytorna med imorgon?
-Vägen till vassare handel: Nya koncept eller lägre hyror?
-Mot trenden: Vägen till framgång för fysiska butiker
-Återbruk och second hand skapar nya vägar för handeln
-Toppinvesterarna: Rätt tid att investera i handel, restauranger och hotell?
-Trender och design för mat och handel – idag och imorgon
-Hyllies nya hjärta: Nya sätt skapa handel och hotell
-Coworking, Coliving och Hoffice: Så flyter arbete, boende och hotell ihop
-Nya hotellprojekt i Öresundsregionen

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.

Samarbetspartners

Huvudpartner:

Visa faktaruta

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• Jan Wifstrand, journalist och VD Rapidus och dagens moderator

09.10 Vi är vad vi köper – så fungerar morgondagens konsumenter
Behoven spelar allt mindre roll – och identiteten är allt. I den globala selfievärlden har människans grundläggande behov fått en helt nya arena. Genom att vi visar vad vi köper manifesteras vilken gemenskap vi tillhör och vår rangordning i denna. Hör om vilka trender och tendenser som kommer att fortsätta förändra framtidens konsumtionskultur. Rekommenderad lysning för handlare, hotellfolk och fastighetsägare!
 Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi och erfaren konsumentantropolog

09.40 Morgondagens butik: Nya tjänster och nya upplevelser
Modekedjan MQ tar nu helt nya grepp för att få fart på sina fysiska butiker. Under nya namnet Marqet görs alla om till konceptbutiker med nya produkter och tjänster, tillfälliga samarbeten, externa aktörer och mer fokus på trender. Som del av den nya kundupplevelsen ska det exempelvis också gå att sitta och arbeta där, köpa second hand eller hyra kläder. Hör om det nya tänket och hur man vill samarbeta med fastighetsägarna framöver.
 Mikael Kruse, marknadschef MQ

10.05 Mat, handel och hotell som motor i stadsutvecklingen
Fysisk handel har länge varit en viktig del av stadslivet. På senare år har även hotell, restauranger och olika typer av upplevelser blivit allt viktigare för att vitalisera våra städer och kompensera för effekterna av handelns omvälvning. Hör om hur sambanden ser ut idag och vilken roll dessa verksamheter kan ha för att skapa attraktiva stadskärnor i regionen i framtiden.
 Annki Cedervall, affärsområdeschef Retail planning & Architecture Ramboll
 Josefin Larsson, uppdragsledare Wingårdhs Arkitektkontor

10.25 Kaffe

10.55 Hur många nya hotellrum tål regionen?
De senaste åren har det fullständigt exploderat av nya hotellprojekt i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Fortfarande pågår flera stora byggen och det finns anledning att fundera på hur marknaden kommer påverkas av alla nya rum som tillförs. Hör om hur marknaden mår idag, hur mycket ny kapacitet som är på väg och vilka förväntningar vi kan ha på beläggning och rumspriser framöver.
 Björn Arnek, chefsekonom Annordia

11.20 Strukturomvandling i handeln: Vad fyller vi butiksytorna med imorgon?
Hur går det för de fysiska butikerna när handeln omvandlas? Och vad ska komma istället när mode och andra delar av handeln allt mer flyttar ut på nätet? Vad finns det för möjliga tagare av ytor och vilka goda exempel finns det runt om i landet och världen?
 Anna K Johansson, senior projektledare TAM Retail

11.40 Vägen till vassare handel: Nya koncept eller lägre hyror?
Tomma lokaler och igenbommade skyltfönster gör ett köpcentrum eller en stadskärna mindre attraktiv. Hur ska man göra för att få ny fart på den fysiska handeln och vässa våra handelsområden? Vilka nya typer av hyresgäster är värda att pröva och kan det rent av vara rätt att även anpassa hyrorna för att få fram nya lösningar?
 Olof Andersson, VD Trianon
 Anna K Johansson, senior projektledare TAM Retail
 Johan Torge, centrumchef Emporia

12.00 Lunch

13.00 – 14.20 Välj mellan två temaspår:
Temaspår A: Handel & Fastigheter
Temaspår B: Hotell & Fastigheter
Se detaljerade program längre ned.

14.20 Kaffe

14.50 Återbruk och second hand skapar nya vägar för handeln
För ett år sedan blev ”det återvunna plagget” utsett till Årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut, HUI. Och trenden fortsätter – allt fler second hand-butiker öppnas och olika former av återbruk blir vanligare. Hör om den senaste utvecklingen, vad vi kan vänta framöver och hur övrig handel och caféer och restauranger kan påverkas i framtiden.
 Alireza Mobasheri, enhetschef Skåne Stadsmission
 Viktor Wall, projektledare Återbruket Mobilia och utnämnd till klimatinspiratör av Sysav

15.15 Mot trenden: Vägen till framgång för fysiska butiker
Detaljhandeln brottas med lönsamhetsproblem men det gäller inte alla. När resten av handeln kämpar med fallande butiksbesök noterar Synsam en kraftig ökning av fysiska besök till butik.Hör om hur Synsam framgångsrikt kombinerar digital närvaro med fysiska butiker och hur man nu rullar ut nya butikskoncept.
 Michael Grimborg, Chief Marketing Officer Synsam, ”Sveriges bästa marknadschef 2018”

15.40 Toppinvesterarna: Rätt tid att investera i handel, restauranger och hotell?
Möt två av landets och regionens främsta fastighetsinvesterare och hör deras syn på investeringsläget för fastigheter. Som stora fastighetsägare och utvecklare med bl.a. handel, restauranger och hotell på menyn vill vi också höra hur de ser på dessa typer av fastigheter – vilka risker och möjligheter finns de närmaste åren? Och kan investeringar i Öresundsregionen få en bättre utveckling än resten av landet framöver?
 Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
 Peter Syrén, VD Midroc Properties

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.20 Temaspår A: Handel & Fastigheter

13.00 Investeringsläget: Trender och affärer för handelsfastigheter
Vi hör ofta att det är tuffare tider för fysisk handel, och att den typen av fastigheter inte är så heta på marknaden. Men hur ser det egentligen ut på transaktionssidan för köpcentrum och butiksfastigheter och vad kan vi vänta av de kommande åren? Finns det några segment och aktörer som går mot strömmen? Vilka är de viktigaste trenderna, vilka köpare är mest aktiva och vart går hyror och priser?
 Bojan Ticic, Head of Retail Capital Markets CBRE

13.30 Trender och design för mat och handel – idag och imorgon
Hör om några av de senaste trenderna och designidéerna kring lokaler för mat, möten, restauranger och handel. Hur kan en trist foodcourt lyftas till en högre nivå och hur kan gemensamma utrymmen bli spännande mötesplatser som skapar mervärden? Och vad händer i framtiden – blir det gymmen som startar hotell istället för tvärtom?
 Marie Wollbeck, kreativ chef BAS

14.55 Expertpanelen: Så kan framtiden bli för fysisk handel
Just nu pågår en omfattande strukturomvandling av den fysiska handeln. Näthandeln tar marknad och digitalisering och nya konsumtionsmönster påverkar också butiker och köpcentrum. Dessutom blir stadskärnorna allt mer svåråtkomliga för bilar. Hur ska handlare och fastighetsägare ta sig an de här utmaningarna? Vilka satsningar måste de göra, hur kan de gå på offensiven och vilka nya kompetenser krävs för att lyckas?
 Johanna Holmberg, VD NCM Development
 Eric Sjöstedt, affärsområdeschef handel Malmö Vasakronan
 Jan Gösbeck, marknads- och affärsutvecklingschef Fasticon Kompetens

14.20 Kaffe

 

13.00 – 14.20 Temaspår B: Hotell & Fastigheter

13.00 Hyllies nya hjärta: Nya sätt skapa handel och hotell
Hör om jätteprojektet Embassy of Sharing, som ska ge Hyllie mer av själ och hjärta och ett nytt centrum med puls. Denna nya mötesplats kommer bland annat innehålla butiker och hotell och arbetssättet för att skapa detta innehåller mycket av nytänkande.
• Maria Ekström, affärschef Malmö kommersiellt Midroc Properties
• Joakim Lyth, kontorschef Wingårdhs Arkitektkontor Malmö

13.30 Coworking, Coliving och Hoffice: Så flyter arbete, boende och hotell ihop
I takt med ökad digitalisering och nya sätt att arbeta börjar också gränserna mellan kontor, bostäder och hotell att suddas ut. Hur kan branschen hantera att gränserna förändras? Och hur kommer vi egentligen att jobba, bo och leva i framtiden och vilken roll kan hotellen komma att spela i den utvecklingen?
 Thomas Ivarsson, hotelldirektör Scandic Triangeln
 Sanna Kahlström, delägare Collab Concepts
 Sebastian Seeman, community manager United Spaces Studio Malmö

13.50 Nya hotellprojekt i Öresundsregionen
De senaste åren har en mängd nya hotell etablerats i Malmö, Lund och Helsingborg. Men det kommer mera! Hör om två av de mest spännande projekten som är på gång och vad dessa nya hotell kommer att tillföra till marknaden – Motel L i Lund och Hotell Fritiden i Ystad.
 Talare meddelas inom kort

14.20 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

 


Val av temaspår:


Jag anmäler även följande personer från samma företag:


Boka nu! Seminarieavgiften är 4.350:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.350:-/person för övriga.

Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms. Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Mängdrabatt: Vid anmälan av fler än tre personer från samma företag (minst fyra) erhålls 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Det innebär att priset då blir 3.480:-/person för prenumeranter respektive 4.280:-/person för övriga.

När du anmäler dig skickas ett bekräftelsemail till din e-post du angett inom några minuter. Se till så att den inte hamnar i spamskyddet.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.