Program

09.00 – 09.40
Business as sustainable

Du kan påverka ditt eget företag och omvärlden i en hållbar riktning både genom små direkta åtgärder och genom strategiska överväganden. Vilka är de viktigaste frågorna som bygg- och fastighetsföretag i Sverige bör ta tag i omgående? Går det att vinstmaximera utan negativa följdverkningar inom andra områden i samhället? Kommer en för kortsiktig ekonomisk syn förstöra vår långsiktiga affär? 
Carl Mossfeldt, VD Tällberg Foundation
 
09.40 – 10.10
Hyresgästernas kravlista 

Fler hyresgäster ställer allt större krav på fastighetsägarna när det gäller hållbarhet. Swedbank och Schibsted har nyligen tecknat stora hyreskontrakt för nya fastigheter med högsta miljöklassificering. Hur såg deras kravlista ut och vad avgjorde lokalvalet?  
Olof Brundin, informationschef Schibsted 
Jenny Johansson, miljöchef Swedbank   

 
10.10 – 10.40 Kaffe
 
10.40 – 11.10
Världsledande gröna hyresavtal – var finns de?

Hur står sig de svenska versionerna av gröna hyresavtal i relation till sina internationella förlagor? Vad händer på de marknader som leder utvecklingen? Och vad krävs för att Sverige ska komma ikapp och ta en internationell tätposition?
Veronica Koutny Sochman, kvalitets- och miljöchef, NIRAS Sweden AB
Liv Ödman, expert på gröna hyresavtal, NIRAS Sweden AB

11.10 – 11.30
Så tjänar vi på den gröna affären

Med devisen att inte alltid lyssna på hyresgästen utan gå före och visa vägen hårdsatsar Sveriges största fastighetsbolag på sin miljö- och hållbarhetsprofil. Vilka är de affärsmässiga övervägandena? 
Anna Denell, chef utveckling och miljö, Vasakronan
 
11.30 – 12.10
Svensk stadsplanering som verktyg för hållbara samhällen

Inom vilka områden är vi i Sverige långt framme när det gäller att planera för hållbara samhällen? Utnyttjar vi den kunskapen fullt ut själva? Vad tar omvärlden mest intryck av? Vilka är de uthålliga trenderna? Vad har vi att lära av omvärlden?
Ulf Ranhagen, arkitekt och professor Sweco (KTH)
 
12.10 – 13.10 Lunch
 
13.10 – 13.30
Bryr sig investerarna?

När investerarmarknaden var på topp blev gröna investeringar ett sätt att utmärka sig och locka placerare. Vilken lockelse utgör det här segmentet idag? Betalas ”gröna fastigheter” bättre än övriga? Är det endast en driftskostnadsfråga eller finns det andra parametrar också? Vilka fonder och övriga aktörer har det här som en uttalad affärsidé idag, och följer de den?
Christina Friberg, miljö och hållbarhetsansvarig, Jones Lang LaSalle
 
13.30 – 14.00
Vad är det egentligen som lönar sig och varför?

Fallgropar vid kalkylering och skillnader mellan företagsekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet. Några kritiska reflexioner.
Hans Lind, professor KTH  

14.00 – 14.30
Fastigheten som profil för medvetenhet

Vid Arenastaden i Solna uppförs Vattenfalls nya huvudkontor. Det är ett viktigt inslag i företagets varumärke och är både miljö- och kostnadseffektivt. Genom att flytta till ett hållbart och modernt kontor ökar attraktionskraften till företaget både bland befintliga och potentiella medarbetare. Hur och varför har projektet integrerat hållbarhet i projektet? Utmaningar och lösningar.
Olle Larsten, projektledare Vattenfall Arenastaden
Linn Dahlberg, biträdande projektledare Vattenfall Arenastaden

 
14.30 – 15.00 Kaffe
 
15.00 –15.25
Så dyr blir elen

Hur har den avreglerade marknaden fungerat? Vad kan fastighetsägarna räkna med i framtiden? Vad kan rucka på trenden?
Så fungerar elmarknaden
Så har kostnadsutvecklingen varit
Så dyr blir elen i framtiden
Kjell Jansson, VD svensk Energi
 
15.25 – 15.45
Green Urban Development report

En rapport om grön stadsutveckling i ett globalt perspektiv. Hur energikonsumenter blir energiproducenter!
Skanskas resa in i framtidens gröna samhälle – The journey to Deep Green.
Hans Wallström, miljö och arbetsmiljöchef, Skanska
 
15.45 – 16.10
Byggandet en motor för ett grönare samhälle

Det behöver kontinuerligt byggas nya bostäder och en stor del av beståndet behöver också byggas om. Rätt gjort kan det leda till minskande klimatproblem och minskad segregation och utslagning. Klarar marknadskrafterna detta eller måste politikerna använda piska och morot? 
Gustav Fridolin, riksdagsledamot mp