Program

09.00 Analys av den svenska tillväxten
Från ett besvärligt läge tog Sverige väldiga tillväxtkliv och är nu tillbaka i ett normalt konjunkturläge. Investeringar inom näringsliv och en stark hushållssektor pekar mot fortsatt god utveckling i år och nästa år, med god sysselsättningstillväxt. Samtidigt börjar ”flaskhalsproblem” att uppstå. Vad händer med inflation och ränta? Vad kan stjälpa de goda utsikterna?
Annika Winsth, Chefekonom Nordea

09.50 En ny storplacerare på bostadsmarknaden
Det är bostäder som lockar extra många investerare idag. En av dessa är Första Ap-fonden som via det nya Willhem förvärvat bostadsfastigheter för sju miljarder. Hur ser bolagets strategi ut? Vilken karaktär/typ av bostadsfastigheter är siktet inställt på? Köper bolaget endast begagnat eller ska det även nyproducera?
Mikael Granath, VD Willhem

10.10 Kaffe

10.40 Den västsvenska fastighetsmarknaden
Hur har fastighetsmarknaden i regionen utvecklats det senaste året? Vilka delar har varit svagast och vad går starkt framåt? Köpare, säljare, priser och hyror för kommersiella fastigheter.
Åsa Henninge, Affärschef analys NAI Svefa

11.10 Nya ägare och ständigt förändringstryck – vad händer med fordonsindustrin?
Mer än 120000 personer jobbar inom fordonsindustrin i Sverige. Det senaste året har bjudit stora förändringar på ägarsidan med holländska och kinesiska ägare. Hur kan framtiden komma att gestalta sig för industrin i Västsverige?
Matts Carlsson, Fordonsindustrianalytiker och VD Göteborg Management Institute

11.45 Efter konsolidering: Nu full fart igen
Han slog av på takten tidigt men var ändå högbelånad. Genom sammanslagning av Balder och Din Bostad konsoliderades verksamheten. Det senaste året trycker han åter på gasen med stora förvärv. Hur vill han utveckla bolaget? Behövs ytterligare kapitaltillskott för att genomföra strategin? Vilka marknader är mest intressant idag, och vad ska man hålla sig borta ifrån?
Erik Selin, VD Fastighets AB Balder

12.05 Lunch

13.15 Engagemang bygger framtidens Göteborg
Om tio år fyller staden 400 år. Det går inte att vänta in framtiden utan det gäller att bygga den. Med sin bakgrund från Västsvenska handelskammaren och egen investeringsverksamhet tecknar Anders Källström sin bild av hur ett framtida Göteborg med nya världsledande företag tar för sig och attraherar investerare och nya invånare.
Anders Källström

13.50 Pånyttfött: Internationell finansiering
Den internationella finanskrisen fick många banker att snabbt ta beslut om att upphöra med finansiering utanför sina hemmamarknader. Men det finns tecken på att internationella banker är på väg tillbaka. En av dessa är Pfandbriefbank som tagit över delar av gamla lånestockar och även går in i helt nya finansieringsavtal. Hur ser den internationella finansieringstrenden ut? Särskiljer sig den svenska marknaden? Ställs olika krav beroende på marknad?
Sven-Erik Eriksson, Deutsche Pfandbriefbank

14.10 Kaffe

14.40 Landets snabbaste fastighetsbolag
Med institutionellt kapital som grund har Hemfosa dammsugit landet efter fastigheter. Företaget har på drygt ett år förvärvat fastigheter för nära 13 miljarder och har siktet inställt på ytterligare affärer. Vad är kärnan i affärsidén. Är allt av intresse? Hur bred och stor kan portföljen bli? Vad är intressant i Göteborgsregionen?
Lars Thagesson, Transaktionschef Hemfosa Fastigheter AB

15.00 Bygger resultat via nyproduktion
Köp och sälj var länge fokus hos Wallenstam. Sedan några är nyproduktion av bostäder också en mycket viktig del. Hur ser bolaget på fortsatt nyproduktion? Varför byggs inte mer i Göteborg? Hur ska företaget utveckla sitt redan starka lokalfastighetsbestånd?
Thomas Dahl, vice VD Wallenstam

15.20 Inte en destination som andra
Konkurrensen om evenemang hårdnar. Såväl Malmö som Stockholm och Nordens övriga stora städer i Norden satsar på nya arenor. Hur ska Göteborg agera för att försvara sin förstaplats som evenemangsstad? Investeringar, nytänkande, samarbeten?
Göran Johansson, Ordf Göteborg & Co

16.00 Seminariet avslutas