Detta seminarium har redan ägt rum.

jan 31

Dokumentation: Göteborgsmarknaden 2012

Högerklicka på länk och välj ”Spara länk som…” (”Save link as…”) för att ladda ned PDF-fil.

Älvstaden – ett hot där möjligheterna överväger (PDF) (1.7 MB) (Åhörarkopia)
En helt stillastående stad tappar dynamiken, men nya projekt kan samtidigt hota befintliga lägen som tappar i attraktivitet. Hur ska den centrala Älvstaden byggas för att ge bästa möjliga nytta för göteborgarna och näringslivet? Vilken roll kommer den arkitektoniska utformningen att spela här? Hur snabbt ska man gå fram? Vad väntar vi på?
Jonas Edblad, Wingårdh Arkitektkontor AB
Bo Aronsson, Älvstranden

Befolkningsutveckling i regionen (PDF) (4.4 MB)
Hur tydliga och uthålliga är de demografiska tendenserna i Göteborg med omland? Vad är det som driver utvecklingen? Var kommer tillväxten i framtiden och hur säker kan man vara på det?
Mårten Andersson, analytiker Business Region Göteborg

Storägaren satsar på relationer och nyproduktion (PDF) (1.2 MB)
Som en av Sveriges största privata fastighetsägare har Stena Fastigheter blivit uppmärksammat för sin relationsförvaltning. Vad är det och på vilket sett skiljer den sig från vanlig förvaltning? Nu har bolaget även börjat att nyproducera bostadsfastigheter. Men varför satsar de inte ännu hårdare på nyproduktion – lönsamhetsproblem, risker eller resursbrist?
Christel Armstrong Darvik

Analys av den svenska tillväxten (PDF) (1.6 MB)
Vart har konjunkturen tagit vägen det senaste halvåret, under det ständiga bombardemanget med finansiell oro och politiska uppgörelser? Hur väl klarar sig Sverige och de olika delarna av ekonomin i detta gungfly till marknad? Blir det någon tillväxt alls och vad händer med räntan?
Annika Winsth, chefekonom Nordea

Marknadsöversikt Göteborg och Västsverige (PDF) (1.6 MB)
Hur har den kommersiella fastighetsmarknaden utvecklats det senaste året? Hyresutveckling, vakanser, yielder och priser. Vilka är säljare och köpare?
Åsa Linder, analyschef Jones Lang LaSalle

Priser – Aktörer – Utveckling (PDF) (2.6 MB)
Under många år har bostäder levererat den bästa total-avkastningen. Många investerare, inte minst institutionella, är nu intresserade av att ta del av detta segment. Hur stor är omsättningen och hur kan den utvecklas? Var finns det ombildningspotential? Vilka är säljare och köpare idag och imorgon? Vart är priserna på väg?
Anders Rydstern, Savills

Framtidens bostadsmarknad (PDF) (115 KB)
Diskussioner om eventuella förändringar på bostadsmarknaden innebär ofta att ”minerad mark” beträds. Åt vilket håll är vi på väg just nu? Miljonprogram, energifrågor, upplåtelseformer, kategoriboende hyressättning, nyproduktion.
Hans Lind, professor KTH

Framtidens handel (PDF) (1.9 MB)
Detaljhandeln förändras ständigt. Konkurrensen är hård och förutsättningarna skiftar. Vilka är de uthålliga trenderna? Var kommer nyetablering att fungera och var kommer det att bli utslagning? Vilka är de allra viktigaste omvärldsfaktorerna? Finns det en reell möjlighet att idag förutse situationen 2020?
Fredrik Bergström, ek.dr Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi

På ny kula i Gamlestaden 1 – Mikael Savborg (PDF) (30.2 MB)
På ny kula i Gamlestaden 2 – Hans Kalmner (PDF) (18.6 MB)
Det har tagit tid – närmare 20 år – att gå från industri till en ny attraktiv handelsdestination. Om några år kan Gamlestans köpcentrum stå klart. Hur ska det se ut? Hur mycket behålls, rivs och byggs nytt? Vilka är utmaningarna i projektet?
Mikael Savborg, TK Development
Hans Kalmner, SKF

Hotellmarknaden – Igår, idag och i framtiden? (PDF) (1.7 MB)
Det sker just nu flera kraftfulla hotellsatsningar som ger ett stort kapacitetstillskott i Göteborg. Vad innebär detta för lönsamheten och för fastighetsägarna? Vilka är de senaste trenderna vid nyetablering? Finns det nischer som saknar aktörer? Hur riskabla är hotell som hyresgäster?
Hans Åke Petersson, HåP Konsult AB

Restauranger och nöjen lyfter centrum (PDF) (6.1 MB)
Det är dags att ta mat, dryck och nöjen på allvar för att få ett vitalt, levande och lockande centrum. Med egna idéer och med influenser från internationella förebilder har Vimal Kovacs lyckats etablera sig stort i Stockholm. Nu satsar han stenhårt även i Göteborg. Vilka är grundbultarna som måste till för att lyckas? Vad planerar han för Göteborg?
Vimal Kovac, Avenygruppen och Stureplansgruppen