Detta seminarium har redan ägt rum.

dec 07

Fastighetsmarknaden 2018

7 december 2017, Grand Hôtel, Spegelsalen, Stockholm

Nära trendbrott eller onödig pessimism?

Fastighetsmarknaden har varit urstark i mer än 25 år. Oron ökar nu att vi närmar oss ett trendbrott: prisutvecklingen för bostäder och handelsfastigheter hackar och finansieringsvillkoren stramas åt.

Samtidigt rusar kontorshyrorna uppåt på många håll. Är den stigande pessimismen överdriven?

På Fastighetsmarknaden 2018 går vi på djupet kring förutsättningarna för fastigheter nästa år.
Välkommen till en heldag om 2018 – hur kommer ekonomin utvecklas, vart tar räntan vägen och hur går det med finansieringen? Vänder trenden nedåt eller blir det istället läge för investeringar?

EXTRA: Alliansens finansministerkandidat Elisabeth Svantesson ger sin syn på vilken ekonomisk politik som behövs efter valet.

Dagen leds av Jan Wifstrand, tidigare chefredaktör för DN, ansedd som en av landets främsta moderatorer.

Intresset för seminariet är stort – Säkra Din plats nu!

Fastighetsmarknaden 2018, Grand Hôtel, Stockholm, torsdag 7 dec 2017

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Jan Wifstrand, VD Rapidus och dagens moderator

09.05 Omvärldsanalys: Rally i nästan allt men vad händer sedan?
Sedan finanskrisen har alla möjliga tillgångar – inte minst fastigheter – ökat drastiskt i värde trots en utbredd pessimism och olika chocker. Sambandet mellan den regionala tillväxten och värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden är betydande – vad står runt hörnet avseende den viktiga Stockholmsregionen? Vad säger trenden inför valåret 2018?
• Urban Edenström, VD Stronghold, ordförande i Newsec, Niam och Datscha

09.30 Marknaden och risken för en krasch
Fastighetsmarknaden har varit rytande stark efter finanskrisen 2009. Knappast någon annan bransch har på så kort tid skapat så många mångmiljardärer och miljonärer men nu syns några svaghetsymptom. Vilka är de hetaste segmenten? Är avmattningen i vissa segment symptom på något allvarligt? Fastighetskriser har tidigare alltid följt på långa perioder av stigande värden. Vilka orosmoln finns nu på marknaden? Vilka likheter och skillnader finns jämfört med tidigare fastighetskriser?
Jan Rosengren, senior advisor Newsec

09.55 Kaffe

10.25 Räntan: Vad händer med grundbulten för fastighetssektorn?
Den avgörande faktorn för hela fastighetsmarknaden är ränteutvecklingen. Stigande räntor riskerar, efter en så lång tid av rekordlåga nivåer, krossa alla kalkyler. Hur är trenden just nu och vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor respektive långvarigt låga?
Annika Winsth, chefekonom Nordea

10.50 Fastighetsåret 2018: Internationella trender som påverkar
Ingen marknad är en ö. Svängningarna på den svenska fastighetsmarknaden har alltid haft sitt ursprung i en större internationell trend. Vilka är de viktigaste trenderna i vår omvärld nu som kan komma att påverka marknaden under nästa år och därefter? Hur utvecklas fastighetsinvesteringar globalt och på de marknader som traditionellt påverkar Sverige mest?
Helena Haraldsson, makro- och omvärldsanalytiker Carnegie
Arvid Lindqvist, analyschef Catella
Göran Råckle, chef för fastighetsanalys Swedbank

11.10 Fastighetsaktier: Fortsatt press eller nytt köpläge?
Bostadsutvecklarna har haft en milt sagt negativ kursutveckling under året. Vad säger utvecklingen för dessa och andra bolag om hur börsen ser på framtiden för fastighetsmarknaden? Är det köpläge i nedpressade bolag eller dags att lägga benen på ryggen?
Tobias Kaj, bygg- och fastighetsanalytiker ABG Sundal Collier

11.35 Fastigheter: Det riktigt långa perspektivet
Fastigheter har alltid varit en viktig ingrediens när stora förmögenheter skapats – eller förlorats. Hur ser dagens situation ut om den studeras i ett historiskt ljus? Vad väntar i framtiden?
Gunnar Wetterberg, historiker och författare

12.00 Lunch

13.00 Finansiering: Vad händer med lånen på en osäkrare marknad?
Villkoren börjar skärpas när lån till fastigheter skall nytecknas eller läggas om. Hur ser villkoren ut för fastighetsinvesterare? Vilka belåningsgrader och övriga villkor är nödvändiga från bankernas synpunkt? Vilka risker och möjligheter medför finansiering den närmaste framtiden?
Linus Ericsson, chef JLL Debt & Financial Advisory

13.30 Fastighetsraketerna om framtiden
Ingen annan investerargrupp har ökat sitt fastighetsinnehav lika snabbt som börsbolagen, som sedan 2009 tillsammans mer än fördubblat innehavet till över 600 miljarder kronor. Vissa fastighetsbolag har stuckit ut i sin extremt snabba expansion. Vad säger dessa raketer om läget inför nästa år; fortsatt offensiv eller konsolidering?
Rutger Arnhult, VD Klövern
Jens Engwall, VD Hemfosa

13.55 Kontorsboomen: Hur högt går hyrorna och hur mycket mer kan byggas?
När den värsta bostadsfebern nu verkar lägga sig framstår kontorsfastigheter som den hetaste delen av marknaden. I centrala Stockholm noteras rekordnivåer på hyrorna och bland många aktörer talas det om kontorsbrist. Hur ser läget ut just nu i våra större städer, och vad kan vi tro om utvecklingen under 2018 och därefter? Hur högt kan kontorshyrorna gå och hur mycket mer behövs det byggas?
• Karin Witalis, VD Witalis Real Estate Consulting

14.20 Kaffe

14.50 Vilken ekonomisk politik behövs efter valet?
Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna för svensk ekonomi de närmaste åren? Hur rustad är den nuvarande regeringens politik för detta och vilka förändringar av den ekonomiska politiken kommer att krävas efter valet för att stärka Sverige?
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

15.15 Valåret: Det mest dramatiska valet någonsin
Nio månader till valet och temperaturen stiger. Mycket talar för en sällsynt hård och bitter valrörelse. Kan socialdemokraterna försvara sin position eller går de samma öde till mötes som i övriga Europa? Hackar SD:s framgångsmotor nu när Moderaterna lägger om politiken? Har Centern och Liberalerna egentligen något annat alternativ än att överge alliansen och samarbeta med S? Och vad kan olika valresultat innebära för fastighetsmarknaden?

15.50 Expertpanelen: Är fastighetsfesten över eller har marknaden mer att ge?
Vilka förväntningar ska vi ha på fastighetsmarknaden under nästa år? Är festen över, väntar rentav en rejäl nedgång eller finns det fortfarande goda investeringar att göra? Hur ska investerarna tänka och agera och hur kan man förbereda sig på sämre tider? Hör några av landets främsta experter och investerare ge sin syn på framtiden.
Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
• Johan Skoglund, VD JM
Susanne Sundeman, national director JLL

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – gör din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens talare:
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Rutger Arnhult, VD Klövern
Jens Engwall, VD Hemfosa
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Johan Skoglund, VD JM
Urban Edenström, VD Stronghold, ordf Niam, Newsec och Datscha
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
Susanne Sundeman, national director JLL
Helena Haraldsson, makro- och omvärldsanalytiker Carnegie

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden
Annika Winsth, chefekonom Nordea
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
Rutger Arnhult, VD Klövern

Priser:
Seminarieavgiften är 4.650:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.650:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl minst fyra från samma företag och få 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift.