Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 28

Fastighetsmarknaden 2013

Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Om krisen kommer

onsdag 28 november 2012, Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm

Den svenska ekonomin har hittills klarat sig närmast helskinnad från turbulensen i den amerikanska ekonomin och Eurokrisen som rasar nere på kontinenten. Hur länge till kan vi egentligen undvika krisen? Vad betyder resultatet av det amerikanska presidentvalet och de senaste turerna från EU och ECB för utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden?

Boka in onsdag den 28 november för en dag med perspektiv och analyser kring risken för att krisen når hit och vad det då innebär! Och hur lysande utsikter väntar om vi klarar utmaningarna?

Pris: 4150:- per person för prenumeranter. 5150:- per person för icke prenumeranter.

 

09.00
Eurokrisen, USA-valet och avtagande svensk tillväxt – hur påverkas fastighetsmarknaden?
Utgången av det amerikanska presidentvalet den 6 november kan få stor betydelse för världsekonomins utveckling. Samtidigt fortsätter politikerna i EU och ECB:s ledning med sina försök att stoppa den galopperande Eurofrossan och krisen börjar nu också sätta käppar i hjulen för den svenska tillväxten. Två av landets tyngsta ekonomer ger sin syn på vart världen är på väg och vad detta kan betyda för Sverige och svensk fastighetsmarknad.
Håkan Frisén, chef ekonomisk analys, SEB
Ola Pettersson, chefekonom, LO

09.50
Heta Stolen: Tid för fastigheter?
Kerstin Hessius har nära tre decenniers erfarenhet av finansmarknaden och är van vid att rida ut stormar i världsekonomin. Hur bedömer hon läget idag och vad tror hon om den svenska ekonomins motståndskraft? Tredje AP-fonden har en relativt tung exponering mot fastigheter, med innehav i bl a Vasakronan, Hemsö och olika fastighetsfonder. Hur ser hon på dessa placeringar de närmaste åren och vilka ytterligare möjligheter finns på den svenska fastighetsmarknaden?
Kerstin Hessius, VD, Tredje AP-Fonden

10.10 Kaffe

10.40
Oppositionens recept för att klara svensk ekonomi
Med mindre än två år kvar till nästa val är det hög tid att syna korten hos oppositionen. Vilka är Socialdemokraternas och Miljöpartiets recept för att rädda jobben och undvika att Sverige dras in i krisen i världsekonomin?
Per Bolund (MP), ekonomisk politisk talesperson
Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i Finansutskottet

11.10
Panelen: Vart är svensk ekonomisk politik på väg?
Alliansregeringen anvisade med årets höstbudget en kursändring i riktning mot en mer expansiv ekonomisk politik. Samtidigt gör oppositionen allt för att framstå som återhållsam vad gäller statens utgifter och rollerna framstår plötsligt som nästan ombytta. Vart är egentligen den ekonomiska politiken på väg? Vad kan vi vänta oss före valet och vad händer om oppositionen vinner i september 2014?
Göran Greider, politisk chefredaktör, Dala-Demokraten
Anna Dahlberg, politisk redaktör, Expressen

11.35
Heta stolen: Vad säger bankerna om läget?
Hur länge till kan det svenska banksystemet stå pall från influenserna från Europa och USA? Vilka är de stora riskerna och vilka är möjligheterna? Vilka åtgärder behövs från regeringen och från riksbanken? Hur ser bankväsendet på den svenska fastighetsmarknaden och nivån på utlåningen?
Thomas Östros, VD, Svenska Bankföreningen

12.00 Lunch

13.00
Så slår krisen över landet
Olika delar av landet drabbas olika av turbulensen i världsekonomin. Hur ser skillnaderna ut idag vad gäller tillväxt och sysselsättning och vad kan vi vänta oss framöver? Finns det några platser som klarar sig bättre än andra?
Clas Olsson, analyschef, Arbetsförmedlingen

13.30
Hur mycket risk måste du ta för att lyckas?
Vilken riskprofil/riskaptit ska man ha för att vara lyckosam de kommande åren? Är det läge att ”risk-up” eller ska man göra som sköldpaddan och förbereda sig på det värsta? Inom vilken riskprofil finns de mest intressanta investeringsmöjligheterna? Kapitalet finns, men var finns investeringsprodukterna?
David Renger, Head of Acqusitions, Genesta

14.00
Heta Stolen: Strategiska och taktiska grepp för bästa avkastning
Landets i särklass största fastighetsbolag har det senaste året fortsatt att ompositionera sitt fastighetsinnehav i ett högt tempo. Hur gör de för att skilja ut ”vinnare” från ”förlorare” i beståndet? Hur fokuserat kan beståndet vara? Vilken är rätt storlek för Vasakronan? Vilka är företagets viktigaste framtidsfrågor och hur arbetar man med dem?
Fredrik Wirdenius,  VD,  Vasakronan

14.25 Kaffe

14.55
Hyror, direktavkastning och priser – hur hänger de ihop?
Hur förhåller sig hyror och fastighetspriser till varandra? Det finns såväl intressanta som överraskande mönster i marknaden – mönster som investerare kan utnyttja för att göra bättre fastighetsaffärer.
Erik Bodin, analyschef Leimdörfer

15.25
I kristallkulan: Trenderna, affärerna och personerna 2013
Några av Sveriges främsta bedömare av fastighetsmarknaden tar hjälp av kristallkulan och blickar in i 2013. Vilka större affärer kan vi vänta oss? Är det några nya trender som kommer att påverka marknaden? Och vilka personer blir tongivande i branschen, kanske dyker det rentav upp nya spelare på banan?
Dag Klerfelt, Capnova Real Estate
Sven-Olof Johansson, VD, Fastpartner
Hans Lind, professor i Fastighetsekonomi, KTH

16.00 Seminariet Avslutas
Förfriskningar, mingel och efternack.