Detta seminarium har redan ägt rum.

maj 22

Fastighetsdagen 2013

Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm

Islossning?

Efter flera år av finanskris och eurokris har 2013 inletts i ett positivare tonläge. På fastighetsmarknaden har transaktionerna och investeringarna börjat ta fart och en del talar om något av en islossning. Detta verkar också gälla möjligheten att finansiera nya affärer. Stämmer det, och vilken typ av fastighetsinvesteringar kommer vara mest attraktiva? Till Fastighetsdagen 2013 har vi samlat de främsta experterna för att ge svar på dessa frågor! – Välkommen med din anmälan.

 

08.30

Registrering, kaffe och smörgås

 

09.00

Moderator Willy Wredenmark hälsar välkommen

 

09.05

Heta stolen: På väg mot en sundare finansieringsmarknad?

De senaste åren har det varit en intensiv debatt om farorna med en hög skuldsättning hos svenska bolånetagare och om riskerna för en bostadsbubbla. Har bolånetaket haft avsedd effekt och ser situationen bättre ut framöver?

Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare hos finansmarknadsminister Peter Norman

 

9.30

Vart är ekonomin på väg – eurokris, räntor, finansiering

Hur ska de olika signalerna i den internationella ekonomin tolkas? Har vi upplevt det värsta av eurokrisen nu eller kan det komma mera? Hur länge kommer räntorna att ligga kvar kring dagens nivåer? Och vad innebär allt detta för fastighetsmarknaden?

Cecilia Skingsley, chefekonom Swedbank

 

10.05

Nytt kapital till den svenska marknaden

Flera internationella aktörer har gjort omfattande förvärv på den svenska fastighetsmarknaden de senaste åren. Vad ligger bakom deras intresse och hur ser de på möjligheterna i Sverige? Är de intresserade av att investera mer och vilka typer av fastigheter och lägen lockar mest?

Gunnar Gjörtz, VD KLP Eiendom

Mika Matikainen, chef CapMan Real Estate

Nils Styf, investeringschef Citycon

 

10.30

Kaffe

 

11.00

Hemfosa på väg till börsen

Plötsligt har introduktion av fastighetsbolag på börsen åter blivit intressant. Ett av de bolag som ser det som en bra utvecklingsmöjlighet är Hemfosa. Hur ser motiven för en börsintroduktion ut? Ska en samtidig nyemission göras? Vilka affärsmöjligheter öppnas?

Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa

 

11.20

Heta stolen: Konsten att finansiera nya affärer

Erik Selin hör till en av pionjärerna att hitta och använda nya verktyg för att kunna finansiera sin expansion även i kärva tider på finansieringsmarknaden, t ex genom preferensaktier. Vad är hemligheten bakom att han lyckats så väl? Hur ska man tänka vad gäller de nya finansieringssätten och vilka är riskerna och fallgroparna? Hur ser investeringsmöjligheterna ut på dagens marknad?

Erik Selin, VD Balder

 

11.45

Bästa årsredovisning 2012

Presentation av och prisutdelning för de bästa årsredovisningarna i fastighetsbranschen, en årlig tävling arrangerad av Fastighetsvärlden, Handelsbanken och PWC.

 

12.00

Lunch

 

13.00 – 14.45 Temaspår A: Fastighetsfinansiering – moderator: Dag Klerfelt

13.00

Inledning

Dag Klerfelt, moderator och fristående rådgivare

13.05

Hur drabbas bostadsmarknaden av tuffare lånekrav?

Den svenska bostadsmarknaden har påverkats av tuffare tider på finansieringssidan med bolånetak och stramare attityder från bankerna. Hur ser läget ut idag, hur stora är effekterna? Finns det någon förbättring i sikte? Vilka möjligheter finns att hantera problemen?

Sofia Ljungdahl, VD Peab Bostad

Johan Skoglund, VD JM

Michael Skytt, chef Bolån Nordea

 

13.30

Heta stolen: Bolånen och bankernas förtroende

Bostadspriserna har åter börjat stiga samtidigt som varningarna fortsätter komma om risken för en bostadsbubbla. Hur ser en av de största aktörerna på läget just nu? Hur påverkar ränteförhandlingar och rabatter kundernas förtroende för banksektorn? Vilka trender kommer på bolånemarknaden?

Carl-Viggo Östlund, VD SBAB

13.50

De nya finansieringsverktygen – så funkar de

När bankerna har blivit mer försiktiga med att låna ut till fastighetsaffärer så har det blivit renässans för några nygamla finansieringsverktyg och andra helt nya lösningar har dykt upp. Vilka är de nya och nygamla ”frälsarna” och hur fungerar de? I vilka situationer lämpar de sig bäst att använda?

Linus Ericsson, VD AGL

Per Lindblad, director SEB Merchant Banking

Erik Rune, director SEB Merchant Banking

 

14.20

Så finansierar vi vår expansion – tre exempel

Det finns många och goda exempel på att tuffare kreditmöjligheter från bankerna inte alls innebär att affärstakten måste gå ner. Många aktörer har tagit egna initiativ och skapat nya lösningar. Vad kan man göra på egen hand – vilka möjligheter finns? Kommer bankernas roll minska även framöver? För- och nackdelar med de nya verktygen?

Magnus Jacobson, CFO Hufvudstaden

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner

Olle Knaust, VD Svensk Fastighetsfinansiering (Hansan)

 

13.00 – 14.45 Temaspår B: Fastighetsinvesteringar – moderator: Willy Wredenmark

13.00

Hur står sig fastigheter i portföljen?

För stora institutionella placerare är det viktigt att hela tiden se om sin portfölj – hur ska fördelningen vara mellan olika tillgångsslag som obligationer, aktier, fastigheter och andra investerare. Hur ser den här allokeringen ut idag bland svenska institutioner? AP-fonderna har t ex viktat upp en hel del inom fastigheter, bl.a. utomlands. Kan vi vänta oss att den trenden fortsätter?

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden

Mats Hederos, VD AMF Fastigheter

 

13.25

Sverige vs Världen – jakten på den bästa avkastningen

Hur står sig den svenska fastighetsmarknaden egentligen mot resten av Europa och världen? Var finns den bästa avkastningen, de största möjligheterna – och de farligaste riskerna? Borde fler svenska investerare söka sig utomlands?

Peter Almström, portföljförvaltare Skagen Fonder

Erik Nyman, chef affärsutveckling IPD Nordic

Lennart Sten, Europachef GE Real Estate

 

13.55

Utvandrarna – är gräset grönare utomlands?

Efter många år av något av ett tabu kring utlandsinvesteringar har det nu åter blivit fart på svenska placerares intresse för fastigheter utanför det egna landets gränser. Vad driver den här utvecklingen? Hur ser affärsmöjligheterna ut – vilka marknader och segment lockar mest? Vilka är riskerna och fallgroparna?

Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter

Jörgen Lundgren, tf VD Norrporten

Helena Olin, Head of Real Assets Andra AP-fonden

14.20

”Clubing” – nytt sätt att investera tillsammans

Investeringsklubbar, som samlar främst institutionellt pensionskapital, har börjat bli en allt vanligare företeelse. Hur fungerar dessa investerare egentligen, varför är fastigheter intressant för dem? Hur mycket kapital finns i detta segment? Vilka affärer har de gjort hittills i Sverige och vilka typer av affärer kan vi vänta oss framöver?

Christian Haglund, Vacse

Thomas Sipos, vice VD Profi

 

14.45

Kaffe

 

15.15

Heta stolen: Vart styr nya ledningen börsens jätte?

Under våren har börsens största fastighetsbolag, Castellum, fått en ny VD. Vilka är ser han som de främsta utmaningarna i nya jobbet? Kommer bolaget fortsätta i gamla spår eller kommer vi att märka skillnad efter vd-bytet? Vilka är möjligheterna, och planerna, för fortsatt expansion?

Henrik Saxborn, VD Castellum

 

15.40

Expertpanelen: Ekonomin, politiken och fastigheterna

Med fortsatt Eurokris och riksdagsval om ett drygt år kommer vi få en händelserik period framför oss inom ekonomin och politiken. Vad är att vänta från regeringens sida för att vinna tillbaka mark inför valet? Hur kommer oppositionen att agera och hur ser egentligen alternativet till Alliansen ut? Och vad kommer allt det här att innebära för fastighetsmarknaden?

Ulf Adelsohn, tidigare partiledare (M) m.m. och nu aktiv i fastighetsbolaget Offentliga Hus

Erik Åsbrink, tidigare finansminister (S) m.m. och nu rådgivare åt Goldman Sachs och styrelseledamot i bl.a. Alecta och Wallenstam.

 

16.10

Finansiering, fastigheter och stadsutveckling

Fabege vill ligga i framkant med finansiering och stadsutveckling. En diskussion om hur andra faktorer än kapital kan berika vid stadsutveckling.

Christian Hermelin, VD Fabege

 

16.35

Seminariet avslutas.

Fastighetsvärlden bjuder till mingel med förfriskningar och möjligheter till lite eftersnack.

pwc

newsec

sweco

 Datscha  proline