Talare

 • Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg
  Sedan i april VD för Atrium Ljungberg, ett bolag som hon arbetat vid i tio år som ekonomi- och finanschef. Innan dess har hon bland annat arbetat hos Stadshypotek Fastigheter och SISAB. Utbildad vid Schartaus Handelsinstitut.
 • Jan Rosengren, Newsec
  En av Sveriges mest välkända experter inom analys och värdering av fastigheter. Var med och grundade det som idag är DTZ Sweden men är sedan mars i år knuten till Newsec som investeringsrådgivare. Utbildad viv KTH.
 • Mats Andersson, Fjärde AP-fonden
  Har varit VD för Fjärde AP-fonden sedan 2006. Den fond som förra året förvärvade Dombron från Vasakronan. Mats Andersson har haft flera ledande positioner hos bland annat Skandia, Tredje AP-fonden och Deutsche Bank.
 • Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden
  Innan Kerstin Hessius blev VD för Trdje AP-fonden 2004 var hon VD för Stockholmsbörsen. Hon har också bland annat varit vice riksbankschef. Utbildad civilekonom från Stockholms Universitet där hon också var verksam som lärare i några år. Tredje AP-fonden är hälftenägare i fastighetsbolaget Hemsö.
 • Leif Andersson, Areim
  Med en utbildning från KTH och efter tio år i AP-fastigheter drog Andersson 2003 igång Areim. Företaget agerar dels via fonden Areim Fund I med internationella delägare, dels som rådgivare till andra aktörer. Andersson är även en av de ”affärsmässiga” arkitekterna bakom projektet Waterfront i Stockholm.
 • Simon de Chateau, Sveafastigheter
  Med en utbildning som civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm i bagaget arbetade Simon de Chateau under många år hos Leimdörfer innan han var med och grundade Sveafastigheter 2003. Sedan dess är han VD för bolaget som nu har sin tredje fond igång.
 • Dag Klerfelt, Investment AB Havstruten
  Välmeriterad rådgivare i fastighetsfrågor. Det senaste året verksam i olika  rekonstruktionsprojekt, bland annat i London. Inom det området har han stor erfarenhet från att ha lett arbetet inom Valuation Board under den svenska fastighetskrisen på 90-talet. Har tidigare bland annat varit VD i börsnoterade Evidentia. Utbildad vid KTH.
 • Lennart Sten, GE Capital Real Estate
  Är sedan tre år tillbaka VD för GE Capital Real Estates verksamhet i Norden, Centraleuropa och Storbritannien. Har tidigare bland annat varit VD för det börsnoterade Fabege. Har en juristutbildning i botten och arbetade under flera år som advokat innan fastighetsbranschen ”kallade”.
 • Per-Arne Rudbert, Humlegården
  Sedan drygt tio år ansvarig för Länsförsäkringsbolagens gemensamma fastighetssatsningar vilka numera sker via Humlegården. Satsar enbart på Stockholmsregionen men både i city och i förort. Rudbert är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.
 • Rutger Arnhult, Corem
  Var en gång i tiden topprankad analytiker av börsnoterade fastighetsbolag. Bytte sedan sida och började att investera i fastigheter. Har varit aktiv i flera strukturella affärer med börsen som slutdestination och är i dag storägare samt VD för Corem. Utbildad civilekonom vid Lunds Universitet.
 • Jan Jörnmark, Ratio
  Docent i ekonomisk historia och mycket uppskattad föreläsare kring strukturella förändringar och innovationer som påverkar samhällsutvecklingen. Mycket uppmärksammad genom dokumentation av ”företagsruiner”. Tidigare anställd vid Chalmers och sedan något år knutet till forskningsinstitutet Ratio.
 • Göran Cöster, chef fastighetskrediter SEB.
  Sedan tio år tillbaka är Göran Cöster chef för fastighetskrediter Sverige hos SEB, en bank som han arbetat inom sedan 1975. Han har arbetat inom otaliga positioner inom banken, bland annat som kontorschef, innan han specialiserade sig inom fastighetskrediter.
 • Johan Deremar, Nationalekonom Sveriges Byggindustrier
  Nationalekonom på Sveriges Byggindustrier (BI) och ansvarig för de nationella konjunkturprognoserna där samt redaktör för publikationen byggkonjunkturen. Tidigare även arbetat som statistiker på SCB och analytiker/managementkonsult hos Tyréns Temaplan. Har en ekonomie magisterexamen från Uppsala universitet.