Program

09.00 – 09.20
Heta Stolen: Enda kvinnan på ”fastighetsbörsen”

Efter att ha varit ekonomi- och finanschef i tio år har hon nu tagit över VD-stolen. Vilken skillnad vill hon göra i bolaget? Hur snabb blir expansionstakten? Vilka är de största utmaningarna?
Utfrågning av Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg

09.20 – 09.50
Analys: Fastighetsmarknaden i en ny fas

Tvärnit för tre år sedan och sedan normalisering. Men skillnaderna är stora mellan olika segment på marknaden. Medan vissa är på väg mot nya rekordnivåer finns det uppenbara problem på andra ställen. Kommer den bilden att accentueras eller vad händer? Vilka är köpare respektive säljare? Lägen, hyror och värden igår, idag och imorgon.
Jan Rosengren, Newsec

09.50 – 10.20
AP-Fonderna på bred offensiv i fastigheter

De senaste tre åren har de olika AP-fonderna mer än fördubblat sin exponering mot fastigheter. Förutom det gemensamt ägda Vasakronan har de också gått in i separata satsningar som t.ex. Hemsö och Dombron. Vad ligger bakom den stora ökningen? Vilken allokering till fastigheter är ”rätt” nivå? Hur kan den förändras över tiden och varför?
Mats Andersson, Fjärde AP-fonden
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden

10.20 – 10.50 Kaffe

10.50 – 11.45
Paneldiskussion: Sverige vs Världen

Ska yielden vara lägre i svenska landsortsstäder än i världsstäder som London och Paris? Har den svenska marknaden kopplat loss från verkligheten eller finns här nu speciella förutsättningar som ger en ”egen” prisnivå? Hur resonerar det internationella kapitalet? Var kommer finansieringen respektive det riskvilliga kapitalet ifrån? Vilka är de viktiga frågorna vi bör ställa oss inför investeringar idag?
Leif Andersson, Areim
Simon de Chateau Sveafastigheter
Dag Klerfelt Investment AB Havstruten
Lennart Sten GE Capital Real Estate

11.45 -12.00
Prisutdelning: Bästa årsredovisning i fastighetsbranschen!

Årsredovisningarna ska spegla utvecklingen inom bolagen och gärna även den omvärld som företagen befinner sig i. Att redovisningarna håller hög klass är viktigt för hela branschens anseende. Tävlingens syfte är att stimulera till ständigt ökad kvalitet.
Fastighetsvärlden, Handelsbanken Capital Markets, PwC

12.00 – 13.10 Lunch

13.10 – 13.30
Heta stolen: Vinnare i city och förort

Metodiskt har Humlegården under ett decennium byggt två olika portföljer, en för sak och en för liv. Nu har dessutom projektinnehållet blivit betydligt större, senast genom Swedbanks stora förhyrning. Hur har det strategiska tänket sett ut? Vilka fler framtidssatsningar är på gång?
Utfrågning av Per-Arne Rudbert, Humlegården

13.30 – 13.50
Finansiering: Är kranarna åter öppna igen?

Detta år och nästa år löper många stora finansieringsavtal ut. Finns det tillräcklig beredskap och resurser hos svenska banker att lyfta av dessa? Hur stor del av refinansieringarna gäller aktörer med för svaga balansräkningar? Vilka generella belåningsgrader och marginaler är det som gäller idag? Hur kommer det att förändras de kommande två åren, och vad är det som styr det?
Utfrågning av Göran Cöster, SEB

13.50 – 14.20
Byggmarknad på väg mot överhettning?

Den urstarka svenska tillväxten leder i år till en snabb uppgång även för byggindustrin som växer inom samtliga områden, även om bostadsproduktionen är den som ökar starkast. När nu även offentliga samt privata lokalinvesteringar tar fart ordentligt finns tydliga överhettningstendenser. Kommer det att finnas tillräckligt med produktionsresurser? Hur påverkas kostnadssidan?
Johan Deremar, Sveriges Byggindustrier

14.20 – 14.50 Kaffe

14.50 – 15.10
Heta stolen: Analytikern som byggde företag

Efter en karriär som börsanalytiker har Rutger Arnhult byggt ett stort eget fastighetsbestånd samt gått till börsen med Corem. Det senaste året har bolaget gått in som största ägare i Klövern. Vilken är ambitionen? Hur ser han på risk och avkastning inom logistik/industri?
Rutger Arnhult, Corem

15.10 – 15.50
Skapande förstörelse

Förut var det industrifastigheter som blev obsoleta, nu har turen kommit till kontorsfastigheter och bostäder byggda på 60- och 70-talet. Ny teknik, subventioner och tillgång på naturresurser förändrar behovet och förändringstrycket uppstår allt snabbare. Är det en ny rivningsvåg på gång? Måste vi skriva av byggnadskapitalet på 20-25 år? Vad kommer istället?
Jan Jörnmark, Ratio

15.50 Seminariet avslutas
Fastighetsvärlden bjuder på förfriskningar och eftersnack