Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 07

Digitala Fastigheter 2017

Berns Salonger, Stockholm

Så kan fastighetsägare vinna på den digitala utvecklingen

Framtiden är redan här. Den digitala revolutionen har bara börjat men redan finns mycket ny teknik och nya lösningar på plats. Utmaningarna är många men möjligheterna stora. Välkommen till en heldag om strategier och verktyg för att göra fastighetsägare till vinnare på den snabba utvecklingen.

Under dagen fokuserar vi på hur hyresgästernas affärer och behov kommer att förändras – och hur fastighetsägare kan tjäna pengar på att möta detta. Dessutom ser vi på möjligheterna som ges när fastighetsbeståndet kan kopplas ihop och digitaliseras. Hör också vad branschen kan lära från företag och sektorer som ligger längre fram i utvecklingen.

Seminariet var fullsatt senast – Säkra Din plats nu!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Karin Zingmark, dagens moderator och tidigare bl.a. marknadschef för Microsoft

09.10 Så blir det nya näringslivet: Digitalisering och delningsekonomi
Den snabba digitaliseringen har redan förändrat vårt samhälle och näringsliv och utvecklingen kommer att fortsätta. Vilka effekter kan det här få på samhälle, näringsliv och fastighetsbransch? Hur förändras spelreglerna för företagen och vad krävs för att hänga med utvecklingen?
• Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio

09.45 Morgondagens lokaler – från hyreskostnad till ökade intäkter
För många unga, snabbväxande företag har lokalen gått från att vara en stor kostnadspost till att potentiellt bli en viktig intäktskälla. Att finnas i rätt miljö, med modern infrastruktur, vass service och dynamiska grannar kan ge en stark skjuts för affärerna och möjligheten att rekrytera nyckelpersoner. Hör hur den här målgruppen tänker och agerar, vilka krav de ställer på lokaler och teknik och hur fastighetsägare kan skapa en sådan miljö där kostnader blir till intäkter.
Mikael Ahlström, VD The Park och delägare Hyper Island
Daniel Sonesson, VD SUP46
Jannike Tillå, affärsområdeschef Internetstiftelsen IIS

10.10 Vägen till en vinnande digital upplevelse
Många av konsumenternas beslut fattas numera via mobilen, paddor och olika appar. Om du vill vara framgångsrik framöver är det därför avgörande att du når och attraherar dina kunder där – och att de enkelt kan fatta och genomföra sina köpbeslut. Hör och låt dig inspireras av hur aktörer i andra branscher tänker – och vad fastighetssektorn kan lära från dessa. 
Lisa Farrar, CDO (digitalchef) Nordic Choice Hotels

10.35 Kaffe

11.05 Praktikfall: Topphyresgästen satsar på nya lösningar
I samband med flytt, inte minst av ett huvudkontor, ställs frågorna kring digitalisering och förändrade sätt att arbeta ofta på sin spets. Med nya lokaler blir det enklare att satsa på ny teknik och nya sätt att organisera verksamheten. Flera av Sveriges största hyresgäster har nyligen gjort en sådan här resa. Hör hur en av dessa ser på möjligheterna och utmaningarna med digitalisering, hur de använde sin storflytt för att förändra teknik och arbetssätt och vad fastighetsägare kan göra för att leda utvecklingen.
Tommy Nordström, Workplace Development Director Telia

11.35 Fastighetspanelen: Så ska vi attrahera framtidens hyresgäster
Med ny teknik och nya digitala lösningar har många hyresgäster börjat arbeta på andra sätt än tidigare och ställer också nya krav på lokalerna där de sitter. Det handlar så klart om teknik, men också nya sätt att organisera lokalerna, förändrad layout och olika kringtjänster. Hör vad några av branschens ledande uthyrare och experter på företags lokalbehov anser kommer att krävas för att attrahera morgondagens hyresgäster.
Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
Johan Andersson, uthyrningsansvarig kontor Newsec
Petter Klingofström, uthyrningschef kontor Atrium Ljungberg

12.00 Lunch och mingel

13.15 Praktikfall: Tjäna pengar på att koppla ihop dina fastigheter
Hör hur Sisab, en stor fastighetsägare i Stockholm, kopplat ihop sina fastigheter. På så sätt kan de styra sitt bestånd på ett helt annat sätt än tidigare. Det ger besparingar men också fördelar på säkerhetsområdet och nya drifts- och förvaltningsmöjligheter.
Niklas Dalgrip, driftchef Sisab

13.40 Världens smartaste stad – dra nytta av Stockholms digitala motorväg
Stockholm är världens kanske mest uppkopplade stad och det finns idag en infrastruktur med fiber som når i stort sett alla fastigheter. Hör om vilken affärsnytta detta kan ge dig som fastighetsägare idag – och i framtiden.
Staffan Ingvarsson, VD Stokab

14.00 Så kan du framtidssäkra dina fastigheter redan idag
Vilken teknik och vilka tekniska lösningar för att smartare styra och driva dina fastigheter finns på plats här och nu? Hur kan de förenkla vardagen och sänka kostnaderna och hur jobbar några av de fastighetsägare som ligger längst framme på området?
Olov Schagerlund, VD Nordomatic
Ulf Wretskog, VD Yanzi Networks

14.20 Kaffe

14.50 Neurodesign ska förena ny teknik med bättre arbetsmiljö
Digitalisering och globalisering förändrar sättet vi arbetar på. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande måste arbetsplatsen utvecklas och anpassas efter de nya tiderna. Hör om Lundbergs nya satsning på Hjärnkontoret, där medicinsk forskning kombineras med inredning, arkitektur och design med målet att ge hjärnan de bästa prestationsförutsättningarna och främja hälsan.
Johan Sandborgh, utvecklingsansvarig kontor Lundbergs

15.15 Branschjätten storsatsar på digitala innovationer
Castellum, landets näst största fastighetsbolag, satsar nu stort på att gå i spetsen för en digitalisering av branschen. Ett nytt digitalt innovationslabb har skapats för att leda arbetet med att utveckla morgondagens kontor med människan i centrum. Ett antal pilotprojekt är på gång och en Chief Digital Officer (CDO) har rekryterats. Hör om planerna, utmaningarna och möjligheterna.
Mattias Nyström, CDO Castellum

15.40 VD-panelen: Så kan branschen bli vinnare på digitaliseringen
Ny teknik och nya sätt att arbeta gör att hyresgästernas vardag och sätt att arbeta snabbt förändras. Fastighetsbeståndet kan också styras på nya, smartare sätt. Vilka utmaningar och möjligheter öppnar detta för fastighetsbranschen? Vad kan fastighetsägare lära från branscher och företag som ligger längre fram i utvecklingen och vad kommer att krävas för att vill bli vinnare i den nya, digitaliserade världen?
• Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm
Johan Lindén, VD Gaia
• 
Monica von Schmalensee, VD White Arkitekter
• 
Henrik Svanqvist, VD Rosendal Fastigheter

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till eftersnack och branschmingel

 

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens höjdpunkter:
Så blir det nya näringslivet: Digitalisering och delningsekonomi
Morgondagens lokaler – från hyreskostnad till ökade intäkter
Vägen till en vinnande digital upplevelse
Fastighetspanelen: Så ska vi attrahera framtidens hyresgäster
Praktikfall: Tjäna pengar på att koppla ihop dina fastigheter
Världens smartaste stad – dra nytta av Stockholms digitala motorväg
Så kan du framtidssäkra dina fastigheter redan idag
Neurodesign ska förena ny teknik med bättre arbetsmiljö
Branschjätten storsatsar på digitala innovationer
VD-panelen: Så kan branschen bli vinnare på digitaliseringen

Några av dagens talare:
Christian Sandström, docent och forskare kring teknologiskiften Chalmers och Ratio
Lisa Farrar, CDO (digitalchef) Nordic Choice Hotels
Mattias Nyström, CDO (digitalchef) Castellum
Mikael Ahlström, VD The Park och delägare Hyper Island
Daniel Sonesson, VD SUP46
Jannike Tillå, affärsområdeschef Internetstiftelsen IIS
Staffan Ingvarsson, VD Stokab
Torbjörn Eriksson, VD Tenant & Partner
Monica von Schmalensee, VD White Arkitekter
Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm
Johan Lindén, VD Gaia
Karin Zingmark, moderator och tidigare bl.a. marknadschef för Microsoft
Petter Klingofström, uthyrningschef kontor Atrium Ljungberg

Priser:
Seminarieavgiften är 4.450:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 5.450:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 3.560:-/person för prenumeranter, respektive 4.360:-/person för övriga.

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.

Guldpartner:

Partners: