Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 30

Cash Is King

Grand Hotel, Stockholm

Recept för en svår marknad

Marknaden har i en hisnande U-sväng bytt skepnad. Högt risktagande, massiva förvärv och stora projekt premieras inte längre – tvärtom. Börskursen på noterade fastighetsbolag har störtdykt och många menar att vi går mot en ekonomisk kris och en ny fastighetskrasch. Krisen har börjat äta sig in i medvetandet och nu är det pengar som gäller, istället för strategier om expansion och stark marknadsposition.

Men hur illa är det egentligen? Är det bara att strunta i kunderna och höja hyrorna eller finns andra vägar för att komma ut som vinnare? Vi har samlat de främsta experterna för att ge recepten för att ”preppa” sig för en kris.

Välkommen till ett riktigt viktigt seminarium!

Program

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning – dagens moderator hälsar välkommen
• Ellinor Persson, journalist och dagens moderator
• Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden och dagens sidekick

09.05 Ränta, inflation och recession
Rekordstor belåning, kostnader och räntor som rusar gör enligt de flesta bedömare en djup lågkonjunktur oundviklig. Frågan är när den slår till och hur hårt det kan påverka sysselsättning och efterfrågan. Vilka är varningssignalerna och vilka misstag får inte begås nu? Är det till exempel lämpligt att elda på med att kompensera kostnadsökningar med höjda hyror? När kan inflation och räntor åter stabiliseras?
• Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken

09.25 Finansieringsknuten: För mycket för snabbt
Fastighetslånen är idag större än någonsin. Dagens belåningsgrader bekymrar sällan men refinansieringen oroar när yielderna på fastigheter stiger och en stor del av upplåningen är extra riskfylld. Obligationer har finansierat många bolags snabba expansion. Hur stort är problemet och när och hur ska dessa lån – och traditionella banklån – ”rullas”? Hur mycket kan och vill bankerna och andra investerare ta hand om?
• Linus Ericsson, VD JLL 

09.45 Börsen eller marknaden – vem har rätt?
På börsen är fastighetskraschen redan här. Fastighetsbolag har fått se sina aktiekurser pulveriseras. Det innebär implicit att fastigheternas värde sänkts kraftigt. Samtidigt syns inte den dramatiska utvecklingen på fastighetsmarknaden. Så vem får rätt – vad händer med fastigheternas värden?
• Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
• Peter Malmqvist, fristående finansanalytiker och ekonomijournalist
• Biljana Pehrsson, VD Nordr Sverige

10.10 Kaffe

10.40 Marknadsläget: Vart är yielder, värden och hyror på väg?
Osäkerhet råder om vad som är rätta priset på transaktionsmarknaden i dagens läge, liksom vart yielder och hyror är på väg. Helt klart är att olika segment har skilda förutsättningar.

Kontor: Tål en recession?
Kontor har stått väl emot pandemivakans och ekonomisk oro, men vad händer nu? Hur slår krisen mot kontorsmarknaden – vad händer med hyror, vakanser och värden?
• Erik Gärdén, partner Nordanö

Handel: Fula ankungen – hög avkastning räddar dagen?
Handelsfastigheter som pressats av e-handel och pandemi har inte varit det mest populära på investeringsmarknaden. Men i dagens ekonomiska oro syns den höga avkastningen i ett annat ljus. Finns det utrymme för revansch trots tuffa förutsättningar?
• Tomas Nyström, värderingschef Novier

Bostäder: Från guld till kvarnsten?
I lågräntemiljön har bostadsfastigheter växt till de kanske mest attraktiva investeringsobjekten. Men vad händer nu när trygga kassaflöden men låga avkastningar möter stigande räntor och kostnader?
• Anders Elvinsson, värderingschef Cushman & Wakefield

Logistik/industri: Hajpade hus fortsätter att leverera?
Den senaste åren har bjudit på många stora transaktioner i ett all hetare segment. Hur utvecklas priserna, vilka är det som köper och står segmentet pall även för dagens ekonomiska motvindar?
• Karin Witalis, head of research Colliers

Paneldiskussion: Det sanna värdet
Fyra av Sveriges främsta experter byter sina tankar om den mest brännande frågan just nu: Var befinner sig marknaden och vart är den på väg?

11.35 Tvärnit på byggmarknaden?
Många utmaningar väntar för byggindustrin. Projekt är bland det mest konjunkturkänsliga på fastighetsmarknaden och idag har mer än var tredje framflyttad byggstart. Majoriteten fortsätter dock som planerat. Hur tacklar de stora byggbolagen konjunkturen; var finns de tuffaste utmaningarna och var finns tillväxtmöjligheterna?
• Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige
• Henrik Landelius, chef NCC Building Sweden
• Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke

12.00 Lunch

13.00 Krispsykologi: När instinkterna griper tag i marknaden
Fruktan börjar få grepp om marknaden, vilket avspeglas såväl på börsen som på fastighetsmarknaden. Marknaden styrs ytterst av känslor inte minst under risk och osäkerhet. Vilka tankemässiga begränsningar styr affärsbeslut och hur kan dessa bli mer rationella?
• Jan Blomström, affärspsykolog Prolead

13.20 Då lånar banken ut
Finansiering är fastighetsbranschens bränsle. Det mesta av dagens oro på marknaden handlar om osäkerhet kring belåning och refinansiering. Vilka krav ställer de traditionella kreditgivarna för fastighetsfinansiering nu och vilka varningssignaler är banken mest känslig för? Vilka är de bästa tipsen för en framgångsrik finansiering idag?
• Göran Råckle, chef fastighetsanalys Swedbank

13.40 Att resa kapital
Kapitalinjektioner kan rädda pressade bolag, eller göra stora affärer möjliga, när andra finansieringskällor sviker. Men var finns det här kapitalet och hur lockar man investerare? Vilka är nyckelfaktorerna.
• Bård Bjølgerud, VD Colliers Nordic

14.00 När det går ut skogen: Så gjorde vi
I samband med finanskrisen 2008 fick flera fastighetsägande bolag med hög belåning stora problem med finansieringen. Hur hanterade långivarkollektiven avvecklingen av dessa bolag som ofta saknade egna anställda eller närvarande ägare?
• Jacob Bruzelius, VD Catella Corporate Finance

14.20 Kassaflödet: Håll i hyresgästen
När kostnaderna rusar så kan fastigheter visa sin riktiga styrka – hyresökningar, antingen genom indexerade avtal för lokaler eller genom förhandlingar för bostäder. En ”hedge” mot inflation. Men är det alltid rätta vägen? Nya hyresgäster är alltid dyrare än befintliga och vakanser slår mot kassaflöde och värden. Hur skall hyresvärden tänka i dagens svåra situation och vad tänker hyresgästerna?
• Nina de Besche, VD Avanti
• Jesper Trotzig, Tenant & Partner

14.40 Kaffe

15.10 Juridiken i krisen
En av dagens hetaste frågor i fastighetsbranschen är möjligheten att förhandla om olika åtaganden. Det kan gälla större affärer eller projekt,  som kan visa sig förödande när alla förutsättningar ändrats. Vilka möjligheter erbjuder lagstiftningen?
• Henrik Ståhlberg, partner Foyen Advokatbyrå

15.30 Vad händer nu?
Upptakten till den kommande lågkonjunkturen påminner i mycket om 90-talets fastighetskrasch, något många fruktar. Men förutsättningarna är annorlunda idag. Vilken väg går marknaden – prisfall, konsolidering, klyvning av stora bolag, kapitalbrist? När är det dags att gå in? Vad säger erfarenheten?
• Hans Eliasson, ordförande och grundare Gullringsbo Egendomar
• Jens Engwall, fastighetsnestor och nötodlare
• Johan Ericsson, fastighetsman
• Anneli Jansson, VD Humlegården

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till branschmingel och eftersnack

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Biljana Pehrsson, VD Nordr Sverige
Jens Engwall, fastighetsnestor och nötodlare
Anneli Jansson, VD Humlegården
Nina de Besche, VD Avanti
Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige
Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken

Samarbetspartner:

Medverka som samarbetspartner:
Medverka under seminariet med er expertis och få god exponering före, under och efter seminariet. För mer info kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.