Detta seminarium har redan ägt rum.

mar 07

Bostadsdagen Öresund 2019

Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Nya utmaningar på bomarknaden

Efter några år av fallande räntor, stigande bopriser och kraftigt ökat bostadsbyggande befinner sig marknaden nu i vänteläge. Kommer prisfallet som inletts fortsätta och kanske tillta? Kommer räntorna börja stiga och pressa konsumenter och byggare? Blir det en utgallring av aktörer?

Samtidigt spås befolkningen växa snabbt framöver – med stora behov av billiga bostäder. Och vi har en ny politisk situation, kan det också ge en ny bostadspolitik?

Välkommen till en heldag om det nya läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Bland talarna under dagen finns stjärnarkitekten Gert Wingårdh, Per Ekelund, VD Victoria Park, Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt Malmö stad, Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen, Petra Sörling, VD Rosengård Fastigheter och Jarl Holmström, biträdande regionpolischef Polisregion Syd.

Hör också en vass analys av läget i ekonomin och ränteutvecklingen och hur bostadsmarknaden kommer påverkas. Vi får även ta del av färsk statistik över marknadsläge och prisutveckling.

Dessutom: Vad vill de nya politiska ledningarna i Skånes största städer göra åt bostadsbyggandet? Hör Lunds nye starke man Philip Sandberg (L) och kommunalrådet i Malmö Andreas Schönström (S).

Missa inte årets viktigaste dag om bostäder i Malmö och Öresundsregionen!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Gunnar Wrede, ekonomijournalist (DI, TV4 m.m.) och dagens moderator

09.10 Ränta, bostadspriser och byggande – Vart är vi på väg?
Hör om hur ekonomin, konjunkturen och förutsättningarna för bostadsmarknaden utvecklas just nu och vart utvecklingen är på väg de närmaste åren. Vilka faktorer kommer styra ränteutvecklingen och hur ser riskerna ut för en vändning uppåt? Vilka slutsatser kan man dra om hur bopriser och nyproduktion kommer att gå?
Michael Grahn, chefekonom Danske Bank

09.40 Befolkningsboomen: Redan på väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen kommer från migration. De närmaste åren väntas hundratusentals personer ytterligare få uppehållstillstånd. Aldrig tidigare i modern tid har befolkningen ökat så här snabbt. Detta kan ge stor påverkan på bostadsmarknad och behoven av samhällsservice – hör om hur befolkningsutvecklingen ser ut mer i detalj.
Andreas Raneke, demograf SCB

10.10 Kaffe

10.40 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter åratals rusning har nu bostäder sjunkit i pris, särskilt nybyggda, och bostadsbyggandet tvärnitar. Hur är det med byggherrarnas koll på den verkliga efterfrågan – hur många har råd med en ny hyres- eller bostadsrätt? Hur stor är gruppen med tillräcklig köpkraft – i landet i stort, i storstäderna och i regionstäderna? Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
• Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

11.10 Efter valet: På väg mot en ny bostadspolitik?
Efter en dramatisk valrörelse och regeringsbildning har vi nu en ny riksdag och nya politiska förutsättningar för de närmaste åren. Vad kan det nya läget innebära för ekonomin och bostadsmarknaden? Finns det några tecken på att vi kan få se en annan bostadspolitik framöver? Vad ska bostadsmarknadens aktörer hålla utkik efter?
Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd
Linda Jonsson, analytiker Veidekke 

• Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör

11.35 Kommuntopparna: Vad händer med ekonomi, bostäder och byggande?
Valet resulterade i flera förändrade styren i vår region – bl.a. blev det regimskifte i Lund och Malmö fick en ny blocköverskridande ledning. Dessa ser nu ut att få den delikata uppgiften att hantera en svalnande konjunktur, tuffare kommunala finanser och risk för fallande bostadsbyggande. Hur ser de på de ekonomiska utmaningarna och möjligheterna att hålla sysselsättning och bostadsbyggande uppe de närmaste åren?
Christian Alexandersson, stadsdirektör Landskrona
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Lund
Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad

12.00 Lunch                        

13.00 Priser och transaktioner: Hur heta är hyreshusen?
Bostadshus i goda lägen har i många decennier varit en trygg huvudkudde för investerare. Hur ser läget ut nu, hur utvecklas priser och efterfrågan på hyresfastigheter i de skånska städerna? Och har de senaste årens köpvåg av miljonprogramshus ändrat på pris- och avkastningsmönstren? Hör om prisläge och pulsen på transaktionsmarknaden i vår region.
• Jarl Olsson, VD Catella Corporate Finance Malmö
• 
Claes Lennartsson, partner Catella Corporate Finance Malmö

13.30 Borättsmarknaden: Stabilisering, prisfall eller krasch?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall på 10-20 procent, följt av en utplaning. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion? Hur ser det ut specifikt i Öresundsregionen?
Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion

13.55 Expertpanelen: Marknads- och investeringsläget just nu
Vi tar pulsen på marknaden för bostadsrätter och investeringar i hyresfastigheter i regionen. Hur går försäljningen av lägenheter, vilka lägen funkar bäst, börjar priserna för mark- och byggrätter bli mer attraktiva nu och är det kanske rent av dags att investera i hyreshus? Hör vår breda, kunniga panels syn på läget just nu!
Per Ekelund, VD Victoria Park
Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon

Kim Kulstad, regionchef Peab Bostad
• Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen

14.20 Kaffe

14.50 Nybyggarna: Klarar regionens största investerare att hålla takten?
Möt Öresundsregionens två största investerare i hyresfastigheter. Hur ser de på marknadsläget och de ekonomiska förutsättningarna att bygga nytt? Vilka planer har de för nya projekt de närmaste åren och kommer de klara att hålla dagens byggtakt? Finns det rentav möjlighet att öka volymerna?
• Emma Järund, chef bygg- och fastighetsutveckling Helsingborgshem
Gunnar Östenson, affärsutvecklingschef MKB Fastighets AB

15.25 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Över en miljon människor bor i landets 61 ”utsatta bostadsområden”. 9 av dessa finns i Malmö, Landskrona, Helsingborg och Kristianstad. Trångboddhet, låg sysselsättning och hög kriminalitet skapar sociala problem för de boende men också höga kostnader för fastighetsägarna. Hör om verkligheten i dessa områden och hur förvaltning och ekonomi påverkas. Hur utvecklas säkerheten och riskerar problemen att sprida sig? Hur kan vi vända utvecklingen – och vad kan fastighetsägare och kommuner göra?
Jarl Holmström, biträdande regionpolischef Polisregion Syd
Mats O Nilsson, förvaltningschef MKB Fastighets AB
Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö

15.50 Framtidens bostäder: Bodesign mot nya höjder
Hur planerar regionens städer för morgondagens nya bostadsområden? Vilka visioner och ledord har de i arbetet? Och vilken utveckling ser beställare och arkitekter av design och arkitektur för att kommande decenniers bostäder ska bli attraktiva? Var kommer vi att bo, hur ser morgondagens bostäder ut och vad kommer vi ta med oss av det bästa som byggs idag? Möt stadsarkitekter, bostadsutvecklare och arkitekter i en diskussion om framtidens bostäder.
Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt Malmö stad
Charlotta Nilsén, regionchef Veidekke Bostad
Petra Sörling, VD Rosengård Fastigheter
 Gert Wingårdh, VD Wingårdhs Arkitektkontor

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta
Andreas Schönström, kommunalråd (S) Malmö stad
Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP
Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Lund
Unni Sollbe, VD Stena Fastigheter Malmö
Jarl Holmström, biträdande regionpolischef Polisregion Syd
Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
Per Ekelund, VD Victoria Park

 

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-753 76 82.