Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 22

Bostadsdagen Göteborg

Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Bubblor och möjligheter

Höstens stora heldag om politik, marknad och investeringsläge för bostäder i Västsverige.
En aggressiv penningpolitik har gett snabbt stigande tillgångsvärden och en högkonjunktur på väg mot överhettning. Tillsammans med kraftiga demografiska förändringar har detta skapat en bostadsmarknad med rusande produktion, omättliga behov av nya lägenheter och växande oro för en bostadskrasch.

På Bostadsdagen Göteborg 2017 ges svaren på var bubblorna finns, om utmaningarna kan mötas och var affärsmöjligheterna finns idag.

Missa inte denna spännande heldag om bostäder, marknad och investeringar!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Lennart Persson, journalist på bl.a. SVT och erfaren moderator

09.05 Demografiska utmaningar
Den inhemska utflyttningen från Göteborg är kraftigare än på 40 år. Hushållstillväxten består uteslutande av utrikes inflyttning medan den inhemska utflyttningen (en mer köpstark grupp) inte varit så här stor sedan ”gröna vågen” på 1970-talet. Trenden tilltar. Hur ser egentligen befolkningsutvecklingen, avgörande för bostadsmarknaden, ut mer i detalj?
Lars Wilderäng, ekonomibloggare och författare

09.35 Marknaden och risken för byggbubbla
JLL har nyligen publicerat en rapport om bostadsmarknaden. Här finns svar på intressanta frågor. Visar bostadsmarknaden ännu några tecken på avmattning efter mer än 30 års oavbruten prisuppgång? Hur skiljer Göteborgsregionen från resten av landet? Antalet byggstarter av bostäder är rekordstort men räcker efterfrågan?
Lena Grimslätt, Chef JLL Göteborg                         
Ted Lindqvist, VD Evidens      

10.00 Kaffe

10.30 Hur hög måste hyran vara?
De höga hyrorna i dagens nybyggda bostäder är ett problem för allt fler. Men hur hög behöver hyran egentligen vara för att klara att täcka långsiktig förvaltning? Motsvarar dagens nivåer en rimlig behovshyra eller tar byggherrarna ut övervinster som vissa hävdar?
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen
Pernilla Hallin, partner Catella Corporate Finance Göteborg
Bo Nordlund, doktor i fastighetsekonomi, KTH 

11.00 Utredningar som kan stoppa byggandet och pressa värdet
Regeringens skatteutredning avseende fastigheter lämnade i våras sitt förslag. Det har inte många vänner i fastighetsbranschen. Många utmålar förslaget som bland annat berör ”paketering” av fastigheter som katastrofalt, inte minst för bostadsbyggandet. Det finns också andra förslag om minskade ränteavdrag (EU-direktiv) och konsumentskydd för brf-innehavare som i framtiden kan påverka priset. Vad innebär förslagen och hur kan byggare och investerare förbereda sig?
Stefan Attefall, strategisk rådgivare och tidigare bostadsminister

11.30 Vart tar räntan vägen?
Den avgörande faktorn för hela fastighetsmarknaden är ränteutvecklingen. Stigande räntor riskerar, efter en så lång tid av rekordlåga nivåer, krossa alla kalkyler. Hur är trenden just nu och vilka är förutsättningarna för snabbt ökande räntor?
Linus Ericsson, chef för JLL Debt & Financial Advisory           

12.00 Lunch

13.00 Bostadskraschen – när kommer den?
Ropen om ”vargen kommer” när det gäller svensk bostadsmarknad har hörts i närmare ett decennium, både från inhemska och internationella bedömare. Men kraschen har uteblivit. När kommer den egentligen – och är den kanske till och med efterlängtad? Skiljer sig riskerna i Göteborgsregionen från övriga storstäder?
Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea                           

13.30 Stora planer i små kommuner – är det realistiskt?
Migranter fördelas nu över landet kommuner. Det har initierat en mängd byggplaner på nya lägenheter också i kommuner som i decennier inte byggt nya lägenheter, utan snarare rivit. Hur realistiska är de här planerna, särskilt med tanke på att marknadsvärdet för en färdig byggnad ofta understiger byggkostnaden? Vilka är planerna för Västsverige?
Peter Sjöquist, ekonomisk analys SKL                                     

13.55 Renovering och förvaltning i problemområden
Renoveringsbehovet i det äldre fastighetsbeståndet är mycket stort. Inte minst gäller det miljonprogrammets fastigheter. Här finns de problemområden som plågas av kriminalitet, arbetslöshet och segregation. Hur går man till väga när ett sådant område, som till exempel Biskopsgården, skall lyftas?
Mikael Granath, VD Willhem                                                     

14.15 Från asylboenden till hus på hjul
Entreprenören Bert Karlsson tjänade gigantiska belopp genom att vältajmat starta inte mindre än 60 asylboenden runt om i landet. Nu har alla utom 14 anläggningar stängts och Karlsson har kläckt en ny idé för att lösa bostadsbristen i migrationens spår – parker med villavagnar. Det har av flera nämnts som kanske det enda realistiska alternativet idag. Hur många områden planeras totalt och vilka skall lokaliseras i Göteborgsregionen?
Bert Karlsson, VD Jokarjo och ägare Rullebo                          

14.40 Att skapa framtidens Göteborg
Göteborg måste växa och förändras. Det behövs inte bara nya bostäder utan all form av infrastruktur staden kräver. Kort sagt staden måste formas om. Då gäller det att inte fastna i dagens uppfattningar utan bygga på ett sätt som håller i decennier. Hör hur stadens ledning ser på framtiden.
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad                      

15.05 Kaffe       

15.35 Bostadspolitik i vågskålen
Valåret är nära nu. Utfallet är ovisst, inte minst i Göteborg. Här gör staden skäl för epitetet ”Röda Göteborg” då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stormar fram i olika opinionsundersökningar. En politisk joker har också uppenbarat sig när tidigare moderaten, kommunalrådet Martin Wannholt, ställt sig i spetsen för Demokraterna (DEM), med rötter i motståndet mot Västlänken. Vad skulle ett ökat inflytande för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna betyda för bostadspolitiken i Göteborg? Hur kan Wannholts Demokraterna förändra spelplanen?
Daniel Bernmar, kommunalråd (V) Göteborg
Johannes Hulter, vice ordförande (S) byggnadsnämnden Göteborg
• Jonas Ransgård, kommunalråd (M) Göteborg
• Martin Wannholt, kommunalråd (DEM) Göteborg

15.55 Expertpanelen om bostadsmarknadens framtid
En mycket kunnig och erfaren panel av experter och investerare summerar intrycken från dagen och ger sin syn på bostadsmarknadens framtid. Kommer bostadsfastigheter förbli den stabila och trygga investering de varit? Vad gäller specifikt för Göteborgsregionen?
Anne Almlund Rosengren, managing director Catella Göteborg
• Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter
• Hans Wallenstam, VD Wallenstam
• Peter Wågström, fd VD NCC
• Martin Öbo, fastighetsdirektör Göteborgs stad

16.20 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Några av dagens höjdpunkter:
-Demografiska utmaningar
-Marknaden och risken för byggbubbla
-Hur hög måste hyran vara?
-Utredningar som kan stoppa byggandet och pressa värdet
-Vart tar räntan vägen?
-Bostadskraschen – när kommer den?
-Stora planer i små kommuner – är det realistiskt?
-Renovering och förvaltning i problemområden
-Bert Karlsson: Från asylboenden till hus på hjul
-Agneta Hammer: Att skapa framtidens Göteborg
-Inför valet: Bostadspolitik i vågskålen
-Expertpanelen om bostadsmarknadens framtid

Några av dagens talare:
Stefan Attefall, strategisk rådgivare och tidigare bostadsminister
Bert Karlsson, VD Jokarjo och ägare Rullebo
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad
Martin Öbo, fastighetsdirektör Göteborgs stad
Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter
Hans Wallenstam, VD Wallenstam
Mikael Granath, VD Willhem
Andreas Wallström, chefsanalytiker Nordea
Peter Wågström, fd VD NCC
Anne Almlund Rosengren, managing director Catella Göteborg
Jonas Ransgård, kommunalråd (M) Göteborg
Martin Wannholt, kommunalråd (DEM) Göteborg
Daniel Bernmar, kommunalråd (V) Göteborg
Johannes Hulter, vice ordförande (S) byggnadsnämnden Göteborg
Peter Sjöquist, ekonomisk analys SKL
Lars Wilderäng, ekonomibloggare och författare
Lena Grimslätt, chef JLL Göteborg
Ted Lindqvist, VD Evidensgruppen
Bo Nordlund, doktor i fastighetsekonomi KTH
Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen
Pernilla Hallin, partner Catella Corporate Finance Göteborg
Linus Ericsson, chef JLL Debt & Financial Advisory

Priser:
Seminarieavgiften är 3.850:-/person för företag som prenumererar på Fastighetsvärldens magasin eller nyhetsbrev och 4.850:-/person för övriga.

Mängdrabatt:
Anmäl fler än tre personer (minst fyra) från samma företag och Ni får 20 procent rabatt på ordinarie seminarieavgift. Priset blir då 3.080:-/person för prenumeranter, respektive 3.880:-/person för övriga.

Om Din anmälan:
Priset inkluderar morgonkaffe och smörgås, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och stort mingel med tilltugg och förfriskningar samt konferensmaterial och dokumentation. Alla priser är exklusive moms.
Seminarieavgiften faktureras i efterhand, efter genomfört seminarium. Anmälan är fullt av- och ombokningsbar fram till en vecka före aktuellt seminarium. Därefter faktureras hela avgiften vid avbokning.