Detta seminarium har redan ägt rum.

feb 05

Bostadsdagen Göteborg 2020

Radisson Blu Scandinavia Hotell

Nya tider för bostäder

Bostadsmarknaden stöps nu om i snabb takt. Det nya landskapet som växer fram blir mer splittrat och svåranalyserat än tidigare – men öppnar också nya möjligheter för aktörer och investerare.

En del av marknaden består av slitna hyresrätter i mer eller mindre utsatta områden, där trångboddhet och svår bostadsbrist är det nya svarta. En annan del av marknaden är bostadsrätter där nyproduktionen haft en svacka i två år, men där ljummare vindar nu verkar svepa in.

Välkommen till en heldag om det nya läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

På scen finns kommunalrådet Hampus Magnusson (M), som ska förklara hur Göteborg ska klara att bygga 5000 nya bostäder per år.

Under dagen får vi också höra Robert Boije, chefsekonom på SBAB, berätta vart ekonomin är på väg och hur bostadsmarknaden och möjligheterna att satsa på nya bostadsprojekt kan påverkas. 

Missa inte: Så kan fastighetsägare vara med och lyfta utsatta områden och dämpa gängvåldet – med inrikesminister Mikael Damberg (S), Terje Johansson, ny koncernchef för Framtiden och Ulf Boström, integrationspolis, på scenen!

Bland talarna finns också några av de skarpaste aktörerna på marknaden: Ilija Batljan, VD SBB, Jacob Karlsson, VD för nyligen börsintroducerade K-Fastigheter, Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter, Marina Fritsche, regionchef och vVD Wallenstam, Mikael Granath, VD Willhem, och Monica von Schmalensee, arkitekt och statlig arkitekturutredare.

Missa inte årets viktigaste dag om bostäder i Göteborg och Västsverige!

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
Lennart Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

09.05 Göteborg och vändpunkten i ekonomin
Experterna blir allt mer eniga om att ekonomin nu vänder nedåt på allvar. Hur djup kan nedgången bli, pratar vi lågkonjunktur eller rent av recession? Vad händer med valuta, tillväxt och räntor? Vilka effekter kan det få på bopriser och nyproduktion och hur påverkas just Göteborgsregionen? Hur oroliga ska vi vara?
 Robert Boije, chefsekonom SBAB

09.35 Trångboddhet det nya svarta
Riksrevisionen konstaterar att den svenska trångboddhetsnormen är under upplösning och trångboddheten ökar snabbt. Många väljer idag centralt före rymligt men andra tränger ihop sig av ekonomiska skäl. När är man trångbodd och vilken är påverkan på t.ex. hälsa och skolresultat, särskilt i de tättbefolkade förortsområdena? Hur trångt ska vi egentligen lära oss att bo?
 Ola Nylander, professor Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers

09.55 Kaffe

10.25 Utsatta områden: Hur kan fastighetsägare öka tryggheten och motverka gängen? 
Den hetaste politiska potatisen just nu är gängvåldet med skjutningar och sprängningar. Från landets 60 ”utsatta områden” har problemen spridits till allt vidare områden, vilket ger problem för de boende men också höga kostnader för bland annat fastighetsägarna. Hör hur fastighetsägarna kan bidra till att lyfta områden och förbättra tryggheten och lyssna till konkreta exempel på vad som fungerar här i Göteborg.
Ulf Boström, integrationspolis
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Terje Johansson, koncernchef Framtiden    

10.50 På offensiven: Därför tror vi på nyproduktion
När många valt att stoppa sina bostadsprojekt eller väntat med att starta så finns det andra aktörer som tänker mer offensivt. Flera bolag har full fart framåt med att köpa byggrätter och driva projekt. Vad tror snabbväxarna om framtiden för bostadsmarknaden och vad gäller särskilt för Göteborg och Västsverige?
Jacob Karlsson, VD K-Fastigheter
Sara Malmberg Macdonald, head of asset management Heimstaden
Elin Sjöstrand, chef projekt Rikshem

11.10 Investeringsmarknaden för bostadsfastigheter
Bostadsrätter, särskilt i nyproduktion, har pressats de senaste år men hur ser investerarna på marknaden för hyresfastigheter? Hör om utveckling, priser, hyror och avkastning. Vilka är det som köper, vilka marknader är mest attraktiva – och vad är det för lägen som lockar minst?
 Joachim Pelles, grundare Tango

11.35 Bostäder: Det riktigt långa perspektivet
Bostadsfastigheter har alltid varit en viktig ingrediens när stora förmögenheter skapats – eller förlorats. Hur bodde man och på vilket sätt ägdes fastigheterna förr och hur ter sig dagens situation om den studeras i ett historiskt ljus? Vad väntar i framtiden?
Gunnar Wetterberg, historiker och författare                              

12.00 Lunch                       

13.00 Gamechangers: Vatten, klimat och energi – hur påverkas marknaden?
Marknaden styrs inte bara av räntor, hyror och avkastningar utan ytterst av externa förutsättningar. Ett alltmer påtagligt problem är tilltagande kapacitetsbrist i elnätet. Kan det slå mot byggande av bostäder och infrastruktur och när är problemen åtgärdade? Även VA-systemen är idag föråldrade och underdimensionerade, t.ex. i Göteborg. Vilka effekter får det? Klimatförändringar är ännu en faktor som stadsplanerare och investerare kan behöva ta höjd för. Hör hur bostadsmarknaden kan komma att påverkas framöver.
 Tore Englën, seniorkonsult WSP Advisory
 Alf Engqvist, VD Göteborg Energi
 Axel Wallin, hållbarhetschef SBAB

13.25 Co-living: Comeback för kollektivboende
Ett nygammalt upplägg har gjort entré – kollektivboende. Det var vanligt under 1970-talet men dagens versioner är inte så ideologiskt drivna och utlevande utan mer ”välkammade”. Hur ska boendet organiseras, vilka blir kostnaderna för fastighetsägare och hyresgäster och har kollektivet fått en ny framtid? Är detta lösningen som minskar bostadsyta och kostnader för hyresgästerna?
 Elinor Askmar, folkbildningssamordnare hållbarhet och omställningsfrågor Studiefrämjandet
 Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter

13.50 Heta stolen: Så ska Göteborg vässa bostadsbyggandet
När det nya styret tog över lovade kommunalrådet att skynda på och öka bostadsbyggandet. Minst 5000 nya bostäder per år från 2020 är löftet och dessutom ska det bli fler småhus så att utflyttning och segregation minskar. Hur ser läget ut idag, hur långt har man kommit med de nya planerna? Håller löftena och vilka nya visioner finns om Göteborgs bostadsbyggande?
 Hampus Magnusson, kommunalråd (M) stadsutveckling och trafik Göteborg

14.15 Så ska de arkitekturpolitiska målen bli verklighet
Riksdagen har beslutat om nya arkitekturpolitiska mål. Uppgiften är utmanande. Arkitekturen ska användas som ett kraftfullt verktyg för att skapa omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med ett helhetsperspektiv. Det gäller att bygga stad! Med tanke på sviktande nyproduktion, ökad trångboddhet och segregation – kan arkitekturen verkligen hjälpa?
Monica von Schmalensee, arkitekt, partner och senior rådgivare White Arkitekter och utredare statliga arkitekturutredningen

14.40 Kaffe

15.10 Nyproduktion: Nytt läge ställer nya krav på nyproduktionen
Det nya läget på bostadsmarknaden har gjort det tuffare för säljarna och nyproduktionen har påverkats allra mest. Efter nedgången ställs andra krav – hör hur situationen är på nyproduktionsmarknaden i landet och här i Göteborg. Vad kan aktörerna göra för att lyfta det här segmentet och få fart på försäljningen igen?
Erik Eriksson, nyproduktionschef Svensk Fastighetsförmedling

15.35 Politiken, marknaden och investeringsläget – vart är vi på väg?
En tung VD-panel ger sin syn på framtiden på bostadsmarknaden. Vad kan januari-avtalet komma att innebära, hur utvecklas förutsättningarna för nyproduktion och förvärv av mark och hyresfastigheter? Vilka risker är värda att hålla ögonen på och kommer det att vara rätt läge att investera framöver?
Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vVD Wallenstam
Mikael Granath, VD Willhem

16.00 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta

Bland dagens talare:

Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Hampus Magnusson, kommunalråd (M) stadsutveckling och trafik Göteborg
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
Terje Johansson, koncernchef Framtiden
Monica von Schmalensee, arkitekt, partner och senior rådgivare White Arkitekter
Ilija Batljan, VD SBB
Mikael Granath, VD Willhem
Robert Boije, chefsekonom SBAB

Medverka som samarbetspartner:
Medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet. För mer information, kontakta Anki Lissåker på mejl eller ring på tel 070-7537682.