Detta seminarium har redan ägt rum.

nov 13

Bostadsdagen 2018

Berns Salonger, Stockholm

Nytt läge för bostäder

Efter några år av fallande räntor, stigande bopriser och kraftigt ökat bostadsbyggande befinner sig marknaden nu i vänteläge. Kommer prisfallet som inletts fortsätta och kanske tillta? Kommer räntorna börja stiga och pressa konsumenter och byggare? Blir det en utgallring av aktörer?

Samtidigt spås befolkningen växa snabbt framöver – med stora behov av billiga bostäder. Och vi har en ny politisk situation, kan det också ge en ny bostadspolitik?

Välkommen till en heldag om det nya läget för bostäder – möt politiker, ekonomer, byggare, investerare och arkitekter och ta del av analyser och insikter.

Bland talarna under dagens finns några av de skarpaste aktörerna på marknaden – Stena Fastigheters nya VD Cecilia Fasth, Bonavas Sverigechef Fredrik Hemborg, Rikshems VD Sophia Mattsson-Linnala och Besqabs VD Anette Frumerie. Dessutom ger stjärnekonomen John Hassler sin syn på läget i ekonomin och hur bostadsmarknaden kommer påverkas.

Dessutom roas vi av komikern Fredrik Lindströms specialversion av succén från 2012: Nu ännu ljusare & fräschare!

Under eftermiddagen väljer Du mellan två fördjupningsspår: A: Marknad och områden i förändring eller B: Stadsplanering och arkitektur.

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Inledning
• 
Ellinor Persson, journalist och dagens moderator (känd från bl a SVT)

09.05 Det smarta och hållbara bostadsbyggandet – vilka utmaningar väntar?
Vi står inför utmaningen att bygga många bostäder som dessutom bör rikta sig mot speciella grupper. Samtidigt behöver vi bygga hållbara städer. Att bygga mycket är rent teoretiskt inte ett problem i sig, det är när man lägger in ord som god livsmiljö, klimat, integration och mångfald som arbetet blir mer komplicerat.
 Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket  

09.30 Demografiska utmaningar: På väg mot 11 miljoner
I fjol passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och närmar sig redan 10,3 miljoner människor. Fyra femtedelar av ökningen beror på migration. De närmaste åren beräknas hundratusentals personer att få uppehållstillstånd, vilket kommer ge stor påverkan på bostadsmarknaden. Hur påverkas befolkningsutvecklingen av migrationen mer i detalj? Hur fördelas nysvenskarna över landet och hur säkra är egentligen prognoserna?
 Andreas Raneke, demograf SCB                                      

10.00 Kaffe

10.30 Hyresrätter: Fortsätter pensionsjättarnas aptit på bostäder?
Avkastningen på bostadsmarknaden har varit hög och fler och fler investerare har lockats till sockerbiten. Till de största investerarna i hyresrätter hör de institutionella placerarna. Hur ser de på bostäder som investeringsobjekt idag och framöver – kommer aptiten fortsätta vara god? Vilka risker finns med nyproduktionen?
 Marcus Hansson, VD Trenum (Balder och Tredje AP-fonden)    
 Lars Johnsson, fastighetschef Folksam
 
Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning

10.50 Borättsmarknaden: Stabilisering, prisfall eller krasch?
I mitten av augusti i fjol toppade bostadsrättspriserna i hela landet. Därefter följde ett snabbt prisfall på 10-20 procent, följt av en utplaning. Hur ser utvecklingen ut idag? Var ligger prisnivåerna, vilka marknader har klarat sig bäst och hur stor del av utbudet är egentligen nyproduktion?
 Jennie Leffler, operativt ansvarig Booli Pro nyproduktion
 
Andreas Löwgren, tf VD Booli

11.15 Marknadspanelen: Rapport från verkligheten
Tidningsrubriker, statistik och expertuttalanden är en sak men hur ser läget ut enligt de som verkligen agerar ute på marknaden? Hur har hösten inletts och hur mår nyproduktionen?
Anette Frumerie, VD Besqab
Louise Grandinson, transaktions- och utvecklingschef Oscar Properties
Fredrik Hemborg, Sverigechef Bonava
• Bahar Nabavi, fastighetsmäklare/franchisetagare Innerstadsspecialisten
Sima Zangiabadi, affärsutvecklingschef Peab Bostad

11.35 Fredrik Lindström: Nu ännu ljusare & fräschare!
Tillsammans med Henrik Schyffert beskrev han vår bostadsångest i ”Ljust & fräscht” som turnerade landet runt under 2012. Hur det står det till med förhållandet till boendet idag, några år senare? Hur har svenskarnas strävan efter det perfekta hemmet förändrats? Missa inte Fredrik Lindströms träffande genomgång av läget!
 Fredrik Lindström, komiker,  författare och programledare

12.00 Lunch

13.00 – 14.10 Välj mellan två temaspår:

Temaspår A: Marknad och områden i förändring

Temaspår B: Stadsplanering och arkitektur

Se detaljerade program längre ned.

14.10 Kaffe

14.40 Heta stolen: Konjunkturen, räntan och bostadsmarknaden
Handelskrig, valutaoro, stigande räntor och stora budgetunderskott. Världsekonomin hackar. Centralbanker, regeringar och börser ställs på svåra prov. Vad betyder detta för konjunkturen i Sverige? Vad händer med räntan som, efter en så lång tid av rekordlåga nivåer, riskerar att krossa alla kalkyler och hur ser förutsättningarna ut för bostadsmarknaden? Behövs det rentav en ny Lindbeckkommission?
• John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet

15.00 Tuffa siffror: Den verkliga efterfrågan på bostäder
Efter många års rusning har nu bostadspriserna slutat stiga och bostadsbyggandet vänder ner kraftigt. Kan dagens läge bero på att byggherrarna inte har haft koll på den verkliga efterfrågan – dvs hur många som verkligen har råd med en ny hyres- eller bostadsrätt? Hör hur många som egentligen har ekonomin som krävs – i landet i stort, i storstäderna och i regionstäderna. Var finns de största möjligheterna för investerare – i hyres- eller bostadsrätt? Vilka är ”vinnarhålen”?
• Linda Lövgren, bostadsanalytiker WSP

15.25 Efter valet: Så blir den nya bostadspolitiken
Efter en dramatisk valrörelse har vi nu en ny riksdag och nya politiska förutsättningar för de närmaste åren. Vad kan valresultatet innebära för ekonomin och bostadsmarknaden? Finns det några tecken på att vi kan få se en annan bostadspolitik framöver? Vad ska bostadsmarknadens aktörer hålla utkik efter?
 Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
 Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och samhällsdebattör
 Oskar Öholm, VD Fastighetsägarna Stockholm

15.50 Politiken, marknaden och investeringsläget – vart är vi på väg?
En tung panel av experter och investerare ger sin syn på vad valresultatet kan komma att innebära, vart bomarknaden är på väg och om det är rätt läge att investera. Hör också vilka marknader de tror mest på – och vilka risker de ser de närmaste åren.
 Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
 Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
 Samir Taha, grundare och ordf investeringskommittén Aros Bostad

16.15 Fastighetsvärlden bjuder in till stort branschmingel och eftersnack

 

13.00 – 14.10 Temaspår A: Marknad och områden i förändring. Moderator: Ellinor Persson

13.00 Så får vi bostadsmarknaden att fungera
Ett antal forskare, ekonomer och näringslivsprofiler har under drygt ett år försökt hitta modellen för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. Huvudproblemet upplevs vara de dyra hyres- och bostadsrätterna. Hur skall bostadsbyggandet bli billigare, på vilket sätt kan finansiering tryggas och hur påverkas fastighetsägare och kommuner?
 Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé                       

13.25 Svagare marknad: Hur påverkas byggrätterna?
Priset på byggrätter har de senaste åren rusat – i en del fall upp mot 40 000 kr/kvm – och har blivit en viktig finansieringskälla för många kommuner. Nu noteras att markanvisningar på vissa håll lämnas tillbaka och priserna faller. Hur ser situationen ut och hur allvarligt kan det här bli för kommunerna?
 Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka
 
Gunnar Jensen, biträdande förvaltningschef Exploateringskontoret Stockholms stad
 Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör Uppsala            

13.45 Utsatta områden: Vägen till ökad trygghet och bättre ekonomi
Enligt polisen bor över en miljon människor i landets 61 s.k. utsatta bostadsområden. Trångboddhet, låg sysselsättning och hög kriminalitet skapar sociala problem för de boende men också kraftigt slitage och höga kostnader för fastighetsägarna. Hör hur verkligheten ser ut på dessa platser och hur förvaltning och ekonomi påverkas. Kan utvecklingen vändas – och hur gör man för att lyckas?
• Christian Kylin, VD Falkenbergs Bostads AB, Fabo
• Jörgen Olsson, VD Tunabyggen
• 
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

14.10 Kaffe

 

13.00 – 14.10 Temaspår B: Stadsplanering och arkitektur. Moderator: Catharina Breitfeld

13.00 Att bygga för de många
Bostadsproduktionen är stadd under kostnadspress och diskussionen om förändringar av standardnivåer och regelverk blir allt hetare. Kan stadsplanering och arkitektur åstadkomma hållbara boendekvaliteter även till betalningssvaga grupper? Vilka kvaliteter är nödvändiga i en bostad och hur kan dessa säkras kostnadseffektivt?
 Andreas Fries, arkitekt och partner Strategisk Arkitektur
 
Ola Nylander, arkitekt och professor Chalmers

13.25 Snabba hus – mobila hyresrätter för unga
Snabba Hus är ett koncept som utvecklats tillsammans med unga vuxna. Tanken är att bygga bostäder på tidsbegränsade bygglov utan att tumma på kvalitet eller miljöaspekter. Bland annat har Svenska Bostäder uppfört 280 lägenheter för unga i Västberga i Stockholm som ett pilotprojekt. Vilka är erfarenheterna hittills och hur mycket lägre blir kostnaderna?
• Nike Halvardsson, vice ordförande Jagvillhabostad.nu

13.45 Nu vill arkitekterna ta makten!
Fler och fler arkitektföretag börjar intressera sig för egen projektutveckling – framförallt inom bostadsprojekt. Det ger en möjlighet att verkligen se sina ambitioner förverkligas och inte förvanskas av andra aktörer. Det ger också en möjlighet till större vinst men medför även betydligt större risker. Vilka är erfarenheterna och vad måste projektdrivande arkitekter tänka på?
• Emma Richardsdotter Tollig, arkitekt Richardsdotter Callermo Arkitekter
• 
Per Wåhlin, VD Wåhlin Arkitekter

14.10 Kaffe

 

Säkra Din plats nu – Gör Din anmälan längst ned på sidan!

OBS! Programmet är preliminärt och uppdateras efterhand.

Visa faktaruta
Cecilia Fasth, VD Stena Fastigheter
Fredrik Lindström, komiker, författare och programledare
Sophia Mattsson-Linnala, VD Rikshem
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Anette Frumerie, VD Besqab
Fredrik Hemborg, Sverigechef Bonava
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
John Hassler, professor i nationalekonomi Stockholms universitet
Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

Medverka som samarbetspartner:
Nu finns det möjlighet att medverka som partner och utställare och träffa deltagarna under hela dagen och få mycket god exponering såväl före som under och efter seminariet.
För mer information kontakta:
Anki Lissåker
anki.lissaker@fastighetsvarlden.se, 070-753 76 82