Detta seminarium har redan ägt rum.

sep 12

Bostadsdagen 2012

Citykonferensen, Stockholm

Seminariet äger rum på Citykonferensen i Stockholm den 12 september. Det är en heldag som ägnas helt åt bostadsmarknaden ur flera olika perspektiv, förvaltning, investering, nyproduktion.

Bland programpunkterna:

  • De kommunala bostadsbolagens framtida roll – offensiv eller defensiv?
  • De nya snabbt växande projektutvecklarna – hur gör dom?
  • Lösningar för snabbare planering och genomförande.
  • Demografin som ger dig kartan för nyproduktionen.
  • Framtiden för bostadsrätter – är guldåldern över?
  • Mer information inom kort.

Pris: 3850:- per person för pren, 4850:- för icke pren09.00
Konjunkturen och nyproduktion av bostäder
Förändringarna i konjunkturen påverkar både det befintliga bostadsbeståndet och möjligheterna till nyproduktion. Hur ser situationen ut just nu och vad kan vi förvänta oss under de kommande 18 månaderna? Hur skiljer sig utvecklingen på olika geografiska marknader i Sverige och annat byggande. Hur påverkas byggpriserna?
Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier

09.30
Befolkningsutveckling med största möjliga sannolikhet
Vad är det som driver befolkningstillväxten? Var kommer den i framtiden och hur säker kan man vara på det? Hur känsliga är prognoserna för förändringar i bostadsbyggande, barnafödande, invandring, konjunktur? I vilken mån kan kommuner och andra aktörer på något sätt påverka utvecklingen?
Med tydlig prognos över Stockholmsregionen där befolkningen växer som aldrig förr.
Ulla Moberg, Landstingsstyrelsens förvaltning/Tillväxt, miljö och regionplanering

10.00
Kaffe

10.30
Mesta och bästa möjliga bostad – till lägsta investering
För att få fram bostäder till rimliga hyresnivåer och samtidigt god kvalitet vände Halmstad fastighets AB på upphandlingen. De bestämde priset – och bad om bästa och mesta möjliga hus.
Hur gick proceduren till? Vilka var de knepigaste hindren? Vad sade arkitekter och byggare? Hur stor var konkurrensen om projektet?
Terje Johansson, Halmstad Fastighets AB

11.10
Bostadsbrist – bobubbla –nyproduktion
I många europeiska länder har bostadspriserna fallit kraftigt, men i Sverige viftas ett sådant scenario för den inhemska marknaden snabbt bort, med bostadsbrist och befolkningsutveckling som de främsta argumenten. Samtidigt är pressen stark för att få igång ett ökat bostadsbyggande. Hur påtagliga är risken för avsevärda prisfall på den svenska marknaden och hur skiljer sig olika regioner åt? Hur påverkar finansieringsmöjligheterna priserna och nyproduktionen? Kräver en ökad nyproduktionen ökande priser eller finns det marginaler att ta av?
Bengt Hansson, BKN

11.40
Är det slut på ombildningarna nu?
Vid sidan om stora beståndsaffärer har bostadsrättsföreningar under lång tid varit en av de viktigaste köparkategorierna. Men nu sjunker den omsättningen kraftigt. Vad är det som hänt – är det husen som ”tagit slut, kalkylerna som förändrats, konkurrensen som ökat? Vilka marknader kommer det att fortsätta att ombildas på och var är det omöjligt?
Björn Isaksson, Restate

13.00
Nischad aktör på väg mot börsen
Mångfalden på bygg- och bostadsmarknaden är viktig för att driva utvecklingen framåt. På 20 år har Besqab byggt upp en kvalitetsdriven bostadutvecklingsverksamhet och nu siktar man på en notering av bolaget. Är det ett ”nytt JM” i vardande? Vilka är företagets styrkor? Krävs inte storskalighet för en bra lönsamhet?
Kjell Jansson, Besqab

13.20
Från storsäljare till nybyggare
Godbitarna i centrum såldes snabbt, i förorten gick det långsammare. Nu har Stockholms Stad stoppat nya brf-ombildningar i sina bostadsbolag, förutom i ytterstaden. Hur mycket kapital har frigjorts? Hur mycket har stannat kvar i bolagen och vad har resten av kapitalet använts till? Vilket ansvar tar stadens bostadsbolag för nyproduktionen? Vilka andra stora investeringar gör staden för att möta den stora bostadsefterfrågan.
Joakim Larsson, borgarråd (M) Stockholms Stad

13.50
Fart på bostadsbyggandet med ny planeringsmodell
LinköpingsBo2016 är ett bo- och samhällsexpo som ska invigas 2016. Inför det planerar staden för ett snabbare och effektivare genomförande när stadsdelen ” Vallastaden” ska byggas. Delaktighet och dialog är grunden inför exploateringen och via sociala medier, web, evenemang och marknadsundersökningar ska den bli så bred kreativ och grundlig som möjligt. Hur gör man rent praktiskt för att förverkliga idén?
Jonas Sjölin, Linköpings Kommun

14.15
Kaffe

14.45
Utmaningar för allmännyttiga bolag
Förutsättningarna för verksamheten hos de kommunala bostadsbolagen har förändrats genom politiska beslut de senaste åren. Dessutom påverkar regional ekonomi och beståndens struktur kraftigt deras rörelsefrihet kraftigt. Vilka är utmaningarna för de välmående bolagen och hur allvarlig är situationen egentligen hos de bolag som har haltande ekonomi? Vilka åtgärder kan de genomföra? Finns det andra ägare som ser möjligheter? Vem tar notan?
Johan Holmgren, Sabo

15.10
Modern uppgradering hyreshus
Akelius uppgraderar 3 000 lägenheter om året. Bolaget har utvecklat en standard för uppgradering, Akelius Living en standard i nivå med högkvalitativ bostadsrätt, som tillsammans med Streamlined Production gör uppgraderingen effektiv och störningsfri. Bakgrunden till storsatsningen är att efterfrågan på uppgraderade lägenheter är högre trots betydligt högre hyra.
Pål Ahlsén, Akelius Fastigheter

15.35
Debatt: Tänj på gränserna för att få bättre lösningar
Går det att få till fler, billigare och mer behovsanpassade bostäder genom att utmana slentriantänkandet och tänja på gränserna?

  • Vad driver utvecklingen av nytänkande bostäder?
  • Hur ser bygglovsgivaren på nytänkande och utveckling?
  • Vilket utrymme för bostadsinnovationer ger regelverket?

Jens Larsson, Strategisk Arkitektur
Magdi Dobi, Dobi Kvalitetskonsult
Lars Nygård, Huddinge kommun

16.20
Seminariet avslutas