Program

09.00
Konjunkturen och Bostadsmarknaden

Förändringar i konjunkturen påverkar både det befintliga bostadsbeståndet och möjligheterna till nyproduktion. Hur ser situationen ut just nu och vad kan vi förvänta oss under 2012 och 2013? Hur skiljer sig utvecklingen på olika geografiska marknader i Sverige och för olika typer av boende?
Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige

09.30
Heta Stolen: Storägare satsar på relationer och nyproduktion

Som en av Sveriges största privata fastighetsägare har Stena Fastigheter blivit uppmärksammat för sin relationsförvaltning. Vad är det och på vilket sett skiljer den sig från vanlig förvaltning? Nu har bolaget även börjat att nyproducera bostadsfastigheter. Men varför satsar de inte ännu hårdare på nyproduktion – lönsamhetsproblem, risker eller resursbrist?
Christel Armstrong Darvik, VD Stena Fastigheter

09.50
Tio i topp på bostadsmarknaden

Bostadsfastigheter har levererat stadig värdeökning på de flesta större orter under lång tid nu. Är den trenden på väg att brytas samtidigt som många också vill in på marknaden? Är marknaden krympande eller kommer det tvärtom ut mycket nya bestånd till salu. Vilka är säljare och köpare? Hur stor del av marknaden är kortsiktig respektive långsiktig? Vart är priserna på väg?
Peter Wiman, analyschef Savills

10.15
Kaffe

10.45
Här ska du satsa säger demografen

Vilka problem och möjligheter är enkla att förutse med demografins hjälp? Hur skiljer sig säkerheten i sådana prognoser mellan storstäder och landsortsstäder, mellan centrala delar och ytterområden? Vad är det som driver befolkningstillväxten? Hur kan bygg och fastighetsmarknadens aktörer påverka utvecklingen?
Maria Pleiborn, WSP

11.20
Heta Stolen: I framkant med hållbara trender

Sedan mer än tio år tillbaka är JM helt nischat på bostadsutveckling och många försöker kopiera deras framgångar. Hur bär sig företaget åt för att skapa nytt innehåll, nya modeller, för så långsiktiga varor som bostäder? Hur sker avvägningen mellan kvalitet, innehåll och pris?
Johan Skoglund, VD JM

11.40
Utmaningarna på bostadsmarknaden

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året, men vad kommer att hända nu? Behovet av nya bostäder är skriande på många orter samtidigt som omvärlden genomgår en mycket turbulent tid. Hur ser Boverket på den komplexa situationen och vilka vägar finns till en bostadsmarknad i balans?
Janna Valik, GD Boverket

12.10
Lunch

13.10
Förvaltning: De rätta kostnaderna

Det finns många bud om vad förvaltning av bostadsfastigheter kostar. IPD har via sitt stora statistikunderlag en unik kunskap om det. Hur stora är feluppskattningarna och vad beror de på? Hur skiljer sig kostnaderna åt beroende på fastigheternas ålder, område, förvaltningsform. Hur mycket urholkar dålig förvaltning värdet på fastigheterna? Börjar hög förvaltningskvalitet att betala sig via hyresnivåerna?
Christina Gustafsson, VD IPD Norden

13.50
Heta Stolen: Wonna och bostäderna

Anonymitet och försiktighet präglar många fastighetsägare, men inte Wonna de Jong. Utan rädsla och tidigare erfarenhet från fastigheter har hon satsat på att förvärva bostadshus i förortsområden. Det har blivit till ett miljardbestånd. Vad har varit det mest positivt överraskande? Vad har varit en besvikelse?
Wonna de Jong, entreprenör

14.10
Kaffe

14.40
Bostadsområden inför förnyelse: Vem vet vad som behövs?

Hur förändras och förbättras ett bostadsområde till på mest effektiva sätt? Vem är det som sitter med lösningen? Vems är ansvaret? Vem betalar? Vad är viktigast; standard, skolor, arbetsplatser? Hur lång tid tar det? Hur bråttom är det?
Viktoria Walldin, White Arkitekter

15.20
Heta Stolen: Varför satsa på Samhällsfastigheter?

En av de aktörer som söker sig till mer nischade marknader vid sidan om vanliga bostadsfastigheter är Dombron. Är det mindre konkurrens om så kallade samhällsfastigheter? Vad omfattar begreppet? Krävs det speciell kompetens och större organisationer för att hantera den typen av fastigheter? Hur stor är marknaden och vilka ambitioner har Dombron inom området?
Ilija Batljan, vice VD Dombron

15.40
Top of the market – lyxsegmentet

Den egna bostaden har blivit en allt större investering för alla. Men även lyxsegmentet har växt kraftigt de senaste åren. Hur stor är den marknaden? Hur påverkas den i oroliga tider? Vad betalas det extra mycket för och vilka är de hetaste delmarknaderna? Är det knapphet eller överutbud på denna speciella marknad. Hur skiljer sig marknadsföring och försäljningsprocess från den mer reguljära marknaden?
Johan Lefèvre, Skeppsholmen Sotheby’s

16.10 Seminariet avslutas