Program

09.00 Inledning av seminariet

09.15 Presentation Waterfront
Stockholm har fått en ny konferensanläggning av världsklass, ett topphotell och ett nytt modernt kontorshus. En kort presentation av idén och genomförandet av ett av Stockholms senaste tillskott i city.
Leif Andersson, Christer Olofsson

09.30 En region med möjligheter
Sällan har det varit så nödvändigt att noga följa omvärldsutvecklingen som nu. Klimatkris, finanskris och jobbkris ger en verklighet i stark förändring. Vilka är de viktigaste omvärldssignalerna med relevans för Stockholmsregionen och fastighetsbranschen? Regionen och globaliseringens möjligheter. Nya nyckelkompetenser skapar möjligheter i region och bransch.
Svarta svanar och svarta åskmoln _ Hur hanterar vi det oväntade?
Trendspaning med Bengt Wahlström

10.20 Kaffe

10.50 Life science som en framtidsmotor
Stockholm-Uppsalaregionen är en av europas ledande inom forskning och utbildning inom life science. Dessutom genomförs nu mycket stora satsningar för att regionen ska utvecklas till ett av europas mest dynamiska områden med tät samverkan mellan utbildning, forskning och innovativt näringsliv.
Hur ser satsningen ut? Vilka bygginvesteringar görs? Hur kommer sektorn att växa? Vilka företag kommer att etablera sig vid de olika noderna Uppsala, Karolinska/Norra Station, Flemingsberg, Strängnäs
Per Unckel, Landshövding
Ylva Williams, VD Stockholms Science City Foundation
Erik Forsberg, VD Uppsala BIO
Björn Varnestig,  VD Stiftelsen Flemingsberg Science

11.30 Infrastruktursatsningarna
Hela samhällsbyggandet är mycket beroende av infrastrukturen och den påverkar i synnerhet såväl befintliga fastigheter som möjlig nyproduktion. Vilka är de viktigaste pågående satsningarna och när är de klara? Vilka är de planerade infrastrukturprojekten som har klar finansiering? Vilka är de övriga projekten som finns högt upp på önskelistan men som ännu inte kunnat få finansiering.
Robert Örtegren, Länsstyrelsen

12.00 Lunch

Temaspår Bostäder
Klicka här för att fälla ut temaspårKlicka här för att fälla upp temaspår

13.10 Befolkningsutveckling i regionen
Regionens befolkning växer som aldrig förr, även om den varierar mycket mellan de olika kommunerna och tätorterna. Vad är det som driver tillväxten? Var kommer den i framtiden och hur säker kan man vara på det? I vilken mån kan kommuner och andra aktörer på något sätt påverka utvecklingen?
Ulla Moberg, Regionplanekontoret

13.30 Den nya hyressättningen
Det är nu nya regler för hur bostadshyrorna ska bestämmas. Allmännyttans normerande roll och självkostnadsprincipen är borta. Mer fokus ska även läggas på läge och standard i bruksvärdesbedömningen. Vilka erfarenheter finns från höstens förhandlingar? Hur blev utfallet och fördelningen och vad berodde det på? Hur ser den framtida utvecklingen ut?
Christer Jansson, VD Fastighetsägarna Stockholm
Terje Gunnarson ordförande Hyresgästföreningen Stockholm

13.50 Miljonprogrammet – Tillgång eller belastning?
Vilka möjligheter finns i miljonprogramsområdena och vilka är de tuffaste utmaningarna? Finns det en överdrift kring renoveringsbehovet eller är det rent av större än kalkylerat? Betalningsvilja och betalningsförmåga. Vad behövs vid sidan om investeringar i fastigheterna, vem tar helhetsansvaret?
Ulf Nyqvist, VD Botkyrkabyggen
Stefan Ränk, VD Einar Mattsson AB

14.20 Konvertering till Bostäder
Ett överutbud av äldre kontor och tomställda industri- och lagerfastigheter i kombination med stark bostadsmarknad har skapat förutsättningar för konvertering till bostäder. Hur stor är den här marknaden? Vilka grundläggande förutsättningar måste finnas, ekonomiskt och planmässigt? Hur är kommunernas inställning till förändrad användning? Är det ett bättre alternativ än nyproduktion? Skapar konverteringen nya bostadsprodukter?
Johan Varland, Sveamalm Fastigheter
Mari Broman, vice VD Riksbyggen

14.40 Priser – Aktörer – Utveckling
Under många år har bostadsfastigheter levererat bästa totalavkastningen till investerarna. Inte minst gäller det marknaderna i Mälarregionen. Många investerare är nu intresserade av att ta del av detta segment.
Hur stor är omsättningen nu och hur kommer den att utvecklas? Var finns ombildningspotential? Vilka är säljare och köpare, idag och imorgon? Vart är priserna på väg?
Peter Wiman, Savills

Temaspår Arenor, hotell och handel
Klicka här för att fälla ut temaspårKlicka här för att fälla upp temaspår

13.10 Tillväxt genom Möten & Kongresser
Konkurrensen om besökarna är benhård mellan Europas storstäder. Hur står sig Stockholm med omland i den konkurrensen? Vilka ytterligare satsningar behövs? Kan hotellmarknaden fortsätta att växa?
Henrik von Arnold, Stockholms Visitors Board

13.40 Arkitektur och design som medel för att lyckas
Ett av de viktigaste konkurrensmedlen för framgångsrika hotell och handelsplatser är idag arkitektur och design. Vilken skillnad gör dessa och hur går det att se skillnad mellan kortsiktiga ”flugor” och mer hållbara och tidlösa lösningar?
Thomas Sandell, SandellSandberg

14.10 Nya handelsetableringar
Utvecklingen av nya köpcentrum fortsätter samtidigt som de befintliga byggs om och utvecklas. Cityhandeln har samtidigt gjort storstilad comeback med nysatsningar. Vilka faktorer är idag viktigast att ”få till” för att lyckas med etablering eller förbättra en befintlig anläggning? Var finns de svåraste marknaderna och vart kommer det att utvecklas mest?
Anders Nylander, Atrium Ljungberg
Bernt-Olof Gustavsson, KF Fastigheter
Janne Sandahl, Newsec Retail

14.40 Swedbank Arena – hjärtat i Arenastaden
I Solna pågår uppförandet av den nya nationalarenan. Samtidigt planeras för handel, hotell, kontor och bostäder i anslutning – det blir Arenastaden. Hur ska delarna interagera, vilka är utmaningarna och hur ser lösningarna ut?
Christian Alexandersson, VD, Swedbank Arena och Arenastaden

Temaspår Kontorsmarknad
Klicka här för att fälla ut temaspårKlicka här för att fälla upp temaspår

13.10 Kampen om framtidens hyresgäster
Vad bestämmer vart offentliga myndigheter och privata företag etablerar sig och hur ser deras flyttströmmar ut? Vilka är deras prioriterade kriterier vid en flytt, i teorin och i praktiken? Hur har kravspecifikationen förändrats? Vad blir det viktigaste de kommande 2-3 åren?
Torbjörn Eriksson, Tenant & Partner
Anneli Hasselström, Niras

13.40 De kommande storprojekten
Nu ökar viljan till nyproduktion åter. Vilka projekt är aktuella nu? Vilka är de självklara utvecklingsområdena och vilka andra mer dolda projekt tror aktörerna mest på? Driver staden utvecklingen eller är det bygg- och fastighetsföretagen som bestämmer i praktiken? Hur mycket drivs av näringslivets behov och vilka är nyinvesteringarna från den offentliga sektorn?
Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad
Caroline Arehult, Skanska
Mikael Graffman, NCC
Sten Wetterblad, Akademiska Hus

14.10 Tillväxt innerstad
Vad händer på marknaden? Vilka branscher växer inom området och vilka flyttar? Vilka investerare satsar och vilka drar sig ur? Vilka har nya projekt på gång? Vilka sitter med problem, idag eller imorgon? Hyresnivåer och priser?
Mats Hederos, AMF Fastigheter
Bo Wikare, Hufvudstaden
Arvid Lindqvist, Newsec

14.35 Tillväxt förort och regionstäder
Vad händer på marknaden? Vilka branscher växer inom området och vilka flyttar? Vilka investerare satsar och vilka drar sig ur? Vilka har nya projekt på gång? Vilka sitter med problem, idag eller imorgon? Hyresnivåer och priser?
Åsa Linder, JLL
Anders Nilsson, Brostaden
P G Sabel, Klövern

15.00 Kaffe

15.30 Vad gör politikerna för att skapa tillväxt?
Önskelistan är lång och prioriteringar måste göras. Hur klarar politikerna att samverka över kommungräns och blockgräns? Vilka möjligheter har de att främja tillväxten och vad avser de att genomföra de kommande fyra åren?
Sten Nordin, Stockholm
Lars-Erik Salminen, Solna
Anders Lago, Södertälje
Gunnar Hedberg, Uppsala

16.15 Var i Mälarregionen är ”myllan” bäst?
Många är överens om att den här regionen är den mest växtkraftiga i Sverige, men det finns stora skillnader mellan de olika delarna. Förort eller city, finanscentrum, life science, telekom eller basproduktion och logistik? Var finns de bästa förutsättningarna?
Sven-Olof Johansson
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
Christian Hermelin, Fabege
Jan Rosengren, DTZ

16.45 Seminariet avslutas

16.45 Cocktail och Guidad visning av hela Waterfrontkomplexet