Program

8.30 Är det inte hög tid för en renässans av Bostadspolitiken?
– Utfrågning: Ulf Perbo, Statssekreterare, Civildepartementet
– Paneldebatt: Ulf Perbo, Statssekreterare, Civildepartementet, Christer Jansson, Fastighetsägarna, Anti Avsan, Bostadsutskottet (m), Anders Lago, HSB, Barbro Engman, HRF, Leif Jakobsson, Skatteutskottet (s)
– Expert: Sophia Mattsson-Linnala, SABO

10.00 Paus

10.30 Hur får vi fart på bostadsbyggandet och går det att finansiera?
– Hur planerar LinköpingsBo016 för snabbare och effektivare genomförande?
– Upptorkad finansiering hotar stadsutveckling – Linus Ericsson, AGL Treasury Support
– Utfrågning och debatt: Linus Ericsson AGL, Sten-Åke Karlsson VD Riksbyggen

12.00 Lunch

13.00 Vad händer när kommunerna säljer bostäder, skolor och vårdhem?
– Utfrågning: Per Berggren, Hemsö, Ilija Batljan, Rikshem, Mikael Granath, Willhem
– Debatt: (Två kommunalpolitiker, en röd och en blå)
– Experter: Lars Haag, NAI Svefa, Sophia Mattsson-Linnala, SABO

14.30 Paus

15.00 Hur illa ställt är det med äldreboendet och hur ser alternativen ut?
– Privata alternativ på frammarsch – Petter Hallenberg, Svenska Vårdfastigheter
– Privat samverkan ger långsiktig stabilitet – Rikard Edenius, Näckström Fastigheter
– Vård och omsorg istället för konsumtion? – Peje Emilsson, grundare av bl.a Magnora och Kunskapsskolan

16.30 Avslutning

21.00 Kan ni inte bygga (ännu) fulare?
– Inledare: Mark Isitt, Arkitekt
– Paneldebatt: Catehrina Fored, VD SAR, Ulrika Francke, VD Tyrens, Madeleine Sjöstedt, Stockholms Stad, Monica von Schmalensee, VD White, Jonas Spangenberg, Skanska, Tomas Carlsson, NCC Construction