FV Quiz: Vad kan du om Malmö?

1. Vem köpte mark- och byggrätterna vid Emporia från kommunen för att bara några dagar senare sälja dessa vidare till Steen & Ström med en jättevinst som följd?

Fler quiz

Tillbaka till förstasidan