”Topphyran närmare 8.000 än 7.000 kr/kvm”

Stark hyresmarknad ger högre intäkter och stigande värden. Vasakronan har presenterat siffrorna för bolagets första halvår. Uthyrningsgraden ökade till 93,6 procent (92,5) under perioden med en fortsatt positiv nettouthyrning på 52 mkr (74). Samtidigt har omförhandlingar genomförts motsvarande en årshyra på 427 mkr där den omförhandlade hyran överstiger den tidigare med i genomsnitt 6,9 procent (3,3).

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 3.058 mkr (3.003). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,6 procent (92,5).
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till  –882 (–908). I ett jämförbart bestånd var minskningen 2 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 2 176 mkr (2 095). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 1.578 mkr (1.469), en ökning med 7 procent. Ökningen förklaras av det högre driftnettot och ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6.186 mkr (5.079), vilket motsvarar en värdeökning på 6,0 procent (5,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 109.132 mkr.
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till –1.607 mkr (645).
  • Resultat efter skatt uppgick till 4.949 mkr (5.637).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 73 procent (45) vid periodens utgång.

I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med tre procent, förklarat av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader. Kostnadsminskningen förklaras främst av genomförda energi-effektiviseringar som resulterat i en halvering av energianvändningen i beståndet under de senaste sex åren. I kombination med ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 7 procent och uppgick till 1.578 mkr (1.469).

Värdet på fastighetsbeståndet ökade under det andra kvartalet med 4,1 procent, vilket innebär en total värdeökning under det första halvåret på 6,0 procent. Värdeökningen förklaras av både lägre direktavkastningskrav och högre marknadshyror, där det framför allt är i Stockholms innerstad och Göteborg som hyrorna har utvecklats positivt.

– Efterfrågan på kontorslokaler är större än utbudet i de centrala delarna av Stockholm och där har vi nu tecknat flera hyreskontrakt på nivån över 7.000 kr/kvm. Den starka hyresmarknaden ger högre hyresintäkter, men också stigande fastighetsvärden. Fastighetsvärdena har nu stigit under hela 26 kvartal i rad, vilket är en rekordlång uppgångsperiod, säger Fredrik Wirdenius VD Vasakronan.

Till Fastighetsvärlden berättar Wirdenius att det högsta hyresavtalet egentligen ligger närmare 8.000 kr/kvm är 7.000 kr/kvm, och han konstrar att det inte rör sig om någon väldigt liten lokalyta. När FV frågar honom om när hyresnivån i CBD kan gå över 8.000 kr/kvm ber han att få passa.

– Hyrorna har gått starkt i hela Stockholms innerstad. När det gäller Hötorgsskraporna har vi tecknat ett flertal hyreskontrakt på 6.000 kr/kvm och det kommer att bli fler på de nivåerna där framöver, men det gäller självklart inte alla våningsplan, säger Wirdenius till Fastighetsvärlden.

Han konstaterar att även om kvadratmeterpriserna går uppåt, så är för hyrningarna numera oftare betydligt mer yteffektivare där det inte är självklart att hyresgästen har egen matsal eller stora konferensrum.

Fastighetsvärlden Idag 2016-08-22

Fler Nyheter från förstasidan

Lista: Så många åker bolagen till Almedalsveckan

I många fall något färre deltagare. Ett stort bolag nobbar helt.

SBB rusade – steg med 18%

Uppåt på börsen under torsdagen.

Randviken säljer för 490 mkr

23.000 kvm och hyresintäkter på 26,4 mkr/år.

SBB ökar säljtakten – avyttrar för hela 860 mkr

Avyttrar fyra fastigheter till två aktörer,

Hon blir ny vd för 67-miljarderbolag

Välkänd person blir vd för bolag med 28.000 bostäder.

Vill stoppa kriminella i fastighetsbanschen

Affärer ska kunna stoppas. Morgan Johansson: ”Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten”.

Realplay

Online på väg att möta offline

Den vanliga butikshandeln upplever något av ett uppsving just nu. E-handeln kommer dock mer än dubblas fram till 2030 tror experter. Men ska det ske genom hemleveranser, ombud, boxar eller olika hybridformer?

Hoppar av skolköp från Sisab

”Försvårar för planeringen av finansieringen”.

Nye Åhlénsägaren: ”Dags att tänka över hyresnivåerna”

Åhléns nya storägare Ayad Al Saffar i FV-intervju om expansionsplaner, vägen till framgång, hyresnivåer och om sen på att äga fastigheter.

Wonna I de Jong förvärvar stort på Östermalm

Miljardaffär med stor fastighet.

Miljardköper igen efter nya hotläget – Balderbolag säljer

Har ägt sedan 2014. Fastighetsvärdet upp 167 procent på åtta år.

Klassiska Gondolen byter ägare

Renoveras och öppnar på nytt nästa år. Lallerstedt lämnar. Klart med ny aktör.

Beskedet: Grönan byggs ut

Ökar nöjesparkens yta med 20 procent.

Köper 10.000 kvm i Helsingborg

Fastighet som ligger i Väla.

Tillbaka till förstasidan