Willhem på 60 miljarder och ser nya möjligheter

Willhem, som ägs av Första AP-fonden, har nått ett fastighetsvärde om 60 miljarder. Bolaget ser positiva möjligheter på den turbulenta bostadsmarknaden.

Här är bolets nyckeltal för förstahalvåret:

  • Intäkterna ökade till 1 318 Mkr (1 237), motsvarande en ökning på 6,5 procent.
  • Driftnettot uppgick till 820 Mkr (747), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 751 Mkr (2 886), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (6,1).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 513 Mkr (376).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 203 Mkr (2 907).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 59 375 Mkr (50 265).
  • Under första halvåret har Willhem förvärvat 13 fastigheter i Göteborg, Helsingborg och Stockholm för totalt 1 181 Mkr (236).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 883 Mkr (798), varav 524 Mkr (498) avser investeringar i befintliga fastigheter och 359 Mkr (300) avser nyproduktion.

Kommentar från vd Mikael Granath:

– Det har varit en utmanande tid med stora påfrestningar för samhälle och ekonomi. För vår egen del har vi påverkats i begränsad omfattning under första halvåret. Men den pågående förändringen skapar nya förutsättningar för finans- och fastighetsmarknaden. Med vårt starka kreditbetyg A- fortsätter vi vara aktiva på certifikat- och obligationsmarknaden. Våra intäktsflöden är fortsatt stabila och driftnettot ökade med 9,8 procent. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5,0 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Tappar attraktiv byggrätt för 13.000 kvm kontor

FV berättar vad som ligger bakom.

Storbolag vill banta bort hela 4.500 kvm

Ytterligare en stor hyresgäst vill minska sin kontorsyta.

Nytt avsnitt: Podcasten om bankkrisens påverkan

Fjärde avsnittet ute nu. Om bland annat bankkrisen, kontorshyresmarknaden och Fastpartners omsvängning.

SHF tillskjuts en miljard och Lennart Sten lämnar vd-stolen

Läs om förändringarna. Ny vd utsedd. ”Kommer att uppstå intressanta förvärvsmöjligheter”.

Folksam hyr ut 4.500 kvm kontor

Tecknat ett av årets största hyresavtal.

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

Tillbaka till förstasidan