Wihlborgs lyfte resultatet med 30 procent

Genom att resultaten från fastighetsförsäljningar trefaldigats under 2000 så kan Wihlborgs visa upp ett resultat som överglänser fjolårets med ca 30 procent. Även en återbäring från SPP på 25 Mkr har bidragit till den goda resultatutvecklingen. Resultatet efter finansnetto uppgick till 652 Mkr (503 Mkr), och resultatet efter skatt och minoritetens andel blev 466 Mkr (361 Mkr). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 77 Mkr och fastighetskostnaderna med 35 Mkr. Driftsöverskottet från dessa förbättrades med andra ord med 42 Mkr under 2000. Sett på hela beståndet var dock ökningen av driftsöverskottet blygsammare, endast 25 Mkr. Det motsvarar en förbättring på knappt två procent.Under 2000 såldes sammanlagt 146 fastigheter för 2600 Mkr vilket gav en vinst 260 Mkr. Wihlborgs förvärvade också 35 fastigheter för totalt 770 Mkr. Investeringar i befintliga fastigheter och projekt gjordes för 1176 Mkr. Beståndet har värderats i december och beståndets värde har då uppskattats till 21,2 miljarder. det ger ett substansvärde på 19,10 kr per aktie med hänsyn tagen till latent skatt och utspädning av teckningsoptioner.För innevarande år bedöms att resultatet efter finansnetto kommer att överstiga det som nu lämnats för 2000. Det är en effekt av att bolaget räknar med ökade vinster från såväl fastighetsförsäljningar som fastighetsförvaltningen.

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: Så blir Hufvudstadens nya Cecil

Kontor och hotell vid Norrmalmstorg är ju ett måste. Nu kommer även alternativet coworking.  FV har besökt Hufvudstadens stora och unika satsning.

Vill sälja anrik byggnad för att skapa ett nytt centrum

Skärgårdsnära fastighet till salu.

Full kalabalik om Castellums styrelse

Ledamöter hotar att lämna om Arnhult väljs in.

Hyr ut 4.000 kvm på Kungsgatan

Tredje större uthyrningen i Stockholms CBD på kort tid.

SBB värvar och lanserar satsning

Vill dubbla till 20 miljarder kronor inom segmentet.

Hufvudstadens dotterbolag köper butiker i NK

30 procent av butiksytorna i NK Stockholm och 47 procent av ytorna i Göteborg.

Rådgivaren växer snabbt – flyttar i huvudstaden

Lämnar anrika fastigheten i city.

Skapar 15.000 kvm kontor på Kungsholmen

Ska bli klenod i området.

”Jag ska absolut inte gå i pension…”

Klaus Hansen Vikström slutar efter 15 år. Berättar om framtidsplanerna för FV.

Bilder: Liljeholmstorget lyfter med 70.000 kvm nytt

Citycon redo för stor investering som kommer att fördubbla ytan.

Får toppjobb vid Ramsbury

Rekryteras av Stefan Perssons fastighetsbolag. Lämnar konsultbolag. ”En duktig ledare”.

Öppnar padelhall i Uppsala – utmanar Zlatan

Hyr 2.000 kvm i handelsområdet.

Bygger ut huvudkontor – skapar nytt kvarter på Kungsholmen

Utökar med totalt 50.000 kvm. Se bilderna.

Bilder: Stockholmshems satsning på Södermalm

Ett av tre fastighetsbolag som byggstartat på gamla bussdepåplatsen i höstas

Tillbaka till förstasidan