Wallenstam över miljarden i förvaltningen

För första gången når Wallenstam ett förvaltningsresultat över en miljard. Förvaltningsresultat i bostadsförvaltningen ökade under 2018  med 25 procent till 1.011 mkr (806).

Hyresintäkterna ökade med 12  procent och uppgick till 1.910 mkr (1.701). Den största förklaringen till de ökade hyresintäkterna är uthyrning av nyuppförda bostadsfastigheter.  Och mer är att vänta. På bokslutsdagen hade Wallenstam 2.167 lägenheter i produktion och lejonparten är hyresrätter.

I det kommersiella beståndet har hyresnivåerna ökat med 4,6 procent. Nyuthyrningen under året uppgick till 12 mkr . Uthyrningsgraden, avseende yta, i det kommersiella beståndet var vid årsskiftet hela 98 procent.

Resultat före skatt uppgick till till 3.445 mkr (3.001).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter blev 1.839 mkr (2.556).  För 2017 belastades resultatet av en nedskrivning av vindkraftverk med -500 mkr. I det här bokslutet återlägger Wallenstam istället 524 mkr av gjorda nedskrivningar på vindkraften,. Det är en effekt av stigande priser på el och elcertifikat vilket gett positiv inverkan på vindkraftverkens värde.

Resultat efter skatt uppgår till 2.998 mkr (2.421), vilket motsvarar 9,3 kr per aktie (7,4).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,80) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan