Hjorthagen – befintligt och.Område för tidig markreservation markerat med rött. Karta: Stockholms stad.

Wallenstam i jätteprojekt om 65.000 kvm i Ropsten

Första satsningen på kommersiella lokaler i Stockholm. Fastighetsvärlden kan berätta att Wallenstam föreslås få en tidig markreservation för bostäder, kontor och butiker vid Lidingöbrons fäste i Ropsten. Det handlar alltså om ett långsmalt markområde direkt norr om brofästet på Stockholmssidan och berör fastigheterna Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärde 1:9 i Norra Djurgårdsstaden. För Göteborgsbaserade Wallenstam handlar det om första satsningen på kommersiella lokaler i Stockholm.

Markreservationen gäller minst 100 hyresrätter och cirka 100 bostadsrätter och ytterligare cirka 45.000 kvadratmeter BTA för kontor (15.900 kvm, delar skulle kunna bli hotell), handel (10.300 kvm) och parkering. Marken för hyresrätter avses upplåtas med tomträtt. Utifrån dagens prisläge är köpeskillingen, av Stockholms stad, framräknad till totalt cirka 700 miljoner kronor (FV summerar till en lägre köpeskilling).

Kvarteren bedöms komplicerade att utveckla. Bland annat ska en bussterminal, med plats för 14 busslinjer, och andra funktioner kopplade till tunnelbanan och Lidingöbanan (som knyts ihop via en bo i fastigheten) inrymmas. Bygghöjden är upp emot 20–25 våningar (72 meter) och enligt planen ska det även byggas en bit ut i vattnet.

Wallenstam har valts som utvecklare av Ropsten efter en utvärderingsprocess där fyra bolag deltagit. Den tidiga markreservationen ger Wallenstam ensamrätt att förhandla om markanvisningsavtal för platsen. Ett av de övriga förslagen som var med och tävlade var ”Stockholmsfyren” som trion Skanska, Familjebostäder och Areim planerat för på platsen i flera år. Där ingick bland annat ett höghus om 207 meter (se bilder och läs mer om det projektet här). De övriga båda var, enligt uppgift till Fastighetsvärlden, NCC och Peab/Alm Equity.

Wallenstam planerar byggstart till 2018 och första inflyttning bedöms till 2020.

Fastighetsvärlden Idag         2015-11-30

Wallenstam-Ropsten-5
Wallenstams tidiga skiss (Wingårdh Arkitekter) för bebyggelse i kvarteren. Markreservationsområdet är markerat med gult. Mycket är osäkert i området till följd av planerna på att förlänga tunnelbanan till Lidingö, Österleden och Spårväg City.

Fler Nyheter från förstasidan

24Storage-erbjudandet kraftigt övertecknat

Drygt sex gånger tillgängligt antal aktier. ”Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe”. Handelsstart under tisdagen.

Stjärnkrögarens burgarkedja vill erövra Stockholm

Stockholms hamburgermarknad är inte helt proppmätt – ännu. Nu siktar en ny aktör mot huvudstaden.

Kritik mot jättesatsningen i historiska industrikvarteren

Länsstyrelsen vill minska antalet planerade bostäder i den nya, unika, stadsdelen.

Sharkmob ökar till hela 3.000 kvm hos Stena

Numera kinesiska ägare. Expanderar snabbt och hyr centrala lokaler.

Arnhult slår ihop egna bolag – och visar tillgångarna

”Det ger oss en handlingsfrihet, oavsett konjunkturläge.”

Kungsleden slår till med köp inom tullarna

Köper i befintligt kluster. Säljaren gör sin tredje affär i stadsdelen på kort tid.

Stordalen köper i svenskt turistparadis

Gör fastighetsköp utanför Norden. Läs även om norrmannens övriga fastighetsbestånd.

Här är NCC:s nya kontorssatsning

Redo för ny investering i Stockholm.

Arenabeslut i Göteborg skjuts upp – igen

Beslut kan fattas första januari 2020.

Värdet på säljaktuella Vällingby Centrum

Prioriterat att kontraktera rådgivningsbolag.

Lista: 36 nya i Gallerian – men tuffa utmaningar återstår

Flera butikslokaler på andra våningsplanet ännu tomma – mitt i Stockholm.

Fastighetsjuridik

Momsfrågan spökar kring coworking

Experter på Svalner går igenom riskerna.

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Tillbaka till förstasidan