Wallenstam: ”Alla siffror ser bättre ut”

Annons

Wallenstams nyckeltal 1 januari–30 juni 2024

  • Soliditeten uppgår till 45 % och belåningsgraden till 46 %.
  • Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 1 139 Mkr (1 396).
  • På bokslutsdagen är 1 238 lägenheter under produktion.
  • Hyresintäkterna uppgår till 1 457 Mkr (1 339).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 563 Mkr (532).
  • Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -21 Mkr (-606).
  • Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 92 Mkr (-124).
  • Resultat före skatt uppgår till 570 Mkr (-119) och resultat efter skatt uppgår till 408 Mkr (-170), motsvarande 0,6 kr per aktie (-0,3).
  • Substansvärde per aktie uppgår till 56,70 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”För Wallenstams del ser alla siffror bättre ut, förvaltningsresultatet går upp, driftnettot ökar och överskottsgraden är tillbaka på nivåerna som vi såg innan elpriserna skenade. Finansnettot är lägre, men vi ser en vändning då snitträntan gått ner till 3,17 % på bokslutsdagen jämfört med 3,27 % i Q1. Resultatet visar att Wallenstams verksamhet fungerar väldigt bra!”

”Jag är väldigt glad över att vi byggstartat drygt 400 lägenheter i Årstaberg i Stockholm. Vi hoppas kunna starta fler projekt både i Stockholm och Göteborg under hösten. Efterfrågan på våra lägenheter är väldigt god, vilket speglar den stora bostadsbristen som råder på de orter vi verkar men också är ett kvitto på att vi erbjuder rätt produkter i rätt lägen.”

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan