Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.

Visionen för Göteborg – se karta för första nya huset

Annons

Hammarlund:  ”Tillväxt kommer ur möten”. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren – och helst ska en del stå klart redan till stadens 400-årsjubileum, år 2021.. Mitt i Göteborg ligger Centralstations-området som Jernhusen vill förvandla till en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity. I olika koncept talas det om att skapa 5.000–30.000 arbetsplatser i ett område.

– Det vi i ett första skede arbetar med är en detaljplan för ett hus om 15.000–20.000 kvadratmeter lokaler och som skulle kunna börja byggas 2016 om allt går väl. Det handlar om ett hus som vi planerar öster om Nils Ericssonterminalen, säger Urban Hammarlund, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen, till Fastighetsvärlden. (se karta nedan).

När det gäller att förverkliga hela Jernhusens planer för området talar Hammarlund om en tidshorisont på 15–20 år.

– Läget är fantastiskt bra och blir ännu bättre när Västlänken förhoppningsvis 2023/2014 är klar och med de uppgångar som då kommer i området, säger Hammarlund.

Om det kan bli aktuellt att starta hela bygget på kalkylerad spekulation, svarar Hammarlund:

– Det är upp till ledningen att besluta om när vi väl har kommit så långt. Men centrala Göteborg har riktigt låga vakansgrader, säger Hammarlund till Fastighetsvärlden.

Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten.

Ett skandinaviskt arkitektteam bestående av Erik Møller Arkitekter (Danmark), Reiulf Ramstad Arkitekter (Norge) och Kanozi Arkitekter (Sverige) har efter fem gemensamma workshops, dialog med staden, barn & unga, besökare, resenärer samt Jernhusen, arbetat fram ett koncept för centralstationsområdet i Göteborg.

– Konceptet för RegionCity bygger på övertygelsen att tillväxt kommer ur möten. I RegionCity möts staden och regionen, här möts staden och stationen, här möts Älvstadens nya och gamla stadsdelar och här formas platser och byggnader för möten mellan människor, säger Urban Hammarlund.

Jernhusens koncept för RegionCity bygger vidare på det arbete som presenterats i maj 2012 och juni 2013 samt feedback från Göteborgs Stad och dialog med invånare i regionen. Sedan i höstas har Jernhusen, i samspel med Göteborgs Stads masterplangrupp med Stadsbyggnadsprogrammet för Centralenområdet, låtit tre skandinaviska arkitektkontor ta fram ett koncept för RegionCity.

Fastighetsvärlden 2014-06-04

Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.

 

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan