Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.

Visionen för Göteborg – se karta för första nya huset

Annons

Hammarlund:  ”Tillväxt kommer ur möten”. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren – och helst ska en del stå klart redan till stadens 400-årsjubileum, år 2021.. Mitt i Göteborg ligger Centralstations-området som Jernhusen vill förvandla till en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity. I olika koncept talas det om att skapa 5.000–30.000 arbetsplatser i ett område.

– Det vi i ett första skede arbetar med är en detaljplan för ett hus om 15.000–20.000 kvadratmeter lokaler och som skulle kunna börja byggas 2016 om allt går väl. Det handlar om ett hus som vi planerar öster om Nils Ericssonterminalen, säger Urban Hammarlund, regionchef Stadsprojekt på Jernhusen, till Fastighetsvärlden. (se karta nedan).

När det gäller att förverkliga hela Jernhusens planer för området talar Hammarlund om en tidshorisont på 15–20 år.

– Läget är fantastiskt bra och blir ännu bättre när Västlänken förhoppningsvis 2023/2014 är klar och med de uppgångar som då kommer i området, säger Hammarlund.

Om det kan bli aktuellt att starta hela bygget på kalkylerad spekulation, svarar Hammarlund:

– Det är upp till ledningen att besluta om när vi väl har kommit så långt. Men centrala Göteborg har riktigt låga vakansgrader, säger Hammarlund till Fastighetsvärlden.

Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten.

Ett skandinaviskt arkitektteam bestående av Erik Møller Arkitekter (Danmark), Reiulf Ramstad Arkitekter (Norge) och Kanozi Arkitekter (Sverige) har efter fem gemensamma workshops, dialog med staden, barn & unga, besökare, resenärer samt Jernhusen, arbetat fram ett koncept för centralstationsområdet i Göteborg.

– Konceptet för RegionCity bygger på övertygelsen att tillväxt kommer ur möten. I RegionCity möts staden och regionen, här möts staden och stationen, här möts Älvstadens nya och gamla stadsdelar och här formas platser och byggnader för möten mellan människor, säger Urban Hammarlund.

Jernhusens koncept för RegionCity bygger vidare på det arbete som presenterats i maj 2012 och juni 2013 samt feedback från Göteborgs Stad och dialog med invånare i regionen. Sedan i höstas har Jernhusen, i samspel med Göteborgs Stads masterplangrupp med Stadsbyggnadsprogrammet för Centralenområdet, låtit tre skandinaviska arkitektkontor ta fram ett koncept för RegionCity.

Fastighetsvärlden 2014-06-04

Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Ungefär här planerar Jernhusen för det första kontorshuset. Det handlar om en byggnad längs med den östra sidan av Nils Ericssonterminalen. Karta: Fastighetsvärlden.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.
Förslag på koncept för RegionCity vid Centralstationen i Göteborg.

 

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan