Foto: MittVisby

Visbys historia i fastigheter

Visby är en av Skandinaviens bäst bevarade medeltids­städer, och besökare kan vandra genom historien bara genom att betrakta stadens byggnader. Fastighetsvärl­den listar här ett antal av stadens fastighetsskatter som Almedalens besökare kan passa på att titta lite närmare på mellan seminarier och rosé i solen.

Annons

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 4/2024)

Kruttornet
Det utan tvekan mest kända landmärket i Visby är så klart ringmuren. Besökare i Almedalen kan passa på att utforska hela muren, men passande nog kan den äldsta delen, Kruttornet, ses precis norr om själva Almedals- parken. Tornet uppfördes på 1100-talet och föregick själva muren. Tornet har fungerat som alltifrån försvarsverk till fängelse och ett krutlager på 1700-talet.

Kruttornet i Visby. Foto: Mittvisby

Langeska huset
Langeska huset byggdes troligen i slutet av 1200-talet. Från slutet av 1660-talet och fram till 1832 ägdes huset av Langeska släkten, därav namnet. Byggnaden har också kallats Visby Börs eftersom den under 1800-talet fram till 1930-talet inhyste Hotell Wisby Börs. Byggnaden har också fungerat som köpmanshus, telegrafstation, porslinshandel, kontor, vandrarhem och nu återigen som hotell. Under åren 1973–1990 var huset lokal för Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar som drevs av den kunniga arkeologen Ragnar Engeström. Sedermera blev han också känd för att stulit bland annat Isaac Newtons bok Philosophiae Naturalis Principia Mathematica från Säveskolan i Visby.

Langeska huset. Foto: MittVisby

Rådhus nr 3
Rådhuset i Visby har flyttat runt en hel del under åren. 1794 flyttade man in det som blev rådhus nummer 3 vid S:t Hansgatan 25. Trevåningshuset uppfördes under 1700-talet av borgmästare Abraham Lange och fungerade som rådhus fram till 1960. Byggnaden fortsatte att användas som kommunalhus fram till och med 2010, varpå den omvandlades till bostadsrätter.

Rådhus nr 3. Foto: MittVisby

Lythbergska huset
Vid S:t Hansplan, i korsningen Hästgatan och S:t Hansgatan, ligger Lythbergska huset som byggdes som två packhus under 1200-talet. Under 1600-talet byggdes de ihop till en byggnad, med sten från S:t Hans kyrkoruin. Huset byggdes om och fick sin nuvarande form under 1760-talet av Johan Lythberg, känd för sitt våldsamt svängande humör och för sina extravaganta fester. Sedan dess har lokalen använts som bland annat postkontor och värdshus. Under en tid drev Mamsell Elise Längstadius och Emanuella Lövenström, barn till kungamördaren Anckarström, flickundervisning i lokalerna.

Lythbergska huset. Foto: MittVisby

Almedalsbiblioteket
Alla byggnader i gamla Visby är inte gamla. Korsar man den norra delen över Almdelalsparken kan man gå från stadens äldsta byggnad till den yngsta. Almedalsbiblioteket uppfördes 2001 och är en av få byggnader från 2000-talet i gamla Visby. Här låg det tidigare en maltfabrik, byggd 1894, och artillerikasernens marketenteri. Här låg även Gotlands Konstskola.

Almedalsbiblioteket. Foto: MittVisby

Gottvaldska huset
Gottvaldska huset var ett av få nybyggda hus på 1500-talet och stod ursprungligen på S:t Hansgatan 11. Huset flyttades 1906 till Strandgatan och genomgick då en omfattande renovering. Namnet kommer från J. N. Gottvall som ägde det under mitten av 1800-talet. Under mitten av 1600-talet ägdes det av den kända målaren Johan Bartsch. Fastigheten Burmeister 5, som omfattar Burmeisterska trädgården och Gottvaldska huset, såldes 2019 för 22 miljoner. I dag fungerar det som ett värdshus.

Gottvaldsa huset. Foto: MittVisby

Liljehornska huset
Huset ligger nära Packhusplan i hörnet Strandgatan, Dubbens gränd och byggdes kring 1234. Huset har fått sitt namn efter A.E. Liljehorn, en garvare som bodde där på 1800-talet. Huset kallades tidigare för Dubbeska huset efter den ökända grosshandlaren Jacob Dubbe. Huset är det äldst bevarade packhuset i Visby och norra Europas bäst bevarade packhus från 1200-talet. Huset genomgick stora ombyggnader under 1700-talet och mitten av 1800-talet. En brand förstörde en del av huset 1985. Sedan 1999 ägs huset med sina 15 lägenheter av en bostadsrättsförening.

Liljehornska huset. Foto: MittVisby

Gotlands Konstmuseum
Gotlands Konstmuseum på S:t Hansgatan 21 var från början – år 1848 – Visbys första folkskola då allmän skolplikt införts. Byggnaden i kalksten i två våningar användes sedan som skolbygg- nad fram till 1987–88 då den totalrenoverades för att ge plats åt Gotlands Konstmuseum. Konstmuseet fick stänga 2019 på grund av undermåligt inomhusklimat som gjort att en del gammal konst tagit skada. Pengar har saknats sedan dess för att investera i en ny klimat- anläggning, och konstmuseet har vidare fått driva sin verksamhet i Fornsalen på Strandgatan 14. Byggnaden är sedan 1997 ett byggnadsminne.

Gotlands konstmuseum. Foto: MittVisby

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan