Vill bygga om Ruds centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad har upprättat förslag till detaljplan för Ruds centrum. Planen är att befintliga centrumlokaler rivs och ersätts med bostäder lokaler för centrumändamål i bottenplan.

Annons

Planområdet ligger inom stadsdelen Rud, cirka 2,5 km utanför Karlstads centrum och omfattar cirka 2,0 hektar.

Sammanfattningsvis innebär planen byggrätter för omkring 385 nya bostäder med inslag av cirka 4.000 kvadratmeter yta för verksamheter samt möjlighet för ett nytt torg.

Ruds centrum är byggt kring 1970. För området finns gällande detaljplan från 1982 som anger handel med 8,5 meters byggnadshöjd. Omgivande mark är planlagd för parkering.

Planen gäller fastigheterna Kymmen 2 och Lysen 2 med flera. Fastighetsägare är Karlstad kommun.

Översiktsbild över planområdet. Foto: Karlstad kommun

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan