Realplay

Viktigt med järnkoll på kostnader och skatt

Sämre tider och inga förlåtande värdeökningar innebär att byggherrar måste skärpa sin planering och kontroll i projekten, och lägga korrekt skattestruktur från början.

I det senaste programmet från Realplay, som nu finns att streama, diskuterar Carl Westling från CauseyWestling och Adrian Knapp från Arris om hur man kan planera bort osäkerhet och fördyringar samt onödig skatteproblematik vid olika typer av byggprojekt.

De är ense om att svenska aktörer i alltför hög utsträckning väntar för länge med planeringen och att det många gånger innebär kraftiga fördyringar.

Adrian Knapp med stor internationell erfarenhet säger att kostnadsuppskattningen och ramarna kring ett projekt är det första som görs i till exempel Storbritannien, innan man börjar skissa på byggnaden. Svenska aktörer behöver ta till sig mer av det här noggranna sättet att planera, för nu finns det inte några marginaler, projektvinsterna är vid en tuffare marknad betydligt mindre än vad många kunnat vänja sig vid de senaste åren.

– Form, fasadmaterial, placering på tomten och styrning av projekteringen är viktiga att vara med och påverka direkt.

Beskattningen är mer förutsägbar vad gäller skattesatser, men det finns alltid utredningar på gång som kan förändra paketeringar inför försäljningar och annat.

Carl Westling framhåller att det även när det gäller skatt oftast är direkt i början som man kan påverka det skattemässiga utfallet i slutet. Man behöver ha tänkt igenom om det ska säljas, behållas, eller om delar ska säljas.

– Är det projekt som ska genomföras som olika deletapper och med olika upplåtelseformer kan man spara oerhört mycket på skattesidan genom att lägga upp en plan för i vilken ordning det ska ske.

–Utformningen kan betyda mycket för vilken avdragsrätten som finns för momsen. Ett exempel där är blockuthyrning av garagen till en kommersiell aktör istället för till varje enskild bostadshyresgäst.

Adrian Knapp och Carl Westling går igen många ytterligare exempel på hur man genom att vara proaktiv kan få betydligt bättre utfall i sina projekt. Titta och lyssna på hela avsnittet på Realplay.

Fler Nyheter från förstasidan

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Skiften i toppen hos Vasakronan i Stockholm

Två nya toppositioner utsedda.

Skanska säljer för 600 mkr till sitt egna nya bolag

60.000 kr/kvm för nyutvecklad kontorsfastighet i centralt läge.

NREP in i Tyskland

Fokus på bostäder och logistik. Läs om det första förvärvet.

Sjunkande priser i markanvisningar

Senaste statistiken. Dessutom blir det vanligare att investerare drar sig ur markanvisningsavtal.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Kilenkrysset i iskallt förvärv av 30.000 kvm

Förvärvar tre fastigheter i iskallt segment som blir allt hetare.

Tillbaka till förstasidan