Realplay

Viktigt med järnkoll på kostnader och skatt

Sämre tider och inga förlåtande värdeökningar innebär att byggherrar måste skärpa sin planering och kontroll i projekten, och lägga korrekt skattestruktur från början.

I det senaste programmet från Realplay, som nu finns att streama, diskuterar Carl Westling från CauseyWestling och Adrian Knapp från Arris om hur man kan planera bort osäkerhet och fördyringar samt onödig skatteproblematik vid olika typer av byggprojekt.

De är ense om att svenska aktörer i alltför hög utsträckning väntar för länge med planeringen och att det många gånger innebär kraftiga fördyringar.

Adrian Knapp med stor internationell erfarenhet säger att kostnadsuppskattningen och ramarna kring ett projekt är det första som görs i till exempel Storbritannien, innan man börjar skissa på byggnaden. Svenska aktörer behöver ta till sig mer av det här noggranna sättet att planera, för nu finns det inte några marginaler, projektvinsterna är vid en tuffare marknad betydligt mindre än vad många kunnat vänja sig vid de senaste åren.

– Form, fasadmaterial, placering på tomten och styrning av projekteringen är viktiga att vara med och påverka direkt.

Beskattningen är mer förutsägbar vad gäller skattesatser, men det finns alltid utredningar på gång som kan förändra paketeringar inför försäljningar och annat.

Carl Westling framhåller att det även när det gäller skatt oftast är direkt i början som man kan påverka det skattemässiga utfallet i slutet. Man behöver ha tänkt igenom om det ska säljas, behållas, eller om delar ska säljas.

– Är det projekt som ska genomföras som olika deletapper och med olika upplåtelseformer kan man spara oerhört mycket på skattesidan genom att lägga upp en plan för i vilken ordning det ska ske.

–Utformningen kan betyda mycket för vilken avdragsrätten som finns för momsen. Ett exempel där är blockuthyrning av garagen till en kommersiell aktör istället för till varje enskild bostadshyresgäst.

Adrian Knapp och Carl Westling går igen många ytterligare exempel på hur man genom att vara proaktiv kan få betydligt bättre utfall i sina projekt. Titta och lyssna på hela avsnittet på Realplay.

Fler Nyheter från förstasidan

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Exklusiv föråkare på bostadsmarknaden

Test för investerarmarknaden. Bostadsfastighet i Lärkstaden till salu

Skanska vinner kamp om kommunhus – säljer till Vacse

C.F. Møller Architects har ritat huset. 5.300 kvm BTA.

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Tillbaka till förstasidan