Så här kan det se ut längs Solnavägen framöver. Illustration från Joliark/Veidekke i maj 2015.

Veidekke planerar för att bygga ihop Stockholm och Solna vid Solnavägen

230 bostäder och flera butiker – Delfinansierar tunnelbanan. Veidekke planerar för att bygga blandstad med 230 bostäder och flera butiker på ett område längs Solnavägen. Projektet bidrar till att knyta ihop Stockholms innerstad och Solna centrum. I det aktuella området, mellan Biovitrum i Karolinska Institutet och Mcdonalds/OKQ8, finns idag oexploaterad mark med skog.

Veidekke har kommit överens med en bostadsrättsförening om en stor avstyckning samt med Akademiska Hus som äger fastighet i den södra delen och bolaget har även en principöverenskommelse med Solna stad om delar av fyra av stadens fastigheter. Den går ut på att Veidekke får option på att köpa tillskotts­mark från staden. Solna stad räknar med en försäljningsintäkt på 72 miljoner kronor.

Byggrätten bedöms till cirka 22.000 kvm. Veidekke kommer även att lämna ett bidrag till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan och det bedöms till cirka 10 miljoner kronor, beroende på omfattningen på byggrätten och dess avstånd till tunnelbaneuppgången i Hagastaden (ca 600–800 meter från det planerade bostadsprojektet).

Våren 2011 kontaktades Brf Tomteboda 1 av representanter från Veidekke som klurat på att bygga bostäder mellan föreningens hus och Solnavägen, i ett område som består av skog. Föreningen kontaktade JLL Tenzing och därefter skickade fem byggföretag in anbud för den avstyckade markdelen. Veidekkes bud bedömdes bäst på alla sätt. Bostadsrättsföreningen har internt berättat om en markvinst på 150–170 miljoner kronor.

Av 111 röstberättigade medlemmar röstade 109 för en framtida försäljning försäljning och två medlemmar avstod från att rösta när en extrastämma ägde rum i somras. Styrelsen motiverade, utöver den stora vinst, försäljningen även med minskat buller från Solnavägen, ökad trygghet med mer liv i området samt möjligheten till fler butiker i närområdet.

En omvandling av Solnavägen till en levande stadsgata kommer dock inte att vara oproblematisk – främst på grund av att den aktuella sträckan är utpekad som sekundärled för farligt gods, konstaterar tjänstemän vid exploateringskontoret i Solna.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-18

Placeringen för Veidekkes projekt.
Placeringen för Veidekkes projekt.

Missa inte! Cash is King

Den 30 november är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Cash is King. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Grönt ljus för SBB:s stora detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen meddelar beslut.

Topptrio skapar nytt rådgivningsbolag

Läs om personerna som finns med bakom.

Logistea når 4,6 miljarder

Genomför ett förvärv för nästan 300 miljoner kronor.

Stureplansaffär klar – känd duo slår till igen

Det kan röra sig om en ny rekordaffär prismässigt, enligt FV:s kännedom.

Nära sälja på Vasagatan

Fastigheten inköptes för så lite som 8 miljoner kronor 1984.

Topplista

Klart: Ny Mäktigaste

Tronskifte i toppen. Hela omröstningen 50 Mäktigaste 2022 nu redovisad.

Pangea: Mörka utsikter för fastighetssektorn

”I pågående transaktioner ser vi att de flesta köpare har sänkt sina bud med 10-20 procent, men värderingarna har ännu inte justerats”.

Saftigt minus – men M2 fick utrymme att amortera

Betydande förlust på avyttringen av aktier i Castellum.

Bilder: Så kan AL bygga ut Söderhallarna

Så kan Medborgarplatsen utvecklas framöver.

Fabege på knock med The Mauler

Hyr ut 2.400 kvm för större satsning.

16 nya butiker till Arlanda

Utbyggnad med 11.000 kvm. FV listar butikerna som öppnar i nya Marknadsplatsen.

Lättnadsrally timmen efter räntebeskedet

Kurserna för flera fastighetsbolag drog iväg rejält efter att Riksbanken lämnat sitt nya besked om styrräntans nivå. Vad hade man fruktat egentligen?

Riksbanken höjer räntan med 0,75

Många fastighetsägare nervösa. Riksbanken ger prognos för i början av 2023.

Tillbaka till förstasidan