FV granskar: VD kickades helt utan sakskäl

Annons

M-Toppolitiker: ”Vi får se när vi tvingas krypa till korset”. På nio år har landstingsägda Locum haft sju VD:ar, varav flera temporära. Nu söker bolaget på nytt efter en VD till ”katapultstolen”.

Det har gått två veckor sedan Nathalie Boulas Nilsson oväntat fick sparken. Det kom som en chock för Locums anställda och beskedet överraskade även flera ledamöter i bolagets styrelse.

– I ärlighetens namn har hon agerat bra med tanke på förutsättningarna. Hon är kundorienterad och hon har på ett riktigt bra sätt höjt både nöjd-kundindex och nöjd-medarbetarindex, säger styrelsemedlemmen Christer Grunder (M) till Fastighetsvärlden.

Han tillhör alltså den M-allians som styr Locum och Stockholms läns landsting. Han tillhör även samma parti som Locums styrelseordförande Paul Lindqvist.

Fastighetsvärlden har talat med ett tiotal personer med kopplingar till landstingsledningen och flera hävdar att det sedan ett tag har varit landstingsdirektör Toivo Heinsoo som styrt Locum, med assistans av Hans-Erik Malmros (analysdirektör). Duon pekas ut som drivande i processen som lett fram till att VD:n entledigades. De folkvalda politikerna i Locums styrelse beskrivs som nickedockor.

Boulas Nilsson rekryterades med huvudinriktningen att göra Locum till en kundorienterad organisation med mycket stor fastighets- och projektkompetens.  Inte minst det förstnämnda ansågs extra viktigt med tanke på att Locum fått flera nya hyresgäster i samband med privatiseringar. Kontraktsmängden har mångdubblats.

Fastighetsvärlden har tagit del av de NKI- och NMI-siffror som finns för Locum. Sedan Boulas Nilsson tillträdde hösten 2011 har NKI (Nöjd Kund Index) ökat från 47 till 54, en anmärkningsvärt stor höjning och siffran är långt över snittet för landstingets andra verksamheter. Siffrorna hade tidigare nästan störtdykt i samband med att antalet hyresgäster blev fler. Ökningen avser alla parametrar i undersökningen. Stor ökning har bolaget fått i kategorin ”personalens yrkeskompetens”.  Om svarsalternativen ”bra” och mycket bra summeras blir nivån 70, och inkluderas även ”acceptable” når man 93. Alltså bara 7 procent som är missnöjda.

När det gäller NMI (Nöjd Medarbetar Index) så ligger den på hela 78 på den 100-gradiga skalan. Inom landstinget är det bara Folktandvården som kan konkurrera med den höga siffran. När Locums ledningsgrupp betygssätts är 89 procent nöja eller mycket nöjda. 70 procent brukar anses som en hög nivå, enligt bedömare.

– Hon hade ett stort förtroende från personalen. Jag har bara goda ord att säga om hennes insatser. Hon var en väldigt omtyckt VD, säger Tomas Ivö, personalrepresentant för Vision i styrelsen.

Styrelseledamoten Lars Thunberg (Fp) motiverade för två veckor sedan, för Fastighetsvärlden, entledigandet med att det behövs en annan ledning för att bolaget ska kunna klara den byggtakt som krävs när Stockholm växer. Alltså ungefär som den officiella förklaringen låter.

Locum står inför investeringar på 10–12 miljarder kronor. Kanske till och med den dubbla, 25 miljarder kronor – lite beroende på vilka projekt och vilken tidshorisont som räknas in. För detta har Locum under de senaste åren förstärkt organisationen genom flera rekryteringar, merparten från långa tjänster hos Sveriges ledande bygg- och fastighetsbolag. För tre år sedan anställdes till exempel Claes Magnusson, med erfarenhet från NCC, till projektdirektör.

Enligt Fastighetsvärldens källor uppges Locum bedriva ca 1000 byggprojekt årligen och har dubblerat sin projektvolym till ca 2,5 miljarder kr 2014. Projekten ligger väl i linje med budget och tidplaner enligt uppdrag.

Fastighetsvärlden har talat med ledande företrädare för några av Locums större kunder. Bilden när det gäller Nathalie Boulas Nilsson och projektavdelningen är entydig och matchar inte den bild som landstingsledningen sprider.

– Vi driver ett byggprojekt på 1,2 miljarder och som totalt innebär en investering på 1,5 miljarder. Allt går som tåget. Vi är riktigt nöjda med Locum på alla sätt när det gäller projektet, säger Mikael Runsiö, VD för Södertälje sjukhus. När det gäller Nathalie så har vi haft lätt att samarbeta. Jag vet inte vad som ligger bakom det beslutet, det har fattats av personer i en helt annan sfär, fortsätter han.

Inom ekonomiskt pressade Stockholms läns landsting finns en påtaglig rädsla för att framtida byggnationer kan komma att bli för dyra. Och landstinget bygger inte alltid billigt, vilket är svårt med tanke på de lag-, myndighets- och kvalitetskrav som finns på sjukvårdsfastigheter och som politikerna beslutat om ska gälla i samband med byggnation. Det gäller bland annat robusthet, säkerhet och redundans, brand, arbetsmiljö, och miljökrav. De beslutade målen är ofta att uppfylla de yttersta målen som finns. Det rimmar dock illa med de ekonomiska förutsättningarna.

Landstingets analysavdelning har med hjälp av externa expertkonsulter fått en second opinion gjord med syfte att undersöka om Locums fastställda kravställningar är ”överkrav” och därmed driver kostnader. Slutsatsen var att Locums kravställning för ny- och ombyggnation utgår från gällande lagar och myndighetsrekommendationer och de politiken fastställda besluten och inte är egna ”överkrav” som driver kostnader.

– Vi får se när vi tvingas krypa till korset. Kvalitetskraven är tuffa och då kostar det mer att bygga. Det är en speciell situation och någon dag kommer vi att få betala för det, säger Christer Grunder (M) till Fastighetsvärlden.

Han är den ende styrelsemedlem i Locum som inte är ny sedan årsskiftet. Han var ledamot i förra styrelsen och satt även med i den dessförinnan. Alltså en rejäl rotation i styrelsen. Grunder berättar att han upplevt sju VD:ar, varav flera tillfälliga, under nio år i styrelsen.

–  Det är förstås inte bra för bolagets utveckling. Det har dessutom kommit nya ägardirektiv vid flera tillfällen, vilket inte gjort det helt lätt för bolagets ledning och VD. Långsiktighet är förstås att föredra på alla sätt, konstaterar Christer Grunder.

Två personer, med insyn i Locums ledning och styrelse ger ungefär liknade förklaringar till varför landstingsledningen valde att entlediga Boulas Nilsson – förklaringar som skiljer sig från den officiella versionen. De uppger att hon presenterat egna utredningar kring olika scenarier, precis som en VD kan förväntas göra, och att dessa inte alltid landat på samma slutsats som de analyser som landstingets analysavdelning presenterat. Hon lär dock ha varit lojal mot sin uppdragsgivare och respekterat de beslut som fattats och agerat därefter. Hon ska även ha påtalat vad det kostar att ha närsjukhus i det närmaste tomställda eftersom det saknas politiska beslut. En tredje möjlig motsättning med landstingsledningen som lyfts fram är att VD i samband med några transaktioner ska ha velat sälja på den öppna marknaden för att på det sättet försöka få högsta budet medan landstingsledningen i några fall haft en utpekad köpare.

En annan teori, som framförs och som kan bidragit, är att Boulas Nilsson fallit offer för en intern styrkedemonstration mellan två M-toppar. Hon rekryterades av förra biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Broberg (tillika Locums förra styrelseledamot). Broberg tvingades lämna sitt uppdrag trots att hon lyckades bättre i valet än vad finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (fick många fler personvalsröster) gjorde och som fick sitta kvar.

Flera av Locums anställda vill inte framträda offentligt på grund av att de är rädsla för repressalier, men bilden är entydigt. Många kallar Nathalie Boulas Nilsson för ”den bästa chef jag någonsin haft”, och några av dessa har jobbat på ett stort antal arbetsplatser inom bygg- och fastighetsbranschen samt andra branscher.

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo har fått möjlighet att kommentera uppgiften om att det till stor del är han personligen som styr Locum, han har svarat via ett mejl:

Flera ledande personer inom landstinget uppger att det är du personligen som tagit beslutet att entlediga Nathalie Boulas Nilsson? Stämmer det?

– Som VD för landstingskoncernens moderbolag Landstinsgshuset i Stockholm AB, LISAB, är det mitt ansvar att respektive bolag leds och drivs på det sätt som som passar den situation som bolaget står inför. I samråd med personer från styrelsen i LISAB bedömdes att Locum står inför en ny utmaning med stora investeringar kommande år och att det då behövs en ny VD. Beslutet togs av styrelsen för Locum AB som såväl utser som entledigar bolagets VD.

Ledande personer inom landstinget uppger att du har mandat enligt bolagsordningen att entlediga en VD. Stämmer det?

– Det är styrelserna i bolagen i LISAB-koncernen som tar det slutliga beslutet om att utse respektive entlediga bolagets VD, vilket också skedde i Locum AB.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att styrelsebeslutet att entlediga VD fattades först en vecka efter att beslutet meddelats, läs mer i länkarna nedan.

Natalie Boulas Nilsson har getts möjlighet att kommentera Fastighetsvärldens uppgifter med valt att avstå.

Text: Fredrik Engström

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-23

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Svensk megasuccé mitt i London

Genomför årets största uthyrning i West End när tidigare varuhus konverteras till högklassiga kontor.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Tillbaka till förstasidan