Vasakronan skriver upp 5,5 mdr – vakanserna oförändrade

Vasakronan redovisar en värdeförändring på fastigheterna till 5.526 mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Samtidigt ökade vakansgraden från 6,2 till 7,9 procent, jämfört mellan halvårsskiftena, men stilla under året. Beståndet värderas nu till 170 miljarder kronor, dubbelt så mycket som 2013.

Sett till utvecklingen under det första halvåret så har vakansen i beståndet minskat marginellt. Den var 8,1 procent vid årsskiftet men är nu o,2 procentenheter lägre, 7,9 procent.

Vasakronan redovisar i sin halvårsrapport nästan idel starka siffror. Här några av nyckeltalen:

 • Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick totalt till 3 660 mkr (3 467). I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 2 procent förklarat av högre bruttohyror.
 • Nyuthyrningar har gjorts av 59 000 kvadratmeter (84 000) med en årshyra på 260 mkr (389) och nettouthyrningen uppgick till -194 mkr (134)
 • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 10 procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
 • Driftöverskottet ökade med 6 procent och uppgick totalt till 2 702 mkr (2 543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent
 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 174 mkr (1 540)
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 526 mkr (–1 208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 169 863 mkr (162 420)
 • Värdeförändring på derivat uppgick till 525 mkr (217) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
 • Resultat efter skatt 6 528 mkr (360)

Johanna Skogestig, vd Vasakronan, kommenterar:

– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och jämförbart bestånd.

Under andra kvartalet genomfördes Vasakronan omförhandlingar motsvarande 89.000 kvadratmeter (92.000) och en årshyra om 288 mkr (260). Kvartalets omförhandlingsresultat för hyreskontrakt relaterat till kontor uppgår till 5 procent (10) och för handel är prisförändringen oförändrad (-10).

Per 30 juni 2021 har hela fastighetsbeståndet värderats externt. Sammantaget uppgick värdeförändringen på fastigheterna till 5.526 mkr (–1 208), vilket motsvarar en värdeförändring på
3,4 procent (–0,7) för det första halvåret. Värdeförändringen kopplad till förvaltade fastigheter uppgick till 4 370 mkr (–1 348) motsvarande 3,2 procent (–1,0) och för projekt- och utveck- lingsfastigheter till 1 214 mkr (212) motsvarande en ökning om 4,6 procent (0,9).

Den positiva värdeutvecklingen förklaras av nedjusterade avkastningskrav och av höjda marknadshyresantaganden framförallt för vissa samhällls- och kontorsfastigheter. Genomsnittligt direktavkastningskrav som använts i värderingen av beståndet uppgick till 4,03 procent att jämföra med 4,12 vid utgången av 2020 för motsvarande fastigheter. Värdeökningen är störst för bolagets samhällsfastigheter följt av kontor i Göteborg och centrala Stockholm. Även butiksfastigheterna visar viss positiv värdeökning under kvartalet. Värdeökningen i projektportföljen förklaras främst av minskad genomförande- risk samt god uthyrningsgrad.

Värdeförändring (%) per region:

 • Stockholm 3,5
 • Göteborg 4,3
 • Uppsala 2,4
 • Malmö 2,0

Pågående fastighetsprojekt har en total investeringsvolym på 14 127 mkr (14 323), varav 10 718 mkr var upparbetat per 30 juni 2021 Uthyr­ningsgraden i de större projekten uppgick till 80 procent (81) vid utgången av kvartalet.

Uthyrningsgraden (%) i de fyra regionerna ser ut som följande:

 • Stockholm 92
 • Göteborg 95
 • Uppsala 89
 • Malmö 95

Fler Nyheter från förstasidan

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Serneke ändrar i ledningsgruppen – fyra nya namn

”Vi avser nu accelerera tempot i vårt förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft”.

360 miljoner försvann – stark koppling till Nord

Fastighetsobligationerna som blev värdelösa – nu väcks grupptalan mot skandalbolaget och ett flertal rådgivare.

Bildextra: Så ska en av Stockholms fulaste bli vacker

Utökar tidigare tryckeri med vattennära bostäder,

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Klättrar rejält efter dunderköpet

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Klart: Ikea förvärvar mitt i London

”Ett spännande steg framåt i vår resa mot att bli en mer tillgängliga”. FV:s avslöjande bekräftas.

Anvisar mer mark i heta 08-området – planerar kontor

Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA kontor motsvarande 450 arbetsplatser.

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 60 procent uthyrt.

Randviken nära köp för 2.750 miljoner

”Ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor 2023”.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Tillbaka till förstasidan