Vasakronan: ”Kunderna är mer kräsna än någonsin”

Annons

Vasakronans delårsrapport januari-juni 2024:

  • Hyresintäkterna ökade med 4 procent till totalt 4 704 mkr (4 504). Ökningen förklaras främst av indexuppräkning. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4 procent.
  • Nyuthyrningar har gjorts om 65 000 kvadratmeter (66 000) med en årshyra om 370 mkr (342). Nettouthyrningen uppgick till -92 mkr (-95).
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut uppgick till 90,0 procent jämfört med 90,9 vid utgången av 2023.
  • Driftöverskottet ökade med 5 procent till totalt 3 493 mkr (3 311). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
  • Räntenettot uppgick till -954 mkr (-841). Ökningen förklaras av högre korta marknadsräntor under perioden.
  • Räntetäckningsgraden för den senaste tolvmånadersperioden försämrades till 3,7 gånger (4,0), förklarat av högre räntekostnader.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 376 mkr (2 330), en ökning om 2 procent. Ökningen förklaras av det högre driftöverskottet men motverkas av högre räntekostnader.
  • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick för perioden till -203 mkr (-7 679), motsvarande -0,1 procent.

Kommentar Johanna Skogestig, vd:

– Hyresintäkterna fortsätter att öka under kvartalet och vi redovisar ett fortsatt starkt förvaltningsresultat.  Kvartalet har präglats av ett stort antal kunddialoger och både omförhandlings- och nyuthyrningsvolym ligger på höga nivåer. Samtidigt är hyresmarknaden kräsen och vi vet att många ser över sina lokalbehov och effektiviserar sina ytor vilket syns i vår nettouthyrning. Min bedömning är att detta är en trend som kommer att hålla i sig under ett antal kvartal framöver men jag känner mig trygg med vår position. Kombinationen av vår finansiella styrka, våra lägen och ett starkt erbjudande gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta generera en hög avkastning.

Uthyrningsgraden för kontor uppgick till 89,2 procent och för handel till 94,8 procent vid utgången av perioden, att jämföra med 90,1 respektive 95,6 procent vid utgången av 2023.

– Trenden ”flight to quality” håller i sig och kunderna är mer kräsna än någonsin. Kvaliteten på produkterna och läget värderas högt liksom tillgången till service och tjänster. För rätt produkt i rätt läge är betalningsviljan fortsatt hög.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan