Lumi Södra city Uppsala. Illustrationer: Vasakronan/Walk The Room

Vasakronan hyr ut 10.900 kvm i Uppsala

Det är medicinteknikbolaget Gyros Protein Technologies och Försäkringskassan som hyr 4.200 respektive 6.700 kvm i Vasakronans projektfastighet Lumi på Dragarbrunnsgatan 75 i centrala Uppsala.

Annons

Fastighetsvärlden berättade i juli att Vasakronan tecknat två stora hyresavtal. Nu är det alltså officiellt vilka som är motpart.

Enligt Fastighetsvärldens statistik rör det sig om årets hittills 5:e respektive 15:e största kontorsuthyrningar. Läs hela den exklusiva topplistan här.

Lumi omfattar totalt 15.500 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på sju våningar, varav merparten är kontor och laboratorium. Resterande delar utgörs av butiker och restauranger i gatuplan. Med förhyrningarna når Lumi en uthyrningsgrad om cirka 70 procent före projektstart. Projektinvesteringen motsvarar 740 mkr och innebär att Vasakronan tar nästa steg i stadsutvecklingsprojektet Södra city. Projektet är beläget i kvarteret Hugins östra del.

Försäkringskassan är redan idag hyresgäst hos Vasakronan, i i fastigheten Sleipner. 2018 berättade FV att F-kassan förlängt avtalet där. Då om cirka 4.000 kvm lokaler.

Gyros Protein Technologies har idag lokaler i Uppsala Science Park som ägs av Vasakronan. Gyros har varit en hyresgäst där i 22 år. Bolaget har successivt expanderat ytorna efter att man gjorde min första och inledande lilla förhyrning. Idag finns man i tre lokaler, i de båda BioMed-husen samt i byggnaden som kallas Stallet. Vasakronan har nästan fullt uthyrt i Uppsala Science Park och uppges ha många förfrågningar om lokaler – så med den vakans som uppstår efter Gyros uppstår möjligheten att möta efterfrågan.

Så det handlar alltså om två hyresgäster som stannar och flyttar inom det stora fastighetsbolagets bestånd.

Södra city omfattar totalt cirka 70.000 kvadratmeter projektmöjligheter i form av bland annat kontor, bostäder, hotell och förskola. Detaljplanen omfattar flera kvarter samt ett grönstråk och området utvecklas i nära samarbete med Uppsala Kommun. När hela Södra city står klart kommer området att länka samman Resecentrum i öst med Fyrisån i väst, och centrala Uppsala med Kungsängens bostadsområde i nord-sydlig riktning.

– Uppsala är en attraktiv stad att verka och leva i och den växer i snabb takt. I Södra city jobbar vi för att skapa förutsättningar för stadens fortsatta utveckling. Ambitionen är att skapa en livfull och spännande stadsdel där både företag och människor vill vara och vi märker redan nu ett intresse för detta. Tillsammans med stadens planer för bland annat grönstråket, å-rummet vid Hamnplan och expansionen av Uppsala C har Södra city alla förutsättningar att spela en central roll i staden, säger Bo de Besche, regionchef Uppsala.

Byggstarten av Lumi sker hösten 2022 och huset beräknas stå klart för inflyttning under första kvartalet 2024. Projektet har ett tydligt fokus på återbruk och cirkularitet. Bland annat behålls den befintliga betongstommen och grundläggningen. Gipsväggar demonteras och återbrukas i nya väggar och installationsprodukter såsom till exempel ventilationsdon, VVS-produkter och sanitetsporslin återanvänds.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan