”Kontor kommer att behövas mer än någonsin”

Fabege har presenterat en stark delårsrapport. Där rider även vd Stefan Dahlbo ut till försvar för det framtida behovet av kontorlokaler. ”Vår övertygelse är att kontor kommer att behövas mer än någonsin”, skriver han i vd-ordet.

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt osäker hyresmarknad, en stark återhämtning på kapitalmarknaden och en mer positiv syn på fastighetsvärderingarna. Fabege redovisar stabila hyresintäkter och positiva värdeförändringar i kvartalet såväl som för hela perioden.

  • Hyresintäkterna uppgick till 2 103 Mkr (2 132). Minskningen berodde främst på fastighetsförsäljningar samt netto 26 Mkr i beviljade rabatter med anledning av covid-pandemin. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 5 procent (14).
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 584 Mkr (1 605). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 7 procent (17).
  • Överskotts­graden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 104 Mkr (1 138).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 941 Mkr (3 865).
    Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 133 Mkr (3 504), motsvarande 6:50 kr per aktie (10:60).
  • Nettouthyrningen uppgick till 4 Mkr (-92).
  • Soliditeten uppgick till 52 procent (51) och belåningsgraden uppgick till 35 procent (36).

Kommentar från Stefan Dahlbo vd:

– Jag är glad att Fabege står starkt i den kris vi alla går igenom. Resultatet visar på ett starkt bolag med en stabil verksamhet. Samtidigt fokuserar vi nu på de löpande uthyrningsdiskussionerna med målet att förbättra nettouthyrningen och uthyrningsgraden.

Dahlbo fortsätter i vd-ordet:

– Pandemin och dess effekter är, som sagt, långt ifrån över. Exakt vilka följderna kommer att bli är för tidigt att säga. Detta gäller såväl svensk som internationell ekonomi och det gäller t ex förändrade arbets- och resvanor. Vi kommer troligen att se mer arbete på distans, färre arbetsresor för rena avstämningsmöten och fler digitala möten. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt erbjudande för att alltid vara i framkant. Vår övertygelse är att kontor kommer att behövas mer än någonsin för att utveckla bolag, bygga kultur och gemenskap, men hela tiden förändras hur de skall vara disponerade, hur flexibilitet uppnås, hur tekniska lösningar integreras med mera.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan