Vändningen: Prognos visar sjunkande hyror

En konsensusrapport sammanställd av SEPREF visar att varannan analytiker och investerare nu tror att hyrorna för ”prime office” i Stockholm kommer att sjunka nästa år. 18 procent tror dessutom att yielden då också kommer att ha ökat något. För Göteborg tror 38 procent att yielden kommer att ha ökat något. Både Malmö och Göteborg bedöms ha mer stabila hyror för ”prime office” än Stockholm.

SEPREF står för Swedish Property Research Forum och är en organisation för personer som arbetar med fastighetsanalys i Sverige, sedan två år utgör den en sektion inom ASPECT.

Den här gången är det uppgifter från 22 företag som utgör grunden för konsnsusprognosen. På kort sikt visar prognosen på stabilitet på samtliga tre marknader. För fjärde kvartalet i år pekar den på en hyresnivå för prime office i Stockholm på 4700 kronor per kvm och en yield på 4,60. Motsvarande för Göteborg och Malmö är 2500 kronor och 5,05 respektive 2400 kronor och 5,50. För Stockholm och Malmö innebär det högre hyresnivåer än den prognos som fanns för en månad sedan.

Men det är prognosen på ett års sikt som visar på en stigande oro. Ingen tror på stigande hyror i Stockholm, utan tvärtom tror alltså hälften på sjunkande hyror. Det är endast för Göteborgsmarknaden som en viss optimism om stigande hyror finns. 11 procent tror att hyrorna kan öka där på ett års sikt.

Fastighetsvärlden Idag 2012-11-09

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan