Vakanserna rusade hos Hufvudstaden

Utmaningarna på Hufvudstadens marknader var stora under 2020 och har inneburit ett minskat förvaltningsresultat och att vakanserna i beståndet stigit kraftigt.

Resultatet efter skatt mer än halverades för Hufvudstaden under 2020 jämfört med året innan. Det är såväl resultatet från förvaltningen som värdeförändringar i beståndet som gått i negativ riktning.

Även om bolaget har en mycket solid ställning föreslår styrelsen nu att utdelningen sänks till 2,50 kr per aktie (3,90). Förutom det lägre resultatet så förklarar styrelsen även förslaget med genomfört aktieåterköp och kommande investeringar.

Hufvudstaden visar upp en anmärkningsvärt hög hyresvakansgrad jämfört med situationen för ett år sedan, när projekten exkluderas. Den har gått från 1,7 procent till 6,7 procent på ett år. En utveckling som kan beskrivas som dramatisk.

Den förklaras dels av en del butikshyresgäster som gått i konkurs eller avflyttat samt ett par kontorsavflyttningar. Bolaget uppger samtidigt att för flera av dessa ytor har nu nya hyresavtal redan tecknats. Inklusive pågående utvecklingsprojekt var hyresvakansgraden vid årsskiftet 8,2 procent (5,0).

Vid omförhandlingar av hyresavtal har utvecklingen varit negativ för butikslokaler och positiv för kontor. Totalt har under perioden 38.400 kvm omförhandlats till ett hyresvärde av 242 mkr. I genomsnitt resulterade dessa omförhandlingarna i en hyresökning om cirka 5 procent.

De orealiserade värdeförändringarna i fastighetsbeståndet blev nära minus 3 miljarder, vilket motsvarar en nedgång på omkring 6 procent.

Ur bokslutet:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1.237 mkr (1.373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -1.462 mkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2.930 mkr (2.727).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Fler Nyheter från förstasidan

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 med avtal om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Tillbaka till förstasidan