Vakanser och rabatter ökar hos Hufvudstaden

Under det tredje kvartalet gav Hufvudstaden rabatter om 42 mkr på hyror i beståndet. Totalt under niomånadersperioden uppgår rabatterna till 92 mkr, samtliga med anledning av covid-19.

Hyresvakansgraden hade per den den sista september stigit till 9,1 procent (5,0 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 9,7 procent (6,7 vid årsskiftet). Ökningen förklaras främst av ett par kontorsavflyttningar. För flera av dessa ytor har nya hyresavtal redan tecknats. Därtill påverkas vakansen av att några butikshyresgäster försatts i konkurs eller avflyttat.

Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (1,7 vid årsskiftet).

Värdeförändringen av beståndet under det tredje kvartalet var negativ liksom för de två tidigare kvartalen. Nu uppgick den till –155 mkr och totalt under de första kvartalen summerar värdenedgången till 2.070 mkr.

Ur delårsrapporten:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1.314 mnkr (1.408), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 930 mkr (1.029). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1.003 mkr (2.045), motsvarande -4,87 kronor per aktie (9,91). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 176 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2.070 mkr (1.700).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,2 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2022

Den 5 oktober är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2022. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Låg bakom miljardköpet från Wallenstam

FV berättar vem som är den hemliga aktören i storaffären.

Trio får bygga 30.000 kvm vid Bromma flygplats

Stort börsbolag utökar till över 80.000 kvm byggmöjligheter.

Corem tappar på inställd obligationsemission

Minuterna efter att Corem meddelat att de ställer in en planerad obligationsemission sjönk B-aktien med 4 procent ned till en ny bottennivå.

Lista: 13 nya restauranger och kaféer till Arlanda

Läs om vilka varumärken som tar plats när Arlanda växer med 11.000 kvm. Se även var den nya ”matverandan” placeras.

Viceroys grundare: SBB ska ner ytterligare 50 procent

Blankningsfirmans grundare i inlägg på Twitter.

CBRE rekryterar ny vd – lång bakgrund i Ryssland

Ny ansvarig i Sverige. Rekryteras från konkurrent.

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Prisrekord att vänta vid affär nära Stureplan

FV avslöjar att en historisk affär i Gyllene Triangeln kan vänta.

Vill sälja stora delar av centrum

Totalt 12.500 kvm lokaler och bostäder ingår i paketet.

Lekander lämnar SBB-toppen

Krister Karlsson tar över uppgiften.

Karlatornet nu högst i Sverige – Turning torso tvåa

FV har besökt höghuset. 80 procent av lägenheterna är sålda. Se nya bilder.

Siktar på premiärköp i Sverige

Vi är just nu i kontakt med mäklare om några större kontorsfastigheter i Stockholm.”

Tillbaka till förstasidan