Vakanser och rabatter ökar hos Hufvudstaden

Under det tredje kvartalet gav Hufvudstaden rabatter om 42 mkr på hyror i beståndet. Totalt under niomånadersperioden uppgår rabatterna till 92 mkr, samtliga med anledning av covid-19.

Hyresvakansgraden hade per den den sista september stigit till 9,1 procent (5,0 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 9,7 procent (6,7 vid årsskiftet). Ökningen förklaras främst av ett par kontorsavflyttningar. För flera av dessa ytor har nya hyresavtal redan tecknats. Därtill påverkas vakansen av att några butikshyresgäster försatts i konkurs eller avflyttat.

Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (1,7 vid årsskiftet).

Värdeförändringen av beståndet under det tredje kvartalet var negativ liksom för de två tidigare kvartalen. Nu uppgick den till –155 mkr och totalt under de första kvartalen summerar värdenedgången till 2.070 mkr.

Ur delårsrapporten:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1.314 mnkr (1.408), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 930 mkr (1.029). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1.003 mkr (2.045), motsvarande -4,87 kronor per aktie (9,91). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 176 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2.070 mkr (1.700).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,2 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).

Fler Nyheter från förstasidan

Klart: Övikshem får sälja 600 bostäder

Stor försäljning kan vänta i Norrland.

Efter beskedet: SBB rusar tvåsiffrigt på börsen

SBB:s aktie rusar på börsen efter affären med Brookfield.

Ny vd vid Areim

Tar över efter Therese Rattik.

Ny strategi – SBB frigör 8 miljarder

En ny uppgörelse med Brookfield om ägandet i utbildningsportföljen EduCo utgör en grundbult i SBB:s nya strategi. Den tillför även betydande likvididitet och syftar även till ökad transparens.

Welandson och Nordstjernan tar greppet

Emissionen i Studentbostäder i Norden kan ge stora förändringar bland de största ägarna i bolaget.

Fastighetsägarna som drabbades av skredet

Ett enormt slukhål öppnade sig på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Fastighetsägare till FV: ”Oerhört tragiskt”.

Porträtt

Långläsning: Storspelare på turbulent marknad

Henrik Jussi-Pekka är vd för investmentbolaget Möller & Partners, men är också medgrundare till bostadsbolaget Resinova som varit storköpare under våren.

Ännu en toppchef lämnar

”Jag känner mig privilegierad”.

Öppnar flaggskeppsbutik mitt i city

Gör två förhyrningar samtidigt. FV berättar om etableringen.

Räddningsaktion för SBS

Läs om de största ägarna och hur de agerar.

Redo sälja för över 4 mdr

Pressad aktör startar försäljningsprocess. 20.000 bostäder med i diskussion.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Upproret: ”Vi vill veta vad vi betalar för”

Diskussionen kring butikshyrorna har kanske trots allt blivit lite bättre.

Riksbanken höjer räntan till 4 procent

Kan komma att höjas ytterligare.

Tillbaka till förstasidan