Vakanser och rabatter ökar hos Hufvudstaden

Under det tredje kvartalet gav Hufvudstaden rabatter om 42 mkr på hyror i beståndet. Totalt under niomånadersperioden uppgår rabatterna till 92 mkr, samtliga med anledning av covid-19.

Hyresvakansgraden hade per den den sista september stigit till 9,1 procent (5,0 vid årsskiftet) och den totala ytvakansgraden var 9,7 procent (6,7 vid årsskiftet). Ökningen förklaras främst av ett par kontorsavflyttningar. För flera av dessa ytor har nya hyresavtal redan tecknats. Därtill påverkas vakansen av att några butikshyresgäster försatts i konkurs eller avflyttat.

Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (1,7 vid årsskiftet).

Värdeförändringen av beståndet under det tredje kvartalet var negativ liksom för de två tidigare kvartalen. Nu uppgick den till –155 mkr och totalt under de första kvartalen summerar värdenedgången till 2.070 mkr.

Ur delårsrapporten:

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1.314 mnkr (1.408), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 930 mkr (1.029). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1.003 mkr (2.045), motsvarande -4,87 kronor per aktie (9,91). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 176 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2.070 mkr (1.700).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,2 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Klart: Tar över efter historisk McDonalds på Kungsgatan

Stenhård konkurrens i närområdet.

Areim och Holmströmgruppen in i Ankarhagen

32 fastigheter om totalt nästan 100.000 kvm lokaler.

Alla vinnare i Sweden Green Building Awards 2021

Läs om de nio olika vinnarna,

FV avslöjar: Planerar sälja för 2 miljarder i city

Stundande storaffär. Det största testet på kontorsmarknaden i Stockholms innerstad på flera år. Stort intresse.

Diös laddar upp med 810 miljoner i Skellefteå

Förvärvar fem centralt belägna fastigheter om 40.000 kvm.

"Begreppet coworking är en fluga"

Kontor eller coworking? Diskussion på FV:s seminarium på Space.

”Staden och kontoren leder till kreativitet”

Enormt många frågetecken i luften, men det andas optimism. Bildextra från branschens stora kontorsdag.

39-årig doldis blir ny bostadsminister

Men en annan nyutnämnd minister är mer känd inom fastighetsbranschen.

Bekräftat: Köper hotellet vid Östermalmstorg

Hotell med 70 rum. Läs om om priset och köparens övriga bestånd i Stockholm.

Tillbaka till förstasidan