Vakansen svagt uppåt för Humlegården

Humlegården rapporterar ett starkt första halvår där vakansgraden ökat från 7 till 8 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent. Enligt vd Anneli Jansson ställer hyresgästerna allt högre krav efter att hyrorna gått upp.

Annons

Humlegårdens nyckeltal för första halvåret:

  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 999 mkr (933).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal.
  • Driftöverskottet ökade med 7 procent till 723 mkr (678) och överskottsgraden uppgick till 72,4 procent (72,7).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 4 procent till 505 mkr (487) och belastas av engångsposter om 24 mkr. Exklusive engångsposter uppgick ökningen till 9 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38.257 mkr (38.168 per 31 dec 2023).
  • Humlegårdens finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 32,2 procent, en räntetäckningsgrad om 4,0 ggr samt en skuldkvot om 8,8 ggr.

Majoriteten av de outhyrda ytorna, drygt 5 procentenheter, avser kommande projektfastigheter eller strategiska vakanser i fastigheter där bolaget arbetar med att skapa rätt förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen av platsen.

Anneli Jansson, vd Humlegården Fastigheter:

− Vi fortsätter att fokusera på vårt kassaflöde och levererar ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet, trots en utmanande marknad. Vi har en stabil finansiell position där vi bibehåller starka nyckeltal under perioden. Förtroendet för Humlegården i kreditmarknaden är starkt och vi har sett våra kreditmarginaler sjunka även under 2024.

Jansson fortsätter:

– Konkurrensen om kunderna har ökat och trenden är att det tar längre tid att hyra ut vakanta lokaler. Hyresnivåerna har också ökat under lång tid, vilket nu skapar en ökad förväntan från kunderna: vad är värdet av att hyra just här av just er?

– Omvärldsläget understryker fortfarande vikten av att bibehålla en ödmjuk inställning vad gäller effekterna av konjunkturen och ha en sund kostnadskontroll. Vi verkar i en stark region och vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt. Vi fortsätter utveckla våra platser och gör strategiska investeringar för att möta kundernas behov. Våra satsningar i Origo och T-House har tagits väl emot och utgör bra exempel på hur vi sätter en ny standard för framtiden, där vi skapar platser som stödjer våra kunders verksamheter och får medarbetarna att vilja komma till kontoret. Jag är också extra stolt över våra engagerade medarbetare som verkligen utmärker Humlegården i marknaden. Det är tack vare vårt fantastiska team som vi lyckades landa affären som innebär att vi hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB, säger Anneli Jansson.

 

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan