Samhällsfastigheter

Uppsala kommun vill sälja fastigheter för över 5,3 miljarder

Uppsala kommun planerar för omfattande fastighetsförsäljningar för att möta de investeringsbehov som väntar i kommunen. Delar av kommunkoncernens fastigheter ska säljas till ett beräknat värde som kommunen bedömer till totalt 5,3 miljarder kronor.

– När Uppsala växer ska vi ta ansvar för både ekonomin och den sociala utvecklingen. Nu ser vi en möjlighet att få in fler aktörer med mer erfarenhet, kunskap och resurser för att både drifta och utveckla våra fastigheter. Det kommer behövas när vi utvecklar Gottsunda och hela södra Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

De fastigheter som planeras gå till försäljning ägs inom Uppsala kommunkoncern genom Uppsala kommuns Fastighets AB (UKFAB), Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS) och Uppsalahem.

Bolagen ska inte säljas enskilt utan det kommer att röra sig om separata fastighetsförsäljningar alternativt att några fastigheter paketeras för försäljning. Så sannolikt kommer det röra sig om ett stort antal transaktioner – om försäljningsplanerna klubbas igenom.

När det gäller Uppsalahem så berör de tänkta försäljningarna främst studentbostäder.

IHUS ska bland annat avyttra det stora kontorshuset Noatun (Cykelfabriken) om totalt 27.000 kvm lokaler fördelat på fyra byggnader varav en är föremål för projektutveckling. Även ett flertal fastigheter med lätt industri i Boländerna ska enligt planen avyttras. Det handlar om fastigheter som ligger mellan Främre Boländerna och handelsområdet, varav flera finns nära värmeverket. Även flera liknande byggnader i Vaksala Eke, nära E4:an och Gränby, kan avyttras. Där finns en nyproducerad företagsby med lager- och industribyggnader. Dessutom ingår några brandstationer. Total yta i IHUS är 177.600 kvm byggnadsyta och tomtarealen är 461.500 kvm.

IHUS totala marknadsvärde är 2 miljarder kronor, men det är oklart om allt ska säljas. Fastigheter med stor kommunal verksamhet som hyresgäster kan bli kvar inom bolaget.

Dessutom ska stora Uppsala Eke, en stor industrifastighet med många hyresgäster, säljas.

Bland de mer välkända fastigheter som föreslås säljas finns även Gottsunda centrum som ägs av det kommunala bolaget UKFAB.

Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp kring hela Gottsunda och utvecklingen av området. Det arbetet kräver en aktör med större erfarenhet, kunskap och resurser för centrumutveckling. Gottsunda kommer bli hjärtat i södra Uppsala med spårväg, minst 5.000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Försäljning av Gottsunda centrum kommer ske genom en idékoncepttävling med tydliga kriterier där kommunen tar ansvar för Gottsundas utveckling.

Dessutom ska det något mindre Storvreta centrum avyttras.

Fastighetsbeståndet i UKFAB summerar ca 69.700 kvm lokaler. Tomtarealen är 179.900 kvm. Utvecklingsbar mark finns i både Gottsunda och i Storvreta.

Andra delar i fastighetsbeståndet kan säljas till aktörer som har som affärsidé att fortsätta förse det lokala näringslivet med prisvärda och ändamålsändliga lokaler. Även en mindre del av Uppsalahems bestånd kan säljas. Vinsten ska då återinvesteras i nya bostäder och möjliggöra att företaget både kan växa och renovera befintliga lägenheter.

– Vi är glada att försäljningarna äntligen initieras. Det finns inget egenvärde i att kommunen ska göra det som privata aktörer kan göra och på detta sätt frigör vi resurser till att stärka Uppsalas ekonomi och möjliggöra framtida investeringar i en kommun där alla ska kunna förverkliga sin livsdröm, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslutet på sitt sammanträde 10 april. Efter diverse kommunala beslut väntas upphandling av mäklare.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden ska det nya kommunhuset, som just nu byggs ut, inte avyttras. Det ägs av moderbolaget Uppsala Stadshus AB. Där finns även till exempel även Uppsala Konsert & Kongress som inte heller ska avyttras.

Hör mer om försäljningarna på Fastighetsvärldens stora heldag om Uppsalas utveckling – Uppsalamarknaden 2019, torsdag 25 april. Redan är mer än 200 fastighetsaktörer anmälda och Erik Pelling är en av talarna. Läs mer och gör Din anmälan här. Fastighetsvärlden arrangerar dessutom årets största mötesplats om Samhällsfastigheter den 7 maj, läs mer här.

Fler Nyheter från förstasidan

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Britta Blaxhult blir vd för ny norsk satsning i Sverige

Nytt jobb efter att ha lämnat Einar Mattsson.

Sandvik till Norra Djurgårdsstaden

Hyr 2.500 kvm av CA Fastigheter.

Gekås köper tre 16-våningshus för 735 miljoner

Boris Lennerhov, vd Gekås: ”Vi får en effektiv förvaltningsenhet med 330 hyresrätter i en fin miljö”.

Tillbaka till förstasidan