Karolin Forsling och Malin Lövemark väljer att efter en kort tid lämna Alecta Fastigheter. I bakgrunden en av bolagets mest värdefulla fastigheter, WTC i Stockholm.

Tung toppduo väljer att lämna Alecta Fastigheter – totalt sju slutat

Det är turbulent i toppen vid Alecta Fastigheter, som helägs av den institution som satsat hårdast inom fastigheter, Alecta. FV kan nu berätta att Karolin Forsling och Malin Lövemark lämnar det ”nya” bolaget. FV summerar att hela sju ledande medarbetare lämnat bolaget på kort tid.

Anders Kupsu går in som operativ chef vid Alecta Fastigheter. Han har tidigare varit vd vid Skandia Fastigheter. Han sitter i styrelsen för Ikano Group och Ettelva Arkitekter.
Lena Boberg är vd vid Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter:

  • Bildades 2021
  • Ägs till 100% av Alecta
  • 65 fastigheter
  • 36 miljarder kronor i fastighetsvärde
  • 860 000 kvm uthyrningsbar yta
  • Finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Lund, Halmstad och Örebro
  • Cirka 10 miljarder kronor är investerat i indirekta innehav som joint ventures och fonder. Exempel på några av bolagets joint ventures: Ancore, Midstar Hotels och Global Business Gate i Göteborg.
  • 40 personer som jobbar vid bolaget
  • Nacka strand, Ullevi, WTC i Stockholm, Lidingö, Asecs i Jönköping, Bredden i Upplands Väsby och Solna centrum är några av de platser bolaget är verksamma på.

Källa: Alecta Fastigheter

Visa faktaruta

Karolin Forsling, chef för stadsutveckling & nya erbjudanden och Malin Lövemark, chef för fastighetsutveckling & kundrelationer väljer att lämna Alecta Fastigheter.

– Det är inte konstigt att gå skilda vägar när man i en ledning saknar samsyn i grundläggande frågor om styrning och utveckling av bolaget. Nu blickar Malin och jag framåt och kommer på andra sätt arbeta med de spännande utvecklingsfrågor som samhället och branschen står inför, säger Karolin Forsling till Fastighetsvärlden.

Forsling värvades till det nybildade Alecta Fastigheter för ett år sedan för att bygga upp organisationen för Stadsutveckling och nya erbjudanden och har även ansvarat för marknad, varumärke och hållbarhet. Hon har tidigare haft ledande positioner vid AMF Fastigheter och Atrium Ljungberg.

Malin Lövemark har under samma period byggt upp en ny förvaltningsorganisation som stegvis tagit över förvaltningen av Alecta Fastigheters svenska fastighetsbestånd från externa förvaltare. Hon har tidigare jobbat vid ledande positioner vid Folksam Fastigheter och AMF Fastigheter.

Både Forsling och Lövemark har varit medlemmar av Alecta Fastigheters ledningsgrupp.

Fastighetsvärlden kan även berätta att Alecta Fastigheter nu tagit in Skandia Fastigheters tidigare vd Anders Kupsu som nu på konsultbasis blir operativ chef. Han var vd hos den tidigare konkurrenten 2010–2019. Genom det utökas det redan tunga inslaget av Skandia vid Alecta.

Därmed summerar Fastighetsvärlden att hela fyra medarbetare lämnat det ”dreamteam” som vd Lena Boberg satt ihop. Samtidigt som Forsling och Lövemark och presenterades som rekryteringar utsågs Johanna Boltzius till ansvarig för transaktioner. Under sommaren 2021 berättade FV att Boltzius valt att lämna jobbjobbet för att istället börja vid det nya bolaget Nybrofast. I september berättade FV att Marika Jurgander lämnar sin tjänst som ekonomiansvarig och controller på Alecta Fastigheter för att istället bli chefscontroller vid offensiva Logistea. Även de båda tillhörde ledningsgruppen vid Alecta Fastigheter.

När Fastighetsvärlden frågar Karolin Forsling och Malin Lövemark hur de ser på framtiden blir svaret följande:

–Pandemin har skyndat på ett utvecklingsarbete med många möjligheter och utmaningar både inom kontor, retail och stadsutveckling, men även visat på ett stort behov av att utveckla affären i nära dialog med kunderna. Det är det vi kommer fortsätta fokusera på, kommenterar Karolin Forsling.

– Det finns enorma möjligheter just nu när det gäller framtidens arbetsliv och framtidens städer men också hur vi arbetar med fastighetsutveckling och kundnära förvaltning. Det är de frågorna vi vill fortsätta arbeta med framåt, säger Malin Lövemark.

Det var för drygt ett år sedan som den svenska fastighetsverksamheten hos Alecta bolagiserades genom starten av Alecta Fastigheter. Redan inför det hade en del rekryteringar gjorts under de senaste 13 månaderna det nya bolaget fortsatt med rekryteringar i snabb takt och för de behov som uppstått när organisationen utvecklats med nya verksamheter.

Våren 2020, ungefär samtidigt som Covid-19 började synas på löpsedlar, berättade Alecta om bolagiseringen och att Lena Boberg rekryterats som vd.

Några månader senare meddelades att Lövemark, Forsling och Boltzius (internrekrytering) skulle ingår i storsatsningen. Samtliga av dessa skulle ingå i ledningsgruppen.

Förra vintern rekryterades Alexander Sundberg samt Ylva Hult Palmryd för att bli ansvariga för projekt respektive juridik och verksamhetsutveckling. Sundberg fanns redan på Alecta och var således en internrekrytering (och har tidigare jobbat vid Skandia) medan Hult Palmryd tidigare hade jobbat på bland annat Hemfosa och Nyfosa.

I början av året utökades styrelsen för bolaget med personer fristående från Alecta. In kom då Daniel Skoghäll, styrelseordförande i Ikano Bostad, och Kerstin Lindberg Göransson, då vd för Akademiska Hus.

Till chef för affärsområde Göteborg rekryterades på försommaren Patrick Bernvid som då kom från Kungsleden.

Under sommaren 2021 gjorde man klart med Jenny Lindholm på Allianz Real Estate, där hon arbetat efter ett antal åt på Hemfosa och Nyfosa, att komma över och bli ny Chief Investment Officer, en roll hon tillträdde under hösten.

Redan tidigt annonserade Alecta Fastigheter att förvaltningen skulle tas hem och skötas internt fortsättningsvis. Inför att företaget från 1 oktober började ta hem förvaltningen av flertalet fastigheter i Stockholm, till ett värde av 18 miljarder, gjordes flera rekryteringar till ledningen av den avdelningen.

Tidigare var det Newsec som förvaltade fastigheterna och ofta brukar en hel del personal följa med i sådana här förändringar. Men Alecta valde nu att nyrekrytera tre kund- och fastighetschefer till förvaltningen av Stockholmsportföljen. De som rekryterades då var Caroline Varg, tidigare Marknadsområdeschef på Humlegården Fastigheter, Otto Jandér tidigare fastighetschef på Vasakronan och Susan Strömbäck, tidigare Affärsansvarig fastighetsutvecklare på Vasakronan.

Av dessa kan Fastighetsvärlden berätta att även Susan Strömbäck och Patrik Bernvid valt att lämna Alecta Fastigheters storsatsning.

Dessutom har Ylva Hult Palmryd (chef för juridik samt medlem i ledningsgruppen) valt att säga upp sig.

Totalt summerar Fastighetsvärlden därmed att sju personer i ledande ställning valt att lämna Alecta Fastigheter. Förutom vd:n Lena Boberg är det endast två kvar i ledningsgruppen, Hanna Balder (HR-chef) och Alexander Sundberg (projekt). Duon jobbade vid Alecta sedan tidigare, när det ”nya” Alecta Fastigheter bildades. Alla externa rekryteringar har alltså lämnat.

Nu i början av 2022 har man rekryterat Lena Rönnbäck som CFO, hon kommer att tillträda i maj. Hon kommer närmast från Skandia Fastigheter där hon är ekonomichef.

Onekligen ser det ut som om chefen för reala tillgångar på Alecta, Axel Brändström, som tillika är styrelseordförande i Alecta Fastigheter nu agerar för att finna trygga lösningar. Han kom till Alecta från Skandia för två år sedan och två av de nyckelpersoner som nu kliver på hos Alecta Fastigheter har han tidigare haft att göra med hos Skandia Fastigheter. Förutom ovan nämnda Lena Rönnbäck så är det ju även Anders Kupsu som blir operativ chef vid Alecta Fastigheter.

Alecta är en av Sveriges största investerare i fastigheter. Vid sidan av Alecta Fastigheter finns bland annat ett stort utlandsägande och även det stora delägandet i jätten Heimstaden Bostad.

Fler Nyheter från förstasidan

Nu endast en kvar – jättarnas gigant

Uthyrningsgraden är uppe i 85 procent. FV summerar även några av de största försäljningarna.

Förvärvar 19.000 kvm från AMF-bolag

Kontorshus i sju våningar. Alldeles bredvid ny station.

”Det finns ingen chans att jag inte vänder skutan”

Åhléns nya ägare Ayad Al–Saffar om taktiken för framtiden.

Hyr högst upp i Katarinahuset

Atrium Ljungberg har tecknat två nya avtal vid Slussen.

Realplay

Risken för nedgradering uppenbar

Obligationsmarknaden är ett fortsatt gungfly för fastighetsmarknaden

Årets finalister i Sweden Green Building Awards

Redan nu står det klart att ett fastighetsbolag vinner en klass.

Niam köper jättefastighet – nytt rekordpris

Köper i strategiskt läge i centrala Göteborg. Läs FV:s prisbedömning – och om andra stora styckeaffärer.

Ingvor Sundbom och Erik Selin i ny satsning

Lanserar fastighetsbolaget Covitum.

Investerar 400 miljoner mitt i Stocholm

15.000 kvm lokaler når marknaden.

Stor myndighet söker nya lokaler

Kan bli en av de allra sista att flytta ut från CBD. FV berättar om prioriteringarna.

Säljer portfölj om 11.200 kvm

Sex samhällsfastigheter byter ägare.

Vasakronan säljer för 410 mkr – FV avslöjar köparen

Avyttrar en av bolagets mer udda tillgångar.

Hon blir ny vd på Sisab

Tar över ansvaret för 1,8 miljoner kvm.

Svenska Nyttobostäder i ”block-skandal”

Vd:n: ”Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor”.

Tillbaka till förstasidan