Karolin Forsling och Malin Lövemark väljer att efter en kort tid lämna Alecta Fastigheter. I bakgrunden en av bolagets mest värdefulla fastigheter, WTC i Stockholm.

Tung toppduo väljer att lämna Alecta Fastigheter – totalt sju slutat

Det är turbulent i toppen vid Alecta Fastigheter, som helägs av den institution som satsat hårdast inom fastigheter, Alecta. FV kan nu berätta att Karolin Forsling och Malin Lövemark lämnar det ”nya” bolaget. FV summerar att hela sju ledande medarbetare lämnat bolaget på kort tid.

Annons

Karolin Forsling, chef för stadsutveckling & nya erbjudanden och Malin Lövemark, chef för fastighetsutveckling & kundrelationer väljer att lämna Alecta Fastigheter.

– Det är inte konstigt att gå skilda vägar när man i en ledning saknar samsyn i grundläggande frågor om styrning och utveckling av bolaget. Nu blickar Malin och jag framåt och kommer på andra sätt arbeta med de spännande utvecklingsfrågor som samhället och branschen står inför, säger Karolin Forsling till Fastighetsvärlden.

Forsling värvades till det nybildade Alecta Fastigheter för ett år sedan för att bygga upp organisationen för Stadsutveckling och nya erbjudanden och har även ansvarat för marknad, varumärke och hållbarhet. Hon har tidigare haft ledande positioner vid AMF Fastigheter och Atrium Ljungberg.

Malin Lövemark har under samma period byggt upp en ny förvaltningsorganisation som stegvis tagit över förvaltningen av Alecta Fastigheters svenska fastighetsbestånd från externa förvaltare. Hon har tidigare jobbat vid ledande positioner vid Folksam Fastigheter och AMF Fastigheter.

Både Forsling och Lövemark har varit medlemmar av Alecta Fastigheters ledningsgrupp.

Fastighetsvärlden kan även berätta att Alecta Fastigheter nu tagit in Skandia Fastigheters tidigare vd Anders Kupsu som nu på konsultbasis blir operativ chef. Han var vd hos den tidigare konkurrenten 2010–2019. Genom det utökas det redan tunga inslaget av Skandia vid Alecta.

Därmed summerar Fastighetsvärlden att hela fyra medarbetare lämnat det ”dreamteam” som vd Lena Boberg satt ihop. Samtidigt som Forsling och Lövemark och presenterades som rekryteringar utsågs Johanna Boltzius till ansvarig för transaktioner. Under sommaren 2021 berättade FV att Boltzius valt att lämna jobbjobbet för att istället börja vid det nya bolaget Nybrofast. I september berättade FV att Marika Jurgander lämnar sin tjänst som ekonomiansvarig och controller på Alecta Fastigheter för att istället bli chefscontroller vid offensiva Logistea. Även de båda tillhörde ledningsgruppen vid Alecta Fastigheter.

När Fastighetsvärlden frågar Karolin Forsling och Malin Lövemark hur de ser på framtiden blir svaret följande:

–Pandemin har skyndat på ett utvecklingsarbete med många möjligheter och utmaningar både inom kontor, retail och stadsutveckling, men även visat på ett stort behov av att utveckla affären i nära dialog med kunderna. Det är det vi kommer fortsätta fokusera på, kommenterar Karolin Forsling.

– Det finns enorma möjligheter just nu när det gäller framtidens arbetsliv och framtidens städer men också hur vi arbetar med fastighetsutveckling och kundnära förvaltning. Det är de frågorna vi vill fortsätta arbeta med framåt, säger Malin Lövemark.

Det var för drygt ett år sedan som den svenska fastighetsverksamheten hos Alecta bolagiserades genom starten av Alecta Fastigheter. Redan inför det hade en del rekryteringar gjorts under de senaste 13 månaderna det nya bolaget fortsatt med rekryteringar i snabb takt och för de behov som uppstått när organisationen utvecklats med nya verksamheter.

Våren 2020, ungefär samtidigt som Covid-19 började synas på löpsedlar, berättade Alecta om bolagiseringen och att Lena Boberg rekryterats som vd.

Några månader senare meddelades att Lövemark, Forsling och Boltzius (internrekrytering) skulle ingår i storsatsningen. Samtliga av dessa skulle ingå i ledningsgruppen.

Förra vintern rekryterades Alexander Sundberg samt Ylva Hult Palmryd för att bli ansvariga för projekt respektive juridik och verksamhetsutveckling. Sundberg fanns redan på Alecta och var således en internrekrytering (och har tidigare jobbat vid Skandia) medan Hult Palmryd tidigare hade jobbat på bland annat Hemfosa och Nyfosa.

I början av året utökades styrelsen för bolaget med personer fristående från Alecta. In kom då Daniel Skoghäll, styrelseordförande i Ikano Bostad, och Kerstin Lindberg Göransson, då vd för Akademiska Hus.

Till chef för affärsområde Göteborg rekryterades på försommaren Patrick Bernvid som då kom från Kungsleden.

Under sommaren 2021 gjorde man klart med Jenny Lindholm på Allianz Real Estate, där hon arbetat efter ett antal åt på Hemfosa och Nyfosa, att komma över och bli ny Chief Investment Officer, en roll hon tillträdde under hösten.

Redan tidigt annonserade Alecta Fastigheter att förvaltningen skulle tas hem och skötas internt fortsättningsvis. Inför att företaget från 1 oktober började ta hem förvaltningen av flertalet fastigheter i Stockholm, till ett värde av 18 miljarder, gjordes flera rekryteringar till ledningen av den avdelningen.

Tidigare var det Newsec som förvaltade fastigheterna och ofta brukar en hel del personal följa med i sådana här förändringar. Men Alecta valde nu att nyrekrytera tre kund- och fastighetschefer till förvaltningen av Stockholmsportföljen. De som rekryterades då var Caroline Varg, tidigare Marknadsområdeschef på Humlegården Fastigheter, Otto Jandér tidigare fastighetschef på Vasakronan och Susan Strömbäck, tidigare Affärsansvarig fastighetsutvecklare på Vasakronan.

Av dessa kan Fastighetsvärlden berätta att även Susan Strömbäck och Patrik Bernvid valt att lämna Alecta Fastigheters storsatsning.

Dessutom har Ylva Hult Palmryd (chef för juridik samt medlem i ledningsgruppen) valt att säga upp sig.

Totalt summerar Fastighetsvärlden därmed att sju personer i ledande ställning valt att lämna Alecta Fastigheter. Förutom vd:n Lena Boberg är det endast två kvar i ledningsgruppen, Hanna Balder (HR-chef) och Alexander Sundberg (projekt). Duon jobbade vid Alecta sedan tidigare, när det ”nya” Alecta Fastigheter bildades. Alla externa rekryteringar har alltså lämnat.

Nu i början av 2022 har man rekryterat Lena Rönnbäck som CFO, hon kommer att tillträda i maj. Hon kommer närmast från Skandia Fastigheter där hon är ekonomichef.

Onekligen ser det ut som om chefen för reala tillgångar på Alecta, Axel Brändström, som tillika är styrelseordförande i Alecta Fastigheter nu agerar för att finna trygga lösningar. Han kom till Alecta från Skandia för två år sedan och två av de nyckelpersoner som nu kliver på hos Alecta Fastigheter har han tidigare haft att göra med hos Skandia Fastigheter. Förutom ovan nämnda Lena Rönnbäck så är det ju även Anders Kupsu som blir operativ chef vid Alecta Fastigheter.

Alecta är en av Sveriges största investerare i fastigheter. Vid sidan av Alecta Fastigheter finns bland annat ett stort utlandsägande och även det stora delägandet i jätten Heimstaden Bostad.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan