Trelleborgs kommun köper fastigheter för 228 miljoner

Trelleborgs kommun köper två strategiskt viktiga fastigheter av Trelleborg AB – till en kostnad av 228,5 miljoner kronor.

Annons

Köpet av fastigheterna är strategiskt viktigt då det ger kommunen en möjlighet att själv styra utvecklingen inom två viktiga geografiska områden, i centrala tätorten och på östra verksamhetsområdet.

– Genom dessa två köp så säkrar vi att kommunen kan hjälpa till och styra utvecklingen i staden på ett ännu mer strategiskt sätt, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

I tätorten handlar det om en del av den centralt belägna fastigheten Orion 8. Här finns i nuläget Trelleborg AB:s gamla huvudkontor, kontorslokaler som kommunen hyr samt en större fabrikslokal. I nuläget finns inga beslut om hur den centralt belägna fastigheten ska utvecklas, men i kommunens fördjupning av översiktsplanen pekas fastigheten ut som ett möjligt bebyggelseområde.

På östra verksamhetsområdet planerar kommunen att utveckla Business Center Trelleborg – med ett unikt läge för logistik, företagande och omlastning av gods. Utvecklingen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Den industrifastighet som kommunen nu köpt, Nio-E 1, är i strukturplanen för området utpekad för ett framtida logistikcenter. Dessutom kan en del av marken användas för Kriminalvårdens etablering.

Priset för de två fastigheterna, 228,5 miljoner kronor, är baserat på två olika oberoende värderingar, utförda av auktoriserade värderingsmän.

– Det har alltid varit positivt att äga mark i frågan om stadsutveckling. Det här förvärvet ger oss även rådighet över huvuddelen av markområdet i Business Center och möjliggör för kommunen att fokusera på en fortsatt långsiktig tillväxt, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i Trelleborgs kommun.

Trelleborg AB var en gång i tiden största arbetsgivare i kommunen, och företaget har på många sätt varit en viktig del i utvecklingen av Trelleborg som stad. Genom försäljningen av de två fastigheterna är den idag världsomfattande koncernen än en gång med och formar Trelleborgs framtid.

– Vi gläder oss att kommunen tar över dessa fastigheter. De har tjänat oss väl under åren men utnyttjas av oss i mycket begränsad omfattning idag. Samtidigt ser vi fram emot att även fortsättningsvis vara en del av ortens utveckling och framtid, säger Jan Wennberg, senior projektledare på Trelleborg AB.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan