Tre nya till Odd Mollys styrelse

Styrelsen i Odd Molly får ett delvis nytt innehåll när fastighetsverksamheten framöver står helt i fokus. Mia Arnhult och Anna Frick lämnar styrelsen. Trion Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thagesson blir nya ledamöter.

Aktieägarna i Odd Molly International AB kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. I kallelsen framgår att det blir viss rotation bland styrelsemedlemmarna.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem.

Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman och Johan Mark samt beslutar om nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan samt Caroline Thagesson som styrelseledamöter i bolaget.

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till styrelsens ordförande.

De tre nya styrelseledamöterna:

  • Fredrik Palm är vd och grundare av Nybrofast AB sedan 2019. Var innan dess tolv år inom Alecta Pensionsförsäkring, varav mellan 2011-2019 ansvarig chef för bolagets investeringar inom fastigheter och reala tillgångar, såväl direktägda som indirekta i Sverige och internationellt. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Heimstaden Bostad samt styrelseledamot i Profi Infra City och Swedish Airport Infrastructure.
    Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till dess större ägare. Äger inga aktier i Odd Molly.
  • Sanja Batljan är vd för kommunala Nynäshamnsbostäder. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande för Röda Korset Nynäshamn de senaste 10 åren. Gift med Ilija Batljan (grundare och vd SBB).
    Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: via närstående 20.038.511 aktier.
  • Caroline Thagesson är vd i Trenäs Förvaltning AB sedan 2018. Sitter även i dess styrelse. Tidigare uppgifter inkluderar fastighetsmäklare 2005-2016 samt fastighetsutvecklare 2016-2018. Dotter till Lars Thagesson (vice vd vid SBB och tidigare toppositioner vid Hemfosa och Kungsleden). Trenäs blev storägare i Odd Molly vid en apportemission hösten 2020.
    Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen och till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly:  8 200 och via närstående 3.865.828 aktier.

Inom kort väntar bolaget även presentera ett nytt namn, för att inte längre förknippas med modeverksamheten som knoppats av.

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 består av Christina Tillman (representant för Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (representant genom eget indirekt ägande via bolag), och Ilija Batljan (representant genom eget direkt och indirekt ägande via bolag).

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan