Transaktionsvolymen 2016 är upp 35 procent

Omsättningen drygt 200 miljarder. När merparten av konsulthusen nu summerat sina sammanställningar över transaktionsåret kan konstateras att 2015 års snitt om 149 miljarder kronor överträffades med hela 35 procent. Högst ligger NAI Svefa och Datscha med 218 mdr och lägst Catella med 180 mdr. Det beror främst på grund av att urvalskriterierna varierar. Exempelvis inkluderar NAI Svefa affärer ner till 10 mkr medan Catella valt att dra snöret vid 80 mkr.

Transaktionsvolymen för 2016 beräknad som ett snitt från de åtta bolag som lämnat uppgifter till Fastighetsvärlden uppgår till 201 miljarder.

Konsultbolaget Newsec förutspår att transaktionsintensiteten kommer att bestå under 2017 och i deras siffror är kontor och bostäder det mest populära segmenten på marknaden och står tillsammans för knappt 55 procent av transaktionsvolymen. Geografiskt har regionstäder ökat kraftigt i attraktivitet under 2016 och står under året för 28 procent av transaktionsvolymen jämfört med 22 procent för 2015, enligt Newsec.

– Andelen transaktioner med fastigheter utanför Sveriges tre största städer har stigit avsevärt under 2016. Köptrycket är betydligt högre än säljtrycket varför man nu går efter objekt och områden som i andra marknadslägen inte rankar lika högt. Även portföljer som tidigare varit på marknaden utan framgång har under året gått att sälja. Gynnsamma marknadsförutsättningar i form av låg ränta och tillgång till finansiering möjliggör dessa affärer och blir en del av förklaringen till transaktionsrekordet, säger Max Barclay, VD Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

I Savills siffror ingår lite drygt 600 transaktioner under året, vilket var cirka nio procent lägre än 2015, som var ett rekordår mätt på antal genomförda transaktioner, enligt bolaget.

– Trots alla osäkerheter och oväntade utfall i form av Brexit och USA-valet så har den svenska fastighetsmarknaden varit stabil vilket inneburit en mycket stark transaktionsmarknad. Fastighetsinvesteringar ser fortfarande mycket attraktiva ut med det låga ränteläget och den stora skillnaden mellan långräntan och fastigheters avkastningskrav, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills

Kontor svarade för lite drygt en fjärdedel av den totala volymen i Savills siffror.

– Kontor är fortsatt högt prioriterat av många institutionella köpare och konkurrensen för de objekt som varit ute på marknaden har varit stor. Därmed har rekordlåga avkastningskrav noterats på många marknader. Rekordnoteringarna avser inte endast moderna cityfastigheter, utan rekordlåga nivåer har även noterats för fastigheter i storstädernas förorter, vilket kan tyda på att vissa investerare har vidgat sina investeringshorisonter som en följd av utbudsbristen, säger Peter Wiman.

Även Savills ser att 2017 kan bli ett bra år med ett lågt ränteläge och att traditionella fundamenta för fastighetsmarknaden ser stabila ut. Exempelvis är vakansgraderna mycket låga på många marknader och efterfrågan överstiger utbudet, vidare är även spekulationsbyggandet på låga nivåer inom de flesta segmenten menar Savills.

– Vi förväntar oss att även början av 2017 kommer att präglas av en stark transaktionsmarknad, då inflödet av kapital riktat mot fastigheter fortsätter att vara starkt. Vidare är 2017 kanske sista möjligheten för många kommuner att genomföra fastighetsförsäljningar, då 2018 är ett valår, säger Fredrik Östberg, Transaktionschef på Savills.

Bolag2016, mdkr2015, mdkr
NAI Svefa218155
Datscha218159
Pangea209147
Newsec201147
Savills200155
Leimdörfer195144
CBRE191144
Catella180130
Snitt201147

De 20 största affärerna i Sverige under 2016 toppas av Castellums förvärv av Norrporten. (läs mer här)

Fastighetsvärlden 2017-01-16

Fler Nyheter från förstasidan

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Bonnier gör ännu ett köp på ny marknad

23.000 kvm ingår. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 710 miljoner kronor.

Ska sälja allmännytta för en miljard – två paket

Det här ingår i första paketet försäljningar.

Almedalsveckan ställs in

Besked från Region Gotland och huvudarrangörerna.

Grönt ljus för Sagax största satsning någonsin

Kan bygga 55.000 kvm vid ett nytt supernav. Se bilder.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Känd aktieanalytiker till JLL

”Han är en topprankad analytiker som fått många fina utmärkelser”.

SBB säljer för halv miljard

Bostadsfastigheter i tre kommuner ingår i affären.

Tillbaka till förstasidan