Transaktionsvolymen 2016 är upp 35 procent

Omsättningen drygt 200 miljarder. När merparten av konsulthusen nu summerat sina sammanställningar över transaktionsåret kan konstateras att 2015 års snitt om 149 miljarder kronor överträffades med hela 35 procent. Högst ligger NAI Svefa och Datscha med 218 mdr och lägst Catella med 180 mdr. Det beror främst på grund av att urvalskriterierna varierar. Exempelvis inkluderar NAI Svefa affärer ner till 10 mkr medan Catella valt att dra snöret vid 80 mkr.

Transaktionsvolymen för 2016 beräknad som ett snitt från de åtta bolag som lämnat uppgifter till Fastighetsvärlden uppgår till 201 miljarder.

Konsultbolaget Newsec förutspår att transaktionsintensiteten kommer att bestå under 2017 och i deras siffror är kontor och bostäder det mest populära segmenten på marknaden och står tillsammans för knappt 55 procent av transaktionsvolymen. Geografiskt har regionstäder ökat kraftigt i attraktivitet under 2016 och står under året för 28 procent av transaktionsvolymen jämfört med 22 procent för 2015, enligt Newsec.

– Andelen transaktioner med fastigheter utanför Sveriges tre största städer har stigit avsevärt under 2016. Köptrycket är betydligt högre än säljtrycket varför man nu går efter objekt och områden som i andra marknadslägen inte rankar lika högt. Även portföljer som tidigare varit på marknaden utan framgång har under året gått att sälja. Gynnsamma marknadsförutsättningar i form av låg ränta och tillgång till finansiering möjliggör dessa affärer och blir en del av förklaringen till transaktionsrekordet, säger Max Barclay, VD Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

I Savills siffror ingår lite drygt 600 transaktioner under året, vilket var cirka nio procent lägre än 2015, som var ett rekordår mätt på antal genomförda transaktioner, enligt bolaget.

– Trots alla osäkerheter och oväntade utfall i form av Brexit och USA-valet så har den svenska fastighetsmarknaden varit stabil vilket inneburit en mycket stark transaktionsmarknad. Fastighetsinvesteringar ser fortfarande mycket attraktiva ut med det låga ränteläget och den stora skillnaden mellan långräntan och fastigheters avkastningskrav, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills

Kontor svarade för lite drygt en fjärdedel av den totala volymen i Savills siffror.

– Kontor är fortsatt högt prioriterat av många institutionella köpare och konkurrensen för de objekt som varit ute på marknaden har varit stor. Därmed har rekordlåga avkastningskrav noterats på många marknader. Rekordnoteringarna avser inte endast moderna cityfastigheter, utan rekordlåga nivåer har även noterats för fastigheter i storstädernas förorter, vilket kan tyda på att vissa investerare har vidgat sina investeringshorisonter som en följd av utbudsbristen, säger Peter Wiman.

Även Savills ser att 2017 kan bli ett bra år med ett lågt ränteläge och att traditionella fundamenta för fastighetsmarknaden ser stabila ut. Exempelvis är vakansgraderna mycket låga på många marknader och efterfrågan överstiger utbudet, vidare är även spekulationsbyggandet på låga nivåer inom de flesta segmenten menar Savills.

– Vi förväntar oss att även början av 2017 kommer att präglas av en stark transaktionsmarknad, då inflödet av kapital riktat mot fastigheter fortsätter att vara starkt. Vidare är 2017 kanske sista möjligheten för många kommuner att genomföra fastighetsförsäljningar, då 2018 är ett valår, säger Fredrik Östberg, Transaktionschef på Savills.

Bolag 2016, mdkr 2015, mdkr
NAI Svefa 218 155
Datscha 218 159
Pangea 209 147
Newsec 201 147
Savills 200 155
Leimdörfer 195 144
CBRE 191 144
Catella 180 130
Snitt 201 147

De 20 största affärerna i Sverige under 2016 toppas av Castellums förvärv av Norrporten. (läs mer här)

Fastighetsvärlden 2017-01-16

Fler Nyheter från förstasidan

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Tillbaka till förstasidan