Transaktionsmarknaden vek neråt under Q3

Enligt två aktuella rapporter från Savills, respektive Jones Lang LaSalle, minskade transaktionsvolymerna under tredje kvartalet med 45 procent, jämfört med samma kvartal året innan. Enligt Savills uppgick den totala transaktionsvolymen för kvartalet till 15 miljarder kronor, vilket är i nivå med det tredje kvartalet under krisåret 2009.

Värt att notera är dock att en mycket stor affär gjordes under tredje kvartalet förra året, då Diös köpte hela Norrvidden för 5,8 miljarder kronor, vilket påverkar jämförelsen med årets siffror. Den största affären under tredje kvartalet i år var norska Fortin Properties försäljning av Klarabergshuset i centrala Stockholm för 1,4 miljarder kronor.

Den totala transaktionsvolymen för årets tre första månader uppgår, enligt Savills, till cirka 67 miljarder kronor och enligt Jones Lang Lasalle till 64,4 miljarder kronor.  En minskning med 15 procent jämfört med samma period 2011 då transaktionsvolymen, enligt Jones Lang LaSalle, uppgick till 75,5 miljarder kronor.

Transaktionsvolymerna under årets två första kvartal hölls till stor del uppe av ett antal stora affärer där börsnoterade bolag som Dagon och Brinova såldes, men även på försäljningar av större prime-fastigheter och stora portföljer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Orostecken finns dock:

– Sett till antalet transaktioner växer en annan bild fram som pekar mot en svagare marknad där transaktionstakten mätt på antalet transaktioner har minskat kontinuerligt sedan 2010, säger Savills analyschef Peter Wiman.

Jones Lang LaSalle konstaterar att fastighetsmarknaden för tillfället ger en tudelad bild. Efterfrågan på högkvalitativa fastigheter är fortsatt hög men det ekonomiska världsmarknadsläget har pressat ner direktavkastningsnivåerna till nära nog rekordlåga nivåer. Samtidigt gör finansieringssvårigheter att de mer opportunistiska investerarna lyser med sin frånvaro.

Savills säger om finansieringssvårigheterna att de fortsätter vara en begränsning på marknaden, inte minst för sekundära fastigheter., men att vissa positiva signaler har noterats under hösten som indikerar att utlåningen kommer att ta fart igen.

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan